שימוע והתראה למנהלי החברה הממשלתית תש"ן
תלונות תושבים שגרים בסמוך לחוות מכלי הדלק, על מפגעי ריח של דלק מלווים בכאבי ראש, הובילו לסיורי פיקוח בהם התגלו הפרות לכאורה של היתר הרעלים. החברה מסכימה עם התושבים, צריך להעביר את האתר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/8/2020

אמש מסר המשרד להגנת הסביבה התראה למנהלי החברה הממשלתית תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ) בגין הפרה של רישיון העסק והיתר הרעלים. בנוסף לכך, מנהלי החברה הוזמנו לשימוע, טרם החלטה על נקיטת צעדי אכיפה.

ההתראה מגיעה לאחר תלונות של תושבי קריית חיים הגרים בסמוך לחוות מכלי הדלק של תש"ן, על מפגעי ריח של דלק המלווים בכאבי ראש. בעקבות התלונות, המשרד להגנ"ס ואיגוד ערים חיפה בדקו את האתר ומצאו ליקויים והפרות לכאורה.


כתבות רלוונטיות:

  1. הממשלה תקים ועדת מנכ"לים שתעסוק בעתיד מפרץ חיפה, 11/08/2020
  2. האתגרים לסגירת בז"ן: מימון, אנרגיה, תעסוקה, זיהום קרקע, 30/06/2020
  3. מנכל תש"ן התפטר, 03/01/2017
  4. בז"ן תפצה את תושבי האזור ב-780 אלף ₪, 31/10/2019
  5. למידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

שימוש במצלמה תרמית העיד על דליפות אדי דלק

לפי הודעת המשרד להגנ"ס, לאחרונה חלה עלייה משמעותית בפניות של תושבי קריית חיים הסמוכים לחוות המכלים של תש"ן, המדווחים על מפגעי ריח בליווי תסמינים בריאותיים, כגון כאבי ראש. כך למשל, במחצית הראשונה של חודש אוגוסט התקבלו לא פחות מ-30 תלונות ברוח זו במוקד הסביבה של המשרד.

בעקבות התלונות, צוותי המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות סביבה מפרץ חיפה, קיימו סיורים באזור ואכן הרגישו בשטח ריחות אופייניים לדלק. בסיורים שבוצעו נעשה שימוש במצלמה תרמית לבדיקת פליטות של אדי דלק מגגות מכלי הדלק, והממצאים העידו על דליפות אדים. כמו-כן, נמצאו ליקויים בציוד המכלים. הליקויים הללו דווחו לחברה לצורך תיקון, ואולם סיורים חוזרים שנערכו החודש המשיכו לגלות פליטות של תרכובות אורגניות נדיפות שלא טופלו כהלכה.

נובע מכך, שהחברה מפירה את תנאי היתר הרעלים בעניין מניעת פליטות של חומרים אורגניים נדיפים לסביבה. כמו-כן, החברה אינה מפעילה נוהלי תפעול ותחזוקה נאותים להבטחת תקינות הציוד ואינה עומדת בתנאי רישיון העסק, כך שנגרם מפגע ריח חזק ובלתי סביר לתושבים המתגוררים באזור ולבאי האזור המסחרי. כך לפי המשרד להגנ"ס.

התראה והזמנה לשימוע בגין חשש למפגעי ריח חזקים

בעקבות הממצאים והליקויים שהתגלו בסיורים, ולאחר עיבוד הנתונים, המשרד להגנ"ס מסר אמש התראה למנהלי תש"ן בגין הפרה לכאורה של חוק רישוי העסקים, של חוק חומרים מסוכנים ושל החוק למניעת מפגעים, באופן היוצר חשש משמעותי לפגיעה בציבור וכן מפגעי ריח חזקים ובלתי סבירים.

כמו כן, בשל החשד להפרת ההוראות והליקויים שהתגלו בתחזוקת מכלי הדלק, המשרד זימן את מנהלי החברה לשימוע מקוון טרם החלטתו על נקיטה בצעדי אכיפה.

תש"ן: להעביר את חוות מכלי הדלק לאתר חלופי

תש"ן היא חברה ממשלתית האחראית על אחסון של נפט גולמי ודלקים והזרמת הדלק אל אתרי האחסון והצרכנים הסופיים. הפעילות של תש"ן באזור מפרץ חיפה החלה כבר בשנות ה-30 של המאה הקודמת, טרם הקמת המדינה.

החברה מסבירה כי בתחילת פעילותה, לא התגוררו תושבים בסמוך לחוות מכלי הדלק, אלא שבמשך השנים נבנו מבני מגורים סמוכים, וכך נוצר המצב הקיים שמוביל לחיכוך עם התושבים. החברה אף מצהירה כי היא מסכימה עם התושבים השכנים וסבורה כי זה לא נכון לתפעל חוות מיכלים בתוך שכונת מגורים וכי יש להעביר את מתקני החברה לאתר חלופי.

הבעיה: אין הסכמה על אתר חלופי

אם כן, מדוע לא מעתיקים את חוות מיכלי הדלק למיקום אחר? לפי תש"ן, כבר 20 שנה שהחברה מנסה לאשר תוכנית להעתקת החווה לאתר שנקרא 'קרקעות הצפון'. אלא שהתוכנית טרם אושרה על ידי מוסדות התכנון, בין השאר בשל התנגדויות של רשויות מקומיות, ארגונים ירוקים וגורמים אחרים.

לאחרונה, בדיון שהתקיים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, עלתה סוגיית המיקום החלופי לחוות המיכלים, ונציגת רשות מקרקעי ישראל הסבירה שהם נמצאים בשלבים אחרונים של בחינת מספר אתרים אחרים, במקום 'קרקעות הצפון'.

בינתיים, ככל שתתעכב ההחלטה על המיקום החלופי לחוות המיכלים, הפעילות במקום תימשך.

התייחסויות

תגובת תש"ן: ״תש"ן היא חברה חיונית למשק האנרגיה בישראל ולתפקודו הרציף. החברה קשובה לקהילה בכל מקום בו היא פועלת כבר למעלה מ- 80 שנהמדובר בחברה מקצועית ובטוחה, אשר משקיעה משאבים רבים ואמצעים חדישים במתקניה, תוך עמידה בכל תקני הבטיחות מהמחמירים ביותר בעולם. תש"ן מבוקרת ומפוקחת על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם המשרד להגנת הסביבה, ומיישמת את הנחיותיהם באופן מלא.

במהלך החודשים האחרונים, ולאור תלונות ריח, ביצע המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם איגוד ערים חיפה מספר ביקורות פתע וכן ביקורת ניטור אחת מתואמת עם תש"ן, בה הוצבו תחנות ניטור לאורך גדר החברה.  זאת בנוסף לביקורות השוטפות אותן עורכת תש"ן בעצמה כמתחייב מהחוק.בכל ביקורות אלו לא נמצא מקור הריחות ולא נמצאה כל הפרה, נמצא כי החברה פועלת על פי החוק.

ידוע לנו כי תושבי השכונה הסמוכה מעוניינים להעתיק את החווה למקום אחר. חשוב לנו לציין כי תש"ן מסכימה עם תושבי השכונה. אנו חושבים שאין זה נכון לתפעל חוות מיכלים בתוך שכונת מגורים.

תש"ן, חברה בבעלות ממשלתית מלאה, הוקמה באזור זה כבר בשנת 1934, טרם הקמת המדינה, תקופה בה אף אחד לא התגורר סביב חוות המיכלים. ברבות השנים קודמו תוכניות בנייה סמוכות לחווה ואף נמכרו דירות סמוכות לחווה. כך, לאורך השנים נוצר חיכוך הולך וגובר בין צורכי ההתפתחות העירוניים לבין התעשייה עד שבתי התושבים נהיו סמוכים יותר ויותר למתחמי החברה. לאורך עשרות שנים נמנעו קובעי המדיניות והרגולטורים מקבלת החלטות שיסדירו את הסוגיה המורכבת.

תש"ן, פעלה במשך קרוב ל- 20 שנה לאשר תוכנית להעתקת החווה לקרקעות הצפון. מי שלא איפשר את קידום התוכנית במשך שנים כה רבות היו דווקא ארגוני סביבה שונים, חברי מועצת העיר חיפה ועוד אנשי ציבור ומקבלי החלטות. אישור תוכנית קרקעות הצפון התקבל לאחר ייסורים רבים רק בשנת 2018. כיום לא מקודמת תוכנית זו שוב עקב רצון פרנסי העיר להעתיק את החווה למקום שונה ממפרץ חיפה. ככל שתתעכב החלטה זו, כך נאלץ להמשיך לדור יחדיוהחלטה זו נמצאת בידי מקבלי ההחלטות ברמות הגבוהות ביותר ואנו נשתף פעולה עם כל החלטה שתתקבל.

אנו מכבדים את התושבים ומקיימים איתם דיאלוג רציף. תש"ן אינה נגד התושבים באזור, יתרה מכך, כלל אזרחי ישראל הם הבעלים של החברההחברה מודעת למציאות המורכבת שנוצרה, ומאמינה כי יש לצמצם את החיכוך ולהעביר את מתקני החברה לאתר חלופיהחלטה זו, טרם התקבלה ונמצאת בדיונים ארוכי שנים בין משרד הממשלה וגורמי התכנון השונים, ואנו מאמינים כי החלטות הגורמים המוסמכים תתקבלנה בהקדם."

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "לא נאפשר למפעלים להוות סכנה סביבתית ולגרום למפגע ריח הפוגע באיכות חיי התושבים. חברת תש"ן, לפי ממצאי הסיורים של הצוות המקצועי במשרדי, לא הסדירה ליקויי תחזוקה מהותיים, ובכך מהווה גורם סיכון לתושבי האזור. נפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותנו כדי לוודא שהציבור לא יסבול מכך שיש מפעלים בסמיכות אליו, וכי כל הליקויים יתוקנו לאלתר"


עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי:

חברה איש קשר טלפון מייל
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 kb@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>