365,000 ₪ קנס על הזרמת 10,000 ליטר שמן לים
בימ"ש קנס את חברת צים, רב החובל והמכונאי הראשי של ספינת משא בגין אירוע זיהום ים בנמל חיפה. רב החובל של האוניה לא הורשע אך חויב בפיצוי של 25 אלף ₪ ובעבודות שירות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/9/2017

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי בימ"ש השלום בחיפה הרשיע את חברת 'צים שירותי ספנות' על הפעלת אנייה שזיהמה מי ים בשמן, את חברת Kateland Navigation SA בעלת האנייה, את רב החובל והמכונאי הראשי ב-365 אלף ₪. לפי כתבי האישום, שהגיש המשרד להגנ"ס, כמות השמן שהגיעה לים מוערכת ב-8-10 טון.

פרטי המקרה

על פי כתב האישום, המקרה אירע באוגוסט 2015, כאשר האנייה Zim Vancouver עגנה בנמל חיפה ותדלקה. לפני ובעת התדלוק, צוות האנייה לא ווידא כי פתחי הניקוז בסיפון הספינה סגורים, דבר המנוגד לתקנות הנמלים ולנוהלי החברה.
במהלך התדלוק פרץ שמן (דלק) מצינור האוורור של שני מיכלי דלק, הציף את מאצרת התדלוק, גלש וזרם לפתחי הניקוז הפתוחים ודרכם גלש לים. כמות השמן שזרמה לים מוערכת בכ-8-10 טון.

פסק הדין

חברת צים שירותי ספנות - נקנסה ב- 300 אלף שקל והמכונאי הראשי נקנס ב-25 אלף שקל או 4 חודשי מאסר והתחייבות  של 25 אלף שקל להימנע מלעבור על אחת העבירות בגינן הורשע למשך שנתיים.

חברת Kateland Navigation SA - נקנסה ב-15,000 שקל והתחייבות של 100 אלף שקל להימנע מלעבור על אחת מהעבירות בגינן הורשעה למשך שנתיים.

רב החובל של האוניה - ביהמ"ש ביטל את הרשעתו, אך חייב אותו בפיצוי בסך 25 אלף שקל ובעבודות שירות בהיקף של 50 שעות.

כספי הקנסות יועברו לקרן למניעת זיהום ים במשרד להגנת הסביבה.

-------------

קישורים רלוונטיים:

  1. 278 אלף שקל קנס ל-3 אוניות על חשד לזיהום נמל חיפה בשמן, 25.07.2017
  2. קנס לאוניה שהזרימה 4,000 ליטר שפכים לים, 30.04.2017
  3. 42,000 ₪ קנסות לאוניות שהזרימו מי ביוב לנמל חיפה, 28.08.2016
  4. כ-200,000 אלף ליטר נפט גולמי דלפו למפרץ אילת, 24.08.2016
  5. דליפת נפט במפרץ חיפה, 05.07.2016
  6. תופעה: הזרמת שפכים אסורים שפוגעת בכיס של כולנו, 08.05.2016
  7. זיהום ים | infospot