מפל"ס: הוראות דיווח חדשות
המשרד להגנ"ס פרסם הוראות דיווח חדשות למפל"ס שיחולו על מועד הדיווח הקרוב
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/12/2017

בהמשך לכתבה מתחילת השבוע על פרסום 4 מחשבונים חדשים לחישוב פליטות לסביבה, מפרסם המשרד להגנת הסביבה נוסח מעודכן של הוראות הדיווח הראשיות למפל"ס המטמיע את ההפניות למחשבונים החדשים, עם דפי הסבר על השינויים האחרונים ומענה להערות הציבור. המסמכים הרלוונטיים מופיעים בהמשך.

את הדיווח לשנת 2017 יש להעביר עד 31 במרץ 2018 תוך שימוש בהוראות הדיווח החדשות.

--------

כתבות רלוונטיות בנושא:

  1. מפל"ס: מחשבונים חדשים לחישוב הפליטות לסביבה, 24.12.2017
  2. עדכון של שיטות דיווח למפל"ס  PRTR, 6.11.2017
  3. מפל"ס 2016 מתפרסם, 10.09.2017
  4. משנים את רשימת הפעילויות, המזהמים וערכי הסף במפל"ס, 28.03.2016
  5. מפל"ס – ראשי | infospot

-----

מסמכים רלוונטיים:

  1. הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה, 12.2017
  2. פירוט השינויים האחרונים שבוצעו, המשרד להגנ"ס [pdf]
  3. מענה להערות – עדכון ופרסום מחשבונים לחישוב פליטות, המשרד להגנ"ס [pdf]