קנס של 1.4 מיליון ₪ לצה"ל כי לא הסיר אסבסט
בשנת 2011 נקבע כי צה"ל יפסיק את השימוש באסבסט במבנים, ציוד וכלי רכב בתוך שבע שנים. צה"ל פנה בתחילת 2018 לקבלת הארכה, נענה בחיוב אך נקנס עקב אי עמידה בזמנים
  • מאת: מערכת Infospot
  • פורסם בתאריך: 23/3/2020

בעבר היה האסבסט בשימוש נפוץ ברחבי העולם הודות לתכונותיו המיוחדות, בהן עמידות בפני אש, חום ומים. אך הוא הוכח כמסרטן רק לקראת סוף המאה ה־20.

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק גובש בשנת 2011 בוועדת הפנים והגנת הסביבה, במטרה להגן על הציבור מפני נזקי האסבסט. הרכיבים המשתחררים במהלך התפוררות האסבסט הם אלו המהווים סכנה בריאותית, ונקבעה שורת חובות להסרת החומר בשימושיו השונים לרבות בתעשייה, במבני ציבור ובצה"ל.

בסעיף המתייחס לצה"ל נקבע כי הוא נדרש להפסיק את השימוש באסבסט בציוד ובכלי הרכב השייכים לו תוך 7 שנים, עד תחילת אוגוסט 2018. לגבי כלי רכב וציוד במעמד חירום נקבע כי יש להסיר את החומר במהלך התחזוקה השוטפת.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. שלילת רישיונות ל-14 עוסקים מורשים באסבסט, 11/11/2019
  2. תושבי נהריה עדיין חוששים מחשיפה לאסבסט קטלני, 29/05/2019
  3. הסתיים שלב א' של פרויקט פינוי האסבסט בגליל ב-325 מיליון ₪, 20/6/2017
  4. מידע נוסף על אסבסט | infospot

הארכת מועד הסרת האסבסט כדי לא לפגוע בכשירות המבצעית

בתחילת שנת 2018 הודיע צה"ל למשרד להגנ"ס כי לא יוכל לעמוד בלוח הזמנים וביקש הארכה. כמו כן ביקש לתקן את החוק לגבי הסרת אסבסט מכלי הטיס, לו נדרש פרק זמן נוסף.

לאחר בדיקה, התברר כי כמות רכיבי האסבסט שטרם הוסרו גדולה מכדי שאפשר יהיה לעמוד בלוח הזמנים, וזירוז התהליך עלול לפגוע בכשירות חיל האוויר ולסכן את ביטחון המדינה. לפיכך פורסמה כעת להערות הציבור הצעה לתיקון חוק האסבסט שתאפשר דחייה משמעותית של תאריך היעד.

לפי ההצעה החדשה, רכיבי האסבסט המותקנים בכלי טיס פעילים יוסרו עד ל 31.12.2027. כאשר מרבית הרכיבים יוסרו עד ליום 31.12.2025, ובשנתיים שלאחר מכן יוסרו רכיבי אסבסט המותקנים במנועים בלבד.

כמו כן, מוצע כי ככל שיתגלו רכיבי אסבסט נוספים בעתיד, תחול על צה"ל החובה להסירם לא יאוחר מ- 90 יום לאחר שהתגלו.

הערות לתיקון הצעת החוק ניתן להעביר עד לתאריך 1 לאפריל 2020 באתר החקיקה הממשלתי.

קנס של 1.4 מיליון ₪ לצה"ל שלא הסיר אסבסט במועד

במשרד להגנ"ס מסבירים כי טווח הזמן החדש, שסוכם לאחר דיון בין המשרד להגנת הסביבה לבין אבי דיכטר, סגן שר הביטחון, הוא הקצר ביותר האפשרי מבלי לפגוע בכשירות המבצעית. עם זאת, עקב אי עמידה בלוחות הזמנים, נקנס צה"ל ב־1.4 מיליון ₪ - קנס שטרם שולם ונמצא בבירור בבית המשפט.

במהלך הדיונים בין המשרד לאיכות הסביבה לבין צה"ל ומערכת הביטחון התברר כי בחיל האוויר מוחזקים כלי טיס שאינם בשימוש וייתכן שיש בהם רכיבי אסבסט. מכיוון שאינם בשימוש, הם אינם מהווים סכנה משמעותית והוחלט לפטור את צה"ל מחובת הסרתם תוך עמידה בתנאים שיבטיחו כי לא יהוו מפגע.

-------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה