בג"ץ דוחה שוב את מועד ריקונו הסופי של מיכל האמוניה
ביהמ"ש אישר דחיית ריקון מיכל האמוניה עד ה-18 בספטמבר, וקבע כי לא ניתן להכשיר באמצעות היתר רעלים פעילות בלתי חוקית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/7/2017

בג"ץ אישר דחיה נוספת ואחרונה לריקון סופי של מיכל אמונה עד ה-18 בספטמבר, בכל שיטה שהמשרד להגנת הסביבה ורשויות הביטחון יאשרו.

בפסיקתו, נזף בג"ץ בהתנהלותה של חיפה כימיקלים שמשהה את ריקון המיכל, ומתח ביקורת גם על המשרד להגנ"ס שלדבריו נראה כי התאים את עמדתו לדרישות חיפה כימיקלים. בנוסף קבע ביהמ"ש כי לא ניתן להכשיר באמצעות היתר רעלים של המשרד להגנת הסביבה פעילות בלתי חוקית (מיכל האמוניה פעל ללא רשיון עסק). יחד עם זאת, צידד בג"ץ בעמדת המדינה לפיה הדיון בחלופות לייבוא אמוניה חורגת ממסגרת הערעור.

מי המפקח ומי המפוקח?

בג"ץ מתח ביקורת על התנהלותו של המשרד להגנת הסביבה בפרשה: "מסתבר שלעיתים קרובות (מדי) – הרגולטור קיבל פה את עמדת המפוקח ולפרקים הוא אפילו שינה את גישתו הרגולטורית הבסיסית (פעמים לכאורה אפילו ללא פשר), וזאת, בין השאר, כדי להתאימה לדרישות של הנתון לביקורתו".

יחד עם זאת, בג"ץ קיבל את עמדת המדינה בנוגע לדיון בחלופות וקבע שהערעור הנוכחי אינו מסוגל להכיל את הדיון בחלופות השונות כפי שהוצגו ע"י הממשלה בהחלטתה מה-3 ביולי. נושאים אלה, קבע ביהמ"ש, אכן חורגים ממסגרת הערעור הנוכחי.

יחד עם זאת מדגיש ביהמ"ש כי כל הפתרונות שיבחרו צריכים להיות כפופים לדיני התכנון והבניה, לדיני המכרזים, לדיני התחרות ולצרכי המשק והציבור. "לפיכך ראוי להם שלא יביאו למצב שבו המשק והרגולטורים יהיו שבויים לכאורה (מרצון, או בלית ברירה) בידי מונופול לגבי חומרי גלם."

היתר רעלים לא בא במקום רישיון עסק

בנוגע לחידוש היתר הרעלים ע"י המשרד להגנ"ס, קבע ביהמ"ש כי היתר רעלים מכוח חוק החומרים המסוכנים – איננו יכול לבוא במקום היתר הבניה ורישיון העסק הנדרשים. "לכן לא ניתן להכשיר באמצעותו, כמבוקש על-ידי המערערת (חכ"ל), פעילות בלתי חוקית, ככל שזאת נעשית על ידי המערערת".

בית המשפט הוסיף כי: "אין מקום להאריך את רישיון הרעלים שלה מעבר לתאריך 31.07.2017 , אלא לשם החזקת האמוניה במיכל עד לריקונו המלא."

התייחסויות

עיריית חיפה: "עיריית חיפה מברכת על כך שבית המשפט העליון דחה את עמדת המדינה שדומה באופן ״מפליא״ לעמדת חיפה כימיקלים והורה על ריקון המכל בתוך חודש וחצי.

עיריית חיפה מפנה את הציבור לסעיף 40 ב בפסק הדין הקובע את שאנו חשים מזה זמן רב, ובו נאמר כי הרגולטור משנה את עמדתו ללא סיבה בהתאם לעמדתה של חיפה כימיקלים".

תגובת חיפה כימיקלים"בפס"ד, חזר בית המשפט העליון על החלטתו לסגור את המיכל והחליט להאריך את המועד האחרון לריקון המיכל עד לתאריך 18 בספטמבר 2017 "בכל שיטה שהמשרד להגנ"ס ורשויות הביטחון יאשרו. חיפה כימיקלים החלה בהליך ריקון המיכל, אשר אינו פועל מתאריך 23 במארס, כפי שהנחו הרגולטורים, ותמשיך בהליך הריקון ע"פ האישורים הנדרשים. מפעלי החברה מושבתים מזה ארבעה חודשים והיא ממתינה לפתרון חלופי, מידי וישים לאספקת אמוניה, החברה לא תוכל להמשיך במצב הנוכחי עוד ימים רבים."

צלול: ״זהו יום חג היסטורי לציבור במפרץ חיפה וישראל. עמותת צלול גאה על חלקה בהובלת המהלך שהסתיים היום בפסיקת בית המשפט העליון לפיה יש לסגור את מיכל האמוניה המסוכן סופית לא יאוחר מספטמבר השנה. לאור הביקורת החריפה שהעביר בית המשפט על התנהלות הרגולטור, המצטרפת ומחזקת את הביקורת של מבקר המדינה, ׳צלול׳ דורשת שלא לאפשר הכנסתן של אוניות אמוניה קטנות למפרץ חיפה - חלופה מסוכנת שקודמה בלחץ חיפה כימיקלים, ותמשיך את סיכון חייהם של תושבי חיפה והצפון״.

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. פסק דין בימ"ש עליון, 27.07.2017 [pdf]
 2. עמדת המדינה שהוגשה לבימ"ש עליון, 26.07.2017 [pdf]

--------------

קישורים רלוונטיים:

 1. מלחמה עד טיפת האמוניה האחרונה, 27.07.2017
 2. מחלוקת קשה בין המדענים משני צידי המתרס בפרשת האמוניה, 19.07.2017
 3. פרשת הצוללות מתערבבת עם פרשת האמוניה, 20.07.2017
 4. חשד לפלילים בפרשת האמוניה, 19.07.2017
 5. חשש לניגוד עניינים של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, 16.07.2017
 6. הממשלה אישרה את החלופות לאספקת אמוניה, 04.07.2017
 7. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot