עדכון מדריך לניהול סיכונים במפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים
לאחרונה פורסמה המהדורה השלישית של המדריך לאחר שהוטמעו בו הערות שונות שהתקבלו מהתעשייה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/1/2023

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה מהדורה שלישית למדריך לניהול סיכונים במפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים. המדריך נועד לסייע למפעלים ליישם מתודולוגיה לצמצום הסיכוי לאירוע חומרים מסוכנים משמעותי ולהפחית את השפעתו אם יתרחש.

המהדורה הראשונה של המדריך יצאה ב-2019. כשנה לאחר מכן יצאה המהדורה השנייה שבה אוחד תהליך ניהול הסיכונים העוסק בסיכוני שגרה עם מדריכי המשרד לניהול סיכוני סייבר ורעידות אדמה. כמו כן, נוספה דרישה לפיה עורך הסקר יהיה בעל הסמכה ממעבדה המוכרת על ידי הרשות להסמכת מעבדות והתחיל פיילוט לבחינת המדיניות במפעלים מסוימים במפרץ חיפה.

במהדורה השלישית הנוכחית הוטמעו הערות התעשייה שהתקבלו במהלך הפיילוט.

בעלי היתר רעלים העוסקים בחומרים מסוכנים מעל כמות מסוימת נדרשים ליישם את המדריך לניהול סיכונים. המדריך מכווין את המפעלים בחובות המוטלות עליהם בחוק, למשל: הכנת תכנית לתפעול, אחסון ושינוע בשגרה של חומרים מסוכנים בשטח העסק, ניתוח סיכונים לתהליכים במפעל, הצגת אמצעי הגנה קיימים או מתוכננים, הצגת היסטוריית תקריות חומרים מסוכנים ועוד.

יש לציין שהמדריך הנוכחי לניהול סיכונים מאירועי חומרים מסוכנים משמש במקביל למדיניות מרחקי הפרדה של חומרים מסוכנים, ולא מחליף אותה.


כתבות רלוונטיות:

 1. ניהול סיכונים במפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים, 24.1.2019
 2. מדריך הסייבר עודכן והדרישות יורחבו, 22.2.2022
 3. מבקר המדינה: לעגן הנחיות לחיזוק מתקני חומ"ס בחקיקה, 24.07.2018
 4. הנחיות להערכות ושיפור עמידות מפעלים עם חומ"ס לרעידות אדמה, 16.6.2016
 5. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot

שינויים במדריך לניהול סיכוני חומרים מסוכנים במפעלים

במהדורה השלישית של המדריך הוטמעו שינויים מסוימים ביחס למהדורה השנייה. להלן כמה מהם (לקבלת תמונת השינויים המלאה יש לעיין במדריך המצורף במסמכים למטה):

 • במהדורה החדשה הוארכה בחודש התקופה להגשת מידע על סיווג חומרים. כעת יש להגיש את המידע בתוך 4 חודשים מרגע קבלת הדרישה בהיתר רעלים במקום בתוך 3 חודשים.
 • במהדורה החדשה בוטלה הדרישה להגיש תצהיר מטעם העסק לגבי הנושאים הבאים: הכנת סקר מלא לניהול סיכונים, סיום הכנת סקר של מערכות מיחשוב לבקרה וניהול חומרים מסוכנים, ביצוע סקר סיסמי לרבות סיכוני רעידות אדמה וסקר הנדסי. מנגד, נוספה דרישה להגיש סקר מערכות מיחשוב בהתאם למדריך הסייבר לתעשייה ודרישה נוספת להגיש סקר סיסמי הכולל סקר סיכוני רעידת אדמה וסקר הנדסי.
 • המהדורה החדשה מאפשרת הקלות בירוקרטיות/טכניות אחדות, כגון הגשה בעותק דיגיטלי בלבד במקום עותק קשיח וצמצום המידע הכללי שעל המפעל להציג לפי דרישות פרק א' (הוסרה הדרישה להצגת תצ"א, מפה טופוגרפית ועוד).
 • נוספה הערה שמאפשרת להשתמש ולהפנות למסמכים ולמידע שהוכנו במסגרת רגולציה אחרת של המשרד להגנת הסביבה, כל עוד הם עונים על דרישות המדריך.
 • הדרישה להסתמך על נתונים מטאורולוגים לתקופה של 10 שנים צומצמה ל-5 שנים בלבד, והמידע הגיאולוגי וההידרולוגי שיש להגיש מצומצם יותר מבעבר.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה