סטטוס שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה
בשדה דוב, תע"ש בית הכרם ואתרים נוספים פונו אלפי טון של קרקע מזוהמות והעבודות נמשכות, קם מתקן שטיפה ייחודי בשיקום אתר הפסולת בנתניה, בה"ד 20 בצריפין ובסיס ישן בתל השומר סיימו את העבודות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 10/3/2021

מזה 5 שנים מנהלת החברה לשרותי איכות הסביבה את המגה-פרויקט של שיקום הקרקעות המזוהמות שבבעלות המדינה. מדובר בעיקר בקרקעות מזוהמות של התעשייה הביטחונית וצה"ל שזוהמו במשך עשרות שנות פעילות בשל חוסר מודעות והיעדר חקיקה מתאימה במאה הקודמת, אך גם במטמנות פסולת נטושות ואתרים נוספים.

מטרת הפרויקט, שעלותו מאות מיליוני ₪, לנקות את הקרקעות המזוהמות כך שיוכלו לשמש ליחידות דיור, כך שהדגש הוא על קרקעות מזוהמות באזורי ביקוש לדיור.

מעת לעת אנו סוקרים את קצב התקדמות הפרויקט, באיזה אתרים הסתיים הטיפול? איזה אתרים נמצאים בעבודה? וחידושים נוספים. בשנתיים האחרונות, חלה התקדמות בפרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות במתחם תע"ש בית הכרם שבירושלים, שדה התעופה שדה דב בתל אביב, קם מתקן ראשון מסוגו בארץ לטיפול ומיחזור קרקע מזוהמת באתר סילוק פסולת נתניה, 2 אתרים צבאיים קיבלו אישור NFA וסיימו את התהליך ועוד.


כתבות רלוונטיות:

  1. שיקום מתחם תע"ש בית הכרם יוצא לדרך, 02.10.2019
  2. ב-3 אתרים הסתיימה חקירת הקרקע ללא שיקום, 15.4.2018
  3. שיקום הקרקעות המזוהמות ברכס עתלית הסתיים, 03.04.2018
  4. כמה למה ואיך? פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה, 16.11.2017
  5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

תע"ש בית הכרם | 6,300 טון קרקע מזוהמת פונתה

מתחם תע"ש בית הכרם מתפרש על פני כ-42 דונם ממזרח לשכונת בית הכרם בירושלים. בשנים 1997-1951 פעל במתחם מפעל "נץ" של תע"ש שייצר מגוון מוצרי מתכת. עם סגירת המפעל ועד היום בוצעו מספר סקרי קרקע וגזי קרקע ואף פונו מהאתר כ-4,500 טון קרקע מזוהמת בשנת 2000.

הסקר האחרון והמקיף בוצע בשנת 2019 על ידי חברת LDD, במהלכו בוצעו עשרות דיגומי קרקע וגז קרקע ואותר זיהום קרקע רדוד בשלושה אזורים מרכזיים ובעוד כמה מוקדים קטנים המאופיינים בשכבת קרקע דקה בעובי של עד כ-5 מטר. המזהם הראשי שנמצא באתר הוא תרכובות אורגניות מוכלרות, והמזהמים המשניים הם מרכיבי דלקים ומתכות כבדות.

בהתאם לכך, באוגוסט 2020 החלו העבודות לפינוי הקרקע המזוהמת והן צפויות להסתיים בחודש מאי הקרוב. בשל הסמיכות לבתי תושבים, העבודות מבוצעות בתוך אוהלי ענק שהוקמו במיוחד לשם כך, לצמצום של האבק וזיהום האוויר שעלול להיגרם מעבודות החפירה והפינוי של הקרקע המזוהמת. באוהלים מותקנת מערכת השואבת את האוויר באוהל מעבירה אותו דרך סדרה של פילטרים ופולטת אותו מארובה. הארובה מנוטרת במקביל לבדיקת אוויר סביבתי. כמו כן, בוצע ניטור של איכות האוויר במשך התנהלות העבודות.

נכון לנובמבר 2020, פונו מהאתר כ- 6,300 טון קרקע מזוהמת במסגרת העבודות.

במקביל לתהליך הטיפול במוקדי זיהום הקרקע מבוצע תהליך בירור מקצועי ובחינת חלופות לאופן הטיפול בגז הקרקע, שגם הוא נמצא באתר בתווך הלא רווי וכולל מרכיבים אורגניים מוכלרים.

הטיפול בגזי הקרקע מורכב יותר מאשר הטיפול בזיהום הקרקע בשל המבנה הגאולוגי ומקור הגזים ופיזורם בתווך הסדוק.

אתר שדה דב | סיום עבודות הריסה, פירוק ופינוי

מתחם שדה התעופה שדה דב הממוקם בצפון תל אביב שימש את צה"ל ואת רשות שדות התעופה משנות ה-30 ועד הפינוי בחודש יוני 2019. במהלך השנים קמו בו תשתיות תומכות למתן שירותי תעופה כגון סדנאות טיפול למטוסים, מוסכי רכבים תפעוליים, מתחמי אחסון שמנים ודלקים ועוד. תשתיות אלה אחריות לרוב הזיהום באתר, שעיקרו דלקים ומתכות כבדות.

סקר היסטורי לבחינת זיהום הקרקע בוצע בשנת 2019 ולאחריו בוצע סקר קרקע למיפוי ובדיקת ריכוז המזהמים בקרקע. במקביל, בוצעו עבודות פירוק, הריסה ופינוי של המתחם בשדה דב שכלל בין השאר פירוק ופינוי של יותר מ- 10,000 מ"ר אסבסט.

נכון ליולי 2020 הסתיים רשמית

להמשך קריאת הכתבה המלאה