מכתב התראה לעיריית חיפה בגין זיהום נחל
נחל סעדיה הסמוך לחיפה מזוהם בשפכים שזורמים ממקור לא ידוע אל מערכת ניקוז מי גשמים. המשרד להגנ"ס דורש מהעירייה לטפל בנושא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/8/2021

עיריית חיפה קיבלה מכתב התראה מהמשרד להגנ"ס עקב זיהום של נחל סעדיה בשפכי ביוב. המכתב נשלח לאחר שתוצאות דיגומים שנערכו בתעלה ובקווי הניקוז המתחברים לנחל ושייכים לעירייה הראו על זיהום. כך מסבירים במשרד להגנ"ס.

המשרד להגנ"ס דורש מהעירייה לבצע צילום פנימי של קו הניקוז כדי לאתר את מקורות הזיהום, זאת לאחר שבדיקה לאיתור דליפה מקו הביוב של מי כרמל לקו הניקוז לא העלתה ממצא חריג.

נראה שהיחסים בין מחוז חיפה במשרד להגנ"ס ועיריית חיפה עלו על שרטון, שכן רק לאחרונה המשרד להגנ"ס זימן לשימוע את ראשת עיריית חיפה בעניין סביבתי אחר: אי הסרת האסבסט מבית ספר ליאו בק עד למועד שהוגדר בחוק, ולמרות קבלת תמיכה כספית יעודית מהמשרד להגנ"ס. העירייה טענה מציד כי הסרת האסבסט נדחתה עקב התנגדות מצד גורמי אופוזיציה בעירייה.


כתבות רלוונטיות:

  1. זיהום שמן בנחל הקישון, 15.10.2017
  2. ראש עיריית חיפה זומנה לשימוע, 18.8.2021
  3. קנס גבוה לצה"ל כי לא הסיר אסבסט, 23.3.2020
  4. זיהום ים ונחלים | infospot

טרם נמצאו מקורות הזיהום לנחל סעדיה

הזרמת השפכים לנחל סעדיה הסמוך לחיפה התגלתה בעת סיור פיקוח שערך המשרד להגנ"ס באזור. במהלך הסיור נמצא כי תעלת הניקוז שמתחברת לנחל מכיוון צ'ק פוסט וכן לקווי הניקוז של האזור – מלאה במים עכורים בצבע כהה המלווים במפגעי ריח. בעקבות כך נלקח דיגום מהתעלה והממצאים הצביעו על כך שמקור הזיהום הוא מי ביוב.

תוצאות הדיגום העלו חשש לחדירת מי ביוב לקווי הניקוז ולכן בוצעו דיגומים נוספים ותוצאותיהם הראו זיהום הרבה יותר נרחב של מי ביוב שחדרו לניקוז.

נכון לעכשיו לא ברורים עדיין מקורות הזיהום. המשרד להגנ"ס דרש מעיריית חיפה לערוך צילום פנימי של קו הניקוז כדי לאתר את המקורות. העירייה החלה בבירור ובדקה אם יש דליפה מקו הביוב של מי כרמל לקו הניקוז אך התוצאות הוכיחו שאין דליפה והקו נמצא תקין.

כעת לעיריית חיפה יש פחות מחודשיים להגיש למשרד תכנית לצילום פנימי של קו הניקוז לצורך איתור חיבורים אסורים. בתוך כך, במכתב ההתראה שנשלח אליה נכתב כי העירייה נדרשת לנקוט בכל האמצעים להפסקת הזרמת השפכים ממערכת הניקוז שבבעלותה אל מערכת הניקוז הטבעיים ואל נחל סעדיה. בכלל זה מוטל עליה לאתר את מקורות הזיהום, לנתק את חיבורי הביוב שאותרו ולחברם מחדש למערכת הביוב.

נחל סעדיה ספג זיהום גם ב-2017

נחל סעדיה כבר ספג פגיעה בשנים האחרונות: לפני כ-4 שנים התגלה זיהום שמן בנחל סעדיה לאחר הגשם הראשון של עונת החורף. ככל הנראה גשמי היורה העזים שירדו סחפו שמנים ממערכת הניקוז ובכך זיהמו את הנחל.

באותו אירוע, אנשי רשות נחל הקישון פרסו סופגי שמנים שסופקו ע"י היחידה הארצית לזיהום הים במשרד להגנ"ס, וביובית של עיריית חיפה זומנה לשאוב את השמן שצף על פני מי הנחל.

אנשי רשות הקישון זיהו שהמדובר בזיהום קודם של שמן משומש שזרם למערכת הניקוז וככל הנראה הגיע ממוסכים באזור או משפיכה ישירה למערכת הניקוז וממנה זרם לנחל סעדיה. למרות פעולות השאיבה שעיריית חיפה ביצעה לקראת החורף הגשמים העזים סחפו את שיירי הזיהום אל הנחל.

ראש עיריית חיפה זומנה לשימוע בגלל מפגע אסבסט

מפגע סביבתי נוסף שהעלה את עיריית חיפה לכותרות לאחרונה הוא האסבסט בבית ספר ליאו בק שלא הוסר בזמן.

למרות תקציב ייעודי שניתן לעירייה כדי להסיר את האסבסט מבית הספר, למרות צו מנהלי שקיבלה מהמשרד להגנ"ס סמוך למועד האחרון ולמרות החמצת המועד האחרון להסרת האסבסט, העירייה טרם הגישה בקשה להיתר עבודות אסבסט או פרסמה מכרז לבחירת קבלן, נכון לשבוע שעבר.

לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק מ-2011, חלה חובה להסרה מלאה של אסבסט בתוך 10 שנים מכניסת החוק, קרי עד לתאריך 4.8.2021. כאמור, העירייה לא עמדה בזמן שהגדיר החוק.

התייחסויות

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה: "תופעת זיהום נחלים בשפכים היא חמורה, מסוכנת, ופוגעת אנושות באדם ובסביבה. אנו רואים בחומרה זיהומים אלו, ונמשיך לטפל ולאכוף מול הגורמים המעורבים כדי לשמור על הנחלים והסביבה נקיים ובריאים לציבור".


חברות ומעבדות לטיפול ובדיקה של שפכים תעשייתיים:

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
מיש שפכי תעשיה יוסי הלוי 072-3712250 Mish@infospot.co.il
בקטוכם רון שפרירי 054-9360426 Bacto@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>