הקלות למינוי עוזרי בטיחות באתרי בנייה
אושר תיקון לחוק ארגון הפיקוח על העבודה. התיקון מאפשר למנות מהנדסים והנדסאים ללא צורך בלימודים נוספים, כעוזרי בטיחות באתרי בנייה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/11/2023

הכנסת אישרה הקלה למינוי עוזרי בטיחות באתרי בנייה, באמצעות תיקון לחוק ארגון הפיקוח על העבודה. לפי התיקון ניתן יהיה למנות כעוזרי בטיחות באתרי בנייה גם מהנדסים והנדסאים ללא ניסיון של שנתיים בתחום, אפשרות שלא הייתה פתוחה בפניהם קודם לכן.

עוזרי בטיחות נועדו להגביר את בטיחות עובדי הבנייה. תפקידם לסייע למנהל העבודה באתרי בנייה ליישם הוראות בטיחות כדי למזער ככל הניתן את הסיכון לעובדים. עד כה אפשר היה למנות לתפקיד רק אנשי מקצוע שצברו ניסיון של שנתיים בביצוע עבודות בנייה ועברו הכשרה יעודית שהיקפה בין 80-45 שעות.

אלא שנמצא כי תנאי הסף לתפקיד לא עולים בקנה אחד עם אופי התפקיד ומונעים מכוח אדם איכותי להתמיין אליו, ולכן כעת הוחלט על קריטריונים אחרים, לפיהם יוכלו להתמנות לתפקיד גם אנשים שלא צברו ניסיון בעבודות בנייה, אם עברו בהצלחה הכשרה ייעודית בהיקף רחב יותר של שעות מאלה שכן צברו ניסיון – 150-100 שעות. כמו כן, יהיה ניתן למנות לתפקיד מהנדס או הנדסאי אזרחי שקיבלו הדרכה מקצועית.

קישור לנוסח החוק בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. הקלה בדרישות לממוני בטיחות, 19.4.2023
  2. הארכה אוטומטית של רישיונות עסק והיתרים סביבתיים, 29.10.2022
  3. עדכון נוהל ימי השתלמות לממונה בטיחות, 12.4.2021
  4. בוטלה חובת חידוש כשירות לממוני בטיחות, 31.12.2021
  5. עדכון לנוהל הכשרה וקורסים בתחום הבטיחות, 16.08.2020

התנאים להתמנות לתפקיד עוזר בטיחות

עד היום היה ניתן למנות עוזר בטיחות באתר בנייה אדם שהוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה ובעל תעודה שמעידה על הכשרה לתפקיד בהיקף 80-45 שעות. לאחד תיקון החוק, להלן תמצית האפשרויות החדשות:

  • מהנדס או הנדסאי הרשום בענף הנדסה אזרחית, שקיבל הדרכה ממבצע הבנייה על התפקיד.
  • אדם בעל ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה שעבר הכשרה יעודית בהיקף של 100-45 שעות.
  • אדם ללא ניסיון שעבר הכשרה יעודית בהיקף של 150-100 שעות.

בנוסף להרחבת האפשרויות להתמנות לתפקיד, התיקון שאושר לחוק מאריך את ההוראה החדשה בשנתיים – עד שנת 2025.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה