שלילת רישיונות ונזיפות ל-14 עוסקים מורשים באסבסט
רישיונותיהם של 7 עוסקים מורשים נשללו לעד 12 חודשים, 6 נוספים ננזפו
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 11/11/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי ועדת המשמעת לעוסקים באסבסט, שללה לאחרונה רישיונות ורשמה נזיפות ל-14 עוסקים מורשים לאסבסט, שפעלו בחוסר מקצועיות וברשלנות וסיכנו בעבודתם את הציבור.

לדברי המשרד להגנ"ס, בעקבות פעולות אכיפה שביצע, התגלו הפרות חמורות של החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (2011) ותנאי הרישיון שבגינן זומנו העוסקים שהפרו את החוק לשימוע בפני ועדת המשמעת שקבעה, כי הם פעלו בניגוד לתנאי רישיונם ובחוסר מקצועיות במסגרת עבודתם כעוסקים באסבסט.

לדברי המשרד בעקבות פעילות האכיפה נרשמה עליה במאות אחוזים בפינוי מוסדר של אסבסט ובמודעות הציבור לנושא. המשרד קורא לציבור לרכוש שירותים רק מעוסק באסבסט שבידיו רישיון בתוקף מהמשרד להגנ"ס ושמו מופיע ברשימה המפורסמת באתר המשרד.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. תושבי נהריה עדיין חוששים מחשיפה לאסבסט קטלני, 29.05.2019
 2. נשלל רישיונם של מספר עוסקים בתחום האסבסט, 13.02.2019
 3. הסתיים שלב א' של פרויקט פינוי האסבסט בגליל, 20.06.2017
 4. בעקבות גל השריפות: פינוי האסבסט נמשך, 4.12.2016
 5. תקנות אסבסט חדשות, 08.06.2016
 6. מידע נוסף על אסבסט | infospot

עד 12 חודשי שלילה לעוסקים באסבסט

להלן פירוט ההפרות וההחלטות בעניינם של חלק מהעוסקים:

 1. רישיונו של עוסק באסבסט נשלל ל-12 חודשים, בשל  פירוק אגרסיבי של גג אסבסט תוך גרירה, שבירה וזריקת לוחות והעלאת אבק לסביבה בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר בעבודה שביצע במבוא חורון. לעוסק ניתנה שלילה המרבית הקבועה בחוק, מכיוון שחברי הוועדה התרשמו שהוא מזלזל בהוראות החוק ואינו מקבל כל אחריות לליקויים החמורים.
 2. רישיונו של עוסק באסבסט נשלל ל-3 חודשים: בשל ליקויים במספר עבודות  שביצע (בתל-אביב ובנהריה), שגרמו למפגע ונעשו בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר.
 3. רישיונו של עוסק באסבסט נשלל ל- 3 חודשים, בשל הפרת שורה של תנאים במספר עבודות שביצע (בפתח תקוה וברחובות), ומסירת מידע מטעה לממונה. כמו-כן, הוועדה ראתה בחומרה את העובדה שהעוסק מעסיק קבלני משנה, בניגוד להוראות החוק. חידוש רישיונו של העוסק מותנה במעבר מבחן מקצועי.
 4. רישיונו של עוסק באסבסט נשלל לחודש, בשל הפרת הוראות החוק ותנאי ההיתר בעבודתו באסבסט וביצוע עבודה ללא היתר בפתח תקווה והסתרת מידע מהממונה. נוכח הודעתו על הפסקת עיסוקו באסבסט, רישיונו מבוטל.
 5. נרשמה נזיפה לדוגם אסבסט, בשל הפרת תנאי מתנאי רישיונו בכך שביצע עבודות דיגום אסבסט בניגוד לשיטת הדיגום וגילה רשלנות בכך שנתן דוחות דיגום מטעים ושאינם מהימנים. כמו כן, העוסק הפר את הוראות החוק בכך שביצע דיגום ללא רישיון תקף.
 6. נרשמה נזיפה למעבדת דיגום אסבסט ולדוגם אסבסט המועסק על ידה, בשל ביצוע סקרי אסבסט במשך למעלה מ-5 שנים, מבלי שיש בידם רישיון דוגם אסבסט לפי החוק.
 7. נרשמה נזיפה לקבלן אסבסט, בשל הסרת לוחות אסבסט בתל אביב תוך נעיצת דוקרן בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר. העוסק לקח אחריות לטעות ומחויב לתיקונה.
 8. נרשמה נזיפה לקבלן אסבסט בשל כתיבת דוח באופן לא מקצועי, מגמתי ומטעה, המייצר מצג שווא של מפגע אסבסט במבנה ציבור בטבריה.

נזכיר כי האסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, לכן אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין. כל עוד האסבסט לא מתפורר ולא מתבצעת עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר, לא נשקפת סכנה לבריאות.


עורכי דין בתחום איכות הסביבה:

חברה איש קשר טלפון מייל
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>