ירידה בדמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2019
פורסם המחירון החדש הכולל ירידת מחירים במרבית זרמי פסולת האריזות. באיזה זרם פסולת חלה ירידה של 109%? ובאיזה זרם דווקא חלה עלייה? כמה יצרנים חתומים עם תמיר?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/3/2019

כבכל שנה, לקראת שנת 2019 פרסם תאגיד המיחזור לפסולת אריזות 'תמיר' את המחירון החדש של תעריפי הטיפול לזרמי פסולת האריזות השונים, לפיו ישלמו היצרנים והיבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים את חלקם היחסי במימוש יעדי המיחזור של חוק האריזות.

המחירון מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה טרם פרסומו. דמי הטיפול משמשים למימון הצבת פחים כתומים ברשויות המקומיות, איסוף טיפול ומיחזור של פסולת האריזות בהתאם ליעדי המיחזור הקבועים בחוק ומימון האיסוף של פסולת אריזות זכוכית, קרטון ונייר באמצעות כלי עצירה ייעודיים, המשך פעילות ההסברה והגברת המודעות להפרדת פסולת אריזות.

על פי הפרסום של תמיר פריסת הפחים הכתומים הגיעה לכ-1.19 מיליון משקי בית ב-87 רשויות מקומיות, ולפי התכנון יתווספו השנה פחים כתומים עבור 200 אלף משקי בית נוספים. עד כה התקשרו עם תמיר כ-1,400 יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים. במהלך 2018 התווספו יותר מ-200 יצרנים ויבואנים חדשים, והצפי של תמיר הוא למספר דומה גם השנה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. תמיר מסכמת את 2017: עמדנו ביעדי המיחזור, 10.4.2018
  2. דמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2018 נחשפים, 21.12.2017
  3. מה עומד מאחורי ההצהרה על פתיחת שוק פסולת האריזות?22.08.2017
  4. ההכרה ב"תמיר" חודשה30.11.2016
  5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

זרם מסחרי | ירידה במחיר בכל הסוגים למעט נייר וקרטון

דמי הטיפול נקבעים לכל סוג פסולת אריזות בנפרד (נייר/פלסטיק/מתכת וכו') כולל הפרדה בין הזרם הביתי (אריזות המגיעות לצרכן הביתי) לזרם המסחרי (אריזות המגיעות לבתי עסק). כאשר כל תעריף אמור לשקלל את העלות הנדרשת לאיסוף ומיחזור אותו זרם ספציפי בהתאם ליעדי המיחזור הקבועים בחוק, יחד עם עלויות רוחביות החלות על כל הזרמים.

בזרם המסחרי בתעריף פסולת הזכוכית חלה ירידה של 21% מ-58 ₪ לטון ל-48 ₪ לטון, בתעריף הקרטוניות לשתייה חלה ירידה של 21% מ-58 ₪ לטון ל-48 ₪ לטון, בכל סוגי הפלסטיק חלה ירידה של 53% מ-55 ₪ לטון ל-36 ₪ לטון, ובתעריפי העץ חלה ירידה דרמטית של כ-109% בזרם הביתי ובזרם המסחרי מ-44 ₪ לטון ב-2018 ל-21 ₪ לטון ב-2019.

לצד ירידות המחירים במרבית סוגי הפסולת בזרם המסחרי, חלק עלייה קלה של 3.4% בפסולת נייר וקרטון (מ- 147 ₪ ל- 152 ₪ לטון), שהיא הרבה יותר מהותית ממה שנדמה, משום שהנייר והקרטון מהווים יותר מחצי מסך הזרם המסחרי.

זרם ביתי | ירידה במחיר בכל סוגי הפסולת למעט מתכת

במרבית תעריפי דמי הטיפול של סוגי חומרי האריזות השונים לשנת 2019 בזרם הביתי חלה ירידה קלה כאשר רק ב-3 חומרי אריזות חל שינוי ניכר בתעריף ורק באחד מהם, מתכת, חלה עלייה:

  • קרטוניות השתייה: ירידה של כ-66% מ-371 ל-224 ₪ לטון. ירידה הנובעת מהחזר עודפי גבייה משנת 2017.
  • פסולת אריזות עץ: ירידה של כ-109% בזרם הביתי וגם בזרם המסחרי מ-44 ₪ לטון ב-2018 ל-21 ₪ לטון ב-2019.
  • אריזות המתכת: עלייה של כ-17% מ-218 ל-262 ₪ לטון ב-2019. עלייה הנובעת מהצטרפות קטנה מהמצופה של יצרני/יבואני מתכת חדשים, לדברי תמיר.

לקבלת נקודת מבט מקצועית, פנינו לערן בושארי, מנכ"ל ומייסד חברת 'ערנות לסביבה' המתמחה בליווי חברות ליישום חוק האריזות, אשר הרחיב בנושא: "מחירון דמי הטיפול של אמצע תקופת ההכרה החדשה מדגים התייצבות בשורת המחיר לטון חומר אריזה. ומבחינת לקוחותינו יציבות זו מאפשרת תכנון תקציבי ברור (ביחס לשינויים החדים בתעריפי השנים הקודמות). חשוב לציין כי כל עוד לא מתקבל דוח שנתי חלוט מהמשרד להגנ"ס (דוח אחרון פורסם לשנת 2015) לא ניתן להבין את מגמות השוק ואפקטיביות הטיפול בפסולת האריזות."

------------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה