עקב המצב: הקלות לחידוש היתר רעלים
המשרד החליט להקל בתהליך חידוש היתרי רעלים שתוקפם עומד לפוג בשבועיים הקרובים, זאת ללא עריכת סיור במפעל ואפשרות להשלים חלק מהמסמכים לאחר המלחמה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 12/10/2023

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות מקלות לחידוש היתר רעלים לתקופת המלחמה (חרבות ברזל). ההנחיות מאפשרות לעובדי המשרד להגנ"ס להאריך את היתרי הרעלים שתוקפם יפוג בשבועיים הקרובים, מבלי לקיים סיור פיקוח במפעל וללא השלמת כלל המסמכים, זאת עד לתאריך 10.11.2023.

ההקלות מפורסמות בשל פניות של בעלי היתר רעלים שדיווחו על חוסר זמינות ומגבלות תנועה של גורמים מקצועיים שונים שאמורים ללוות את המפעלים בהגשת בקשה לחידוש היתר הרעלים שלהם, ביניהם נציגי פיקוד העורף, רשות כיבוי והצלה ורשויות סטטוטוריות. גם אנשי המשרד להגנת הסביבה אינם פנויים לבצע סיורי פיקוח במפעלים לחידוש היתר רעלים בשל העיסוק במלחמה.

ההנחיות עוסקות גם במקרה שבו עסק מצמצם או עוצר פעילות. לפי ההנחיות לא יינתן בתקופה הזו היתר רעלים חדש, לרבות שינוי משמעותי להיתר קיים, ללא סיור מקדים.

בכל מקרה, על המפעלים להמשיך לפעול על פי תנאי היתר הרעלים והוראות פיקוד העורף ורשות כיבוי והצלה, במיוחד בעת הזו.

קישור למסמך ההנחיות מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. סיוע לתעשייה ועדכוני מצב חירום של משרדי הממשלה, 9.10.2023
  2. הוועדה שתקבע מדיניות ממשלתית למפרץ חיפה, 25.10.2020
  3. כתב אישום נגד מפעל ומנהליו בגין הפרת היתר רעלים, 22.9.2022
  4. עדכון מדריך לניהול סיכונים במפעלים, 4.1.2023
  5. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot

התנאים להארכת היתר הרעלים

במשרד להגנ"ס מסבירים כי במצב שגרה לא ניתן לחדש היתר רעלים ללא סיור פיקוח והשלמת כל האישורים הנדרשים. אלא שללא היתר הרעלים אין באפשרות העסק להשתמש בחומרים מסוכנים והדבר עשוי לפגוע בפעילות המפעל ואף להביא לסגירתו. בשל החשיבות של תפקוד המשק דווקא בעת הזו, המשרד יוזם את ההקלה בחידוש היתר הרעלים שתאפשר למפעלים להמשיך לפעול.

לפי ההנחיות החדשות, בעל עסק או אחראי רעלים בעסק יוכלו לפנות למשרד להגנ"ס לצורך חידוש היתר הרעלים, להצהיר אילו מבין האישורים הנדרשים הם לא יכולים להגיש בשל המצב ולהתחייב שיגישו אותם בתוך חודש מסיום המלחמה. ממונה רעלים במשרד להגנ"ס ראשי על פי שיקול דעתו לאשר את הארכת היתר הרעלים בכפוף לכך שלא נעשו שינויים משמעותיים בפעילות העסק, בכמויות (עד תוספת כמות של 20%) או בסוגי החומ"ס המוחזקים בו. תנאי נוסף להארכת היתר הרעלים הוא שבוצע במפעל סיור פיקוח בשלוש השנים האחרונות לפי סיווג המפעל ולא ידוע על הפרות משמעותיות.

כמו כן, בהנחיות החדשות הוגדר מנגנון התייעצות נפרד לאישור חידוש היתר רעלים למפעלים בסיווג A (לפי תקנות אמות המידה) או למפעלים שנדרשים לאישור מרשות כיבוי והצלה או מפיקוד העורף, אך מתקשים להשיגו בשל חוסר זמינות של הגורמים הנ"ל בגלל מצב המלחמה.

המשרד להגנ"ס מדגיש כי דווקא בעת הזו חשוב לזכור כי על בעלי היתר רעלים לפעול בהתאם להוראות פיקוד העורף וכוחות הביטחון ולפי הוראות היתר הרעלים.

היתר רעלים במקרה של צמצום או עצירת פעילות

במקרה של צמצום או עצירת פעילות בשל המצב, יש להעביר על כך עדכון למוקד הסביבה של המשרד להגנ"ס. בעל היתר הרעלים צריך לבחון את הסיכונים לבריאות הציבור שעלולים לנבוע כתוצאה מהשינוי בפעילות, ובמידת הצורך לנקוט בצעדים להפחתת הסיכונים. בחלק מהיתרי הרעלים יש הנחיות לביצוע הדממה או צמצום פעילות – ויש לפעול על פיהם.

המשרד להגנ"ס מדגיש כי על בעלי היתר רעלים להמשיך להפעיל צוות חירום בהתאם לנוהל החירום ותיק המפעל, לפי הגדרות תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), כל עוד בשטח העסק מוחזקים חומ"ס.

------

מסמכים רלוונטיים:

  1. הנחיות לחידוש היתר רעלים בשל המצב, 10.10.2023, המשרד להגנ"ס

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת:

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
טביב שמואל דניאל 072-3714440 Tabib@infospot.co.il
שרותי אקולוגיה דמיטרי נוביק 072-3712252 Ecologys@infospot.co.il
אלקון חיים שטיין 072-3290662 Elcon@infospot.co.il
ורידיס דורון בכר 072-3360696 Verisoil@infospot.co.il
ESC חנה אברבוך 072-3974695 esc@infospot.co.il
גרין סטרים יונתן כהן 072-3340287 greenstream@infospot.co.il
מיש שפכי תעשיה יוסי הלוי 072-3712250 Mish@infospot.co.il
GES שרגא גינזברג 054-6737379 shragag@ges.co.il
לאינדקס הספקים>>