מבקר המדינה: רק כ-30% מבסיסי צה"ל חוברו לביוב
המבקר מונה שורה של ליקויים בנוגע לפעילות מערכת הביטחון בתחום הגנת הסביבה ביניהם: הפרות של חוק אוויר נקי וחוק האריזות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 12/5/2019

מבקר המדינה פרסם דוח בנוגע לפעילות מערכת הביטחון בתחום הגנת הסביבה. בדוח מפורטים מספר ליקויים ביניהם חוסר שיתוף פעולה בין צה"ל למשרד הביטחון,  אי-יישום החלטת הממשלה לחיבור מחנות צה"ל לתשתיות ביוב, ליקויים באיסוף פסולת אריזות וביישום חוק אוויר נקי.

לאור הליקויים המבקר ממליץ לצה"ל לקדם את תחום הגנת הסביבה במערכת הביטחון, ולהגביר את שיתוף הפעולה עם גורמי ממשלה רלוונטיים, ובייחוד עם המשרד להגנת הסביבה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. למועצות האזוריות נמאס לשלם קנסות בגלל שצה"ל לא מפריד פסולת, 5.12.2018
 2. 100 בסיסי צה"ל לא מחוברים לביוב ומזהמים את הקרקע, 19.06.2017
 3. יזם קלינטק? הזדמנות למענק ופיילוט במשרד הביטחון
 4. צה"ל ממשיך להתחמק מאכיפה סביבתית, 07.03.2016
 5. מידע נוסף על ענף הפסולת | infospot

צה"ל ללא תוכנית וכוח אדם לטיפול בנושאי סביבה

בשנת 2010 אישר הרמטכ"ל דאז תוכנית רב-שנתית בתחום הגנת הסביבה בהיקף של כמיליארד ₪, אך התוכנית לא מומשה. ללא תוכנית זו או תוכנית חלופית, נפגעת היכולת של צה"ל לטפל במפגעים סביבתיים ולקדם צעדים מניעתיים.

בשנת 2016 ביטל צה"ל את מינהל הגנת הסביבה, שמטרתו הייתה לרכז את תחום הגנת הסביבה בצה"ל והחליט על העברת האחריות לטיפול בתחום הגנת הסביבה לענף תכנון תשתיות ופריסה. להעברת האחריות עלולות להיות השפעות על יכולות הטיפול של צה"ל בתחום הגנת הסביבה, הבקרה והפיקוח.

משנת 2016 לא אויש תפקיד ראש מדור הגנ"ס בזרוע היבשה. יותר ממחצית מבעלי התפקידים בתחום הגנת הסביבה לא הוכשרו לביצוע תפקידם.

שיתוף הפעולה לקוי בין צה"ל למשרד הביטחון

לפי דו"ח המבקר, שיתוף הפעולה בין צה"ל ומשהב"ט חלקי. אין תהליכים משותפים לבניית תמונת מצב לגבי מפגעים סביבתיים או למיפוי ולניטור שלהם, ואין העברת מידע שוטפת, לרבות בנוגע לטיפול במפגעים סביבתיים.

עוד סימן להתעלמות מנושאי הסביבה היא הוועדה להגנת הסביבה במערכת הביטחון שתפקידה הוא בין היתר ליזום ולהפעיל פרויקטים בתחום הגנת הסביבה, -הוועדה לא התכנסה משנת 2012.

ממשקי העבודה בין מערכת הביטחון, המשרד להגנ"ס ורשות המים

שיתוף הפעולה בין מערכת הביטחון המשרד להגנת הסביבה ורשות המים הוא דל, נטול יוזמות משותפות ורצוף קשיים. המשרד להגנ"ס ומערכת הביטחון אינם מצליחים כבר 7 שנים להגיע להסכמות ולקבוע נוהל פיקוח ואכיפה, כנדרש בחוק הגנת הסביבה.

לא מחברים את הבסיסים לביוב

עוד עולה מהדוח כי הממשלה הטילה, בהחלטתה מחודש יוני 2010, על שר הביטחון לבצע תוכנית רב-שנתית לשנים 2010 - 2015 "לחיבור מחנות צה"ל לפתרונות ביוב".

בביקורת עלה כי חיבור מחנות צה"ל לתשתיות ביוב בוצע באופן חלקי בלבד וחיבור הבסיסים לתשתיות ביוב צפויה להימשך עוד שנים רבות. משהב"ט והמשרד להגנ"ס לא הקצו את הסכומים שנדרשו בהחלטת הממשלה, משהב"ט לא תיאם את חיבור המחנות עם המינהל לפיתוח תשתיות ביוב שברשות המים, ובשנים 2010 - 2015 חיבר משהב"ט לתשתיות ביוב רק כ-30% מחנות שנדרש לחברם. כתוצאה מכך, הביוב בחלק ממחנות צה"ל ממשיך לחלחל למי התהום ולגרום לזיהום קרקע ולמפגעים סביבתיים ותברואתיים.

זיהום אוויר מסילוק תחמושת

מבקר המדינה מתייחס בדוח גם לסילוק תחמושת באמצעות פיצוץ באוויר ושריפה שמסתבר שגורמים לזיהום אוויר. כדי לעמוד בהוראות חוק אוויר נקי פעל משהב"ט לסירוגין בשנים 2010 - 2018 להקים מתקן לסילוק תחמושת, שעד היום לא הוקם. להמשך המצב הקיים, מזהיר המבקר  עלולות להיות השפעות על איכות האוויר בישראל.

ליקויים באיסוף פסולת אריזות והעברתה למיחזור

צה"ל אינו מפריד ואינו מפנה פסולת אריזות מזרם הפסולת הכללי כנדרש בחוק להסדרת הטיפול באריזות, למעט במחנות שבתחום שיפוטן של חמש רשויות מקומיות. משהב"ט וצה"ל נמצאים בעיצומו של גיבוש מתווה ליישום הוראות חוק האריזות, אך יישום המתווה שיגובש עלול להתעכב עקב מחלוקות כספיות עם תאגיד מחזור האריזות תמיר.

המלצות עיקריות

לאור הליקויים המבקר מציע מספר המלצות לשינוי המצב. להלן חלקן:

 • על סגן הרמטכ"ל להכין תוכנית עבודה לצה"ל בתחום הגנת הסביבה ולעקוב אחר יישומה.
 • שרי הביטחון והגנ"ס צריכים להקים צוות משותף להתמודדות מערכת הביטחון בתחום הגנת הסביבה, והעברת מידע לגיבוש תוכניות עבודה משותפות.
 • בשל אי הסכמה בין השרים להגנ"ס והביטחון לקביעת נוהל פיקוח ואכיפה, ראוי שהשרים יבקשו מראש הממשלה שיקבע נוהל ליישום מתווה פיקוח ואכיפה סביבתי במחנות צה"ל.
 • צה"ל, משהב"ט והמשרד להגנ"ס צריכים לגבש תוכנית לחיבור מחנות צה"ל לתשתיות ביוב. משהב"ט, המשרד להגנ"ס ורשות המים בשיתוף משרד האוצר צריכים להגדיר מקורות מימון לתוכנית.
 • מנכ"ל משהב"ט ומנכ"ל המשרד להגנ"ס צריכים להגיע להסכמה על אופן סילוק התחמושת בצה"ל בהתאם להוראות חוק אוויר נקי.
 • משהב"ט וצה"ל צריכים לסכם בהקדם את המתווה ליישום הוראות חוק האריזות, ועל משהב"ט לפתור את המחלוקות הכספיות עם תאגיד מיחזור האריזות.

---------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה