ביהמ"ש המחוזי ביטל את תוכנית הבנייה באפולוניה
בימ"ש קבע כי ניתן יהיה לדון בהפקדה מחודשת של התכנית רק לאחר קבלת סקר סיכונים מקיף בנוגע להיקף הזיהום הקרקע במתחם המיועד לבניית כ-3,000 יחידות דיור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/10/2017

בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל את תוכנית הבנייה באפולוניה בעקבות עתירה שהגישו עמותת אדם טבע ודין, תושבי האזור ועיריית הרצליה. בית המשפט קבע, כי ניתן יהיה לדון בהפקדה מחודשת של התכנית רק לאחר קבלת סקר סיכונים מקיף בנוגע להיקף זיהום הקרקע במתחם תעש לשעבר, בשטח של 1,000 דונם, המיועד לבניית כ-3,000 יחידות דיור, מבני ציבור ובתי מלון.

בהחלטתו קבע השופט אליהו בכר, כי מאחר ואין סקר סיכונים לא ניתן לאשר את התוכנית. "לא ניתן לאשר תוכנית בלי לדעת אילו מחלקיה עלולים להיות מעוכבי ביצוע בשל הצורך בטיפול בקרקע ומהו משך העיכוב הצפוי. כאשר לא ידועים בוודאות סוגי המזהמים, היקפם, מיקומם ואופן התפשטותם  אזי ההחלטה על הפקדת התוכנית כמו גם ההחלטה על קבלתה הינה בלתי סבירה באופן קיצוני, מה שמחייב את ביטולה".

השופט הוסיף, כי הליך תכנון מקוצר (ותמ"ל) אינו יכול להצדיק העדר נתונים עובדתיים מלאים או ברור עובדתי בנושאים אלה תוך דחייתם לשלב מאוחר יותר לאחר אישור התוכנית. "בכך יש כדי לפגום בעצם ההחלטה על הפקדה ואישורה של התוכנית".

העותרים | זיהום כבד וגזי קרקע

בעתירה ציינו אדם טבע ודין והתושבים כי סקרי קרקע שנעשו במקום העידו על המצאות זיהום כבד בקרקע ובמי התהום, וכן על הימצאות של גזי קרקע בשטח. למרות זאת, חברי הותמ"ל החליטו להמשיך ולקדם את תכנית המגורים. העותרים הדגישו כי חלה חובה להשלים את הבדיקות והסקרים טרם הפקדת התכנית כדי לספק מידע מלא בכל הנוגע לזיהום המים והקרקע שמצוי במקום.


מקור: פרויקט שיקום קרקעות - החברה לשרותי איכות סביבה

עוד נטען במסגרת ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית, כי התוכנית יוצרת כשלים ומפגעים תחבורתיים, בעיות ניקוז קשות, פוגעת בערכי טבע ייחודיים, אינה מתאימה לתכנון במסגרת הותמ"ל, מנוגדת לתוכניות מתאר ארציות. לכן יש להשלים את דיגום הקרקע וסקר סיכונים, בניית מחלף וטיהור הקרקע כתנאי להוצאת היתר בנייה, וכן סקר לאיתור מוקדי זיהום במי תהום.

שיקום קרקע באתר אפולוניה

אתר תע"ש אפולוניה אמור להיות בין האתרים הראשונים שיעברו שיקום קרקע מזוהמת במסגרת הפרויקט הלאומי של שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה שיצא לדרך לפני כשנה. המטרה הראשית של שיקום הקרקע המזוהמת הינה טיפול בקרקע מזוהמת לבניית כ-3,000 יחידות דיור. עיריית הרצליה הודיעה לאחרונה כי היא מתנגדת לבנייה במקום, כל עוד לא יסתיימו עבודות השיקום בצורה יסודית ושר האוצר, משה כחלון (כולנו), התבטא לאחרונה גם הוא בעד עמדה זו של עיריית הרצליה.

באתר אפולוניה כבר בוצע סקר קרקע בשנת 1997. ובשנת 2012 בוצע במקום סקר גז קרקע אקטיבי ופאסיבי. למרות תוצאות הסקר ההיסטורי וסקר גז הקרקע שהעידו על זיהום במקום, פרויקט השיקום לא התקדם עד להשקת הפרויקט הלאומי לפני כשנתיים. אז דרש המשרד להגנ"ס לבצע סקר משלים לסקר מ-97'.

סקר קרקע משלים באפולוניה 2015-2016

באוגוסט-ספטמבר בוצע באתר אפולוניה סקר קרקע משלים ע"י חברת LDD שהקיף חלק מהאזורים שנסקרו בשנת 1997 וכן אזורים שלא נבדקו בסקר הראשון. במסגרת הסקר נקדחו 266 קידוחים לעומק 3-11 מטרים. תוצאות הסקר תאמו לתוצאות הסקר הישן (97'), אלא שרמות הזיהום שנמדדו היו יותר נמוכות (ככל הנראה בעקבות התפרקות או הסעה של המזהמים עם השנים).

בהמשך לסקר זה בוצע סקר קרקע נוסף, ממוקד באזור הדרומי בו נמצאו מספר מוקדי זיהום. גם סקר זה בוצע על ידי חברת LDD. בסקר נמצאו חריגות מערכי הסף של המתכות ארסן, כרום וניקל ושל pH, ו-4-chloro-3, 5-dinitrobenzotrifluoride.

סקר גזי קרקע משלים ממזרח למתחם תע"ש נוף ים, בוצע ע"י חברת וינדקס באוקטובר-נובמבר 2016.

התייחסויות

מנכ"ל אדם טבע ודין, עו"ד עמית ברכה: "פסק הדין מוכיח כי הליך התכנון המהיר בוותמ"ל מוציא לפועל תכניות מסוכנות לבריאות הציבור, לסביבה ולאיכות החיים של תושבי האזור. אנו נמשיך לפעול מול תכניות בנייה לא אחראיות שלא מתייחסות כראוי לתושבים ואף עלולות להעמיד אותם בסיכון".

-----------

קישורים רלוונטיים:

  1. הזיהום מאתר תע"ש אפולוניה ממשיך להתפשט בחופי הרצליה, 18.07.2017
  2. 20%  מקידוחי מי השתייה בישראל מזוהמים. הזיהום מתפשט. מה עושים?, 09.11.2016
  3. מה הסיפור מאחורי העתירה של זיהום הקרקע באפולוניה (הרצליה)?,10.05.2016
  4. האם שיקום קרקעות מזוהמות יקפיץ את ערך הנדל"ן בשכונות סמוכות?, 16.05.2016
  5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX צח כהן 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>