המשרד להגנ"ס: משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי מעכבים קידום החקיקה בנושא פסולת בניין
בתגובה לפנייה של 'אדם טבע ודין' לאלקין, טוען המשרד כי הצעת החוק מקודמת במרץ ע"י אלקין כדי לעמוד בלוח הזמנים, אלא שמשרד הפנים ומרכז השלטון המקומי חזרו בהם מהסכמותיהם ומטרפדים את קידום החוק
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/6/2017

בשבוע שעבר דיווחנו, כי עמותת 'אדם טבע ודין' פנתה במכתב לשר להגנת הסביבה, זאב אלקין, בו היא דורשת ממנו לקדם את החקיקה בנושא פסולת בניין, שתקועה כבר 5 שנים.

העמותה ציינה במכתבה שאלקין הוא השר השלישי המבטיח לקדם את חקיקת החוק, אבל בפועל לא נעשה דבר, ואף איימה לנקוט בצעדים משפטיים נגד המשרד להגנ"ס אם תזכיר החוק לא יופץ תוך 45 יום. כעת המשרד להגנת הסביבה מגיב.

טיוטת הצעת החוק מוכנה

המשרד להגנ"ס טוען, כי הצעת חוק שמירת הניקיון (פינוי פסולת בניין), דווקא מקודמת במרץ על ידי המשרד בראשותו של השר להגנ"ס, זאב אלקין.

לטענת המשרד, בשנתיים האחרונות נערכו דיונים רבים והתכתבויות עם כל הגורמים הרלוונטיים, ביניהם משרדי הפנים, המשפטים, האוצר וכן מרכז השלטון המקומי.

"בימים אלה, נתבקשו וניתנו הבהרות נוספות מטעם משרד הפנים והמרכז לשלטון מקומי. המשרד גיבש את טיוטת הצעת החוק ואת המסמכים הנלווים הנדרשים, והשר יגיש את הצעת החוק הממשלתית לוועדת השרים לענייני חקיקה, ואחר כך הנושא יונח על שולחן הכנסת לאישורה".

המשרד מוסיף וטוען, כי הוא פועל במלוא המרץ על מנת לעמוד בלוח הזמנים שקבע: הגשת תזכיר החוק לוועדת השרים לענייני החקיקה עד סוף הרבעון השני של 2017. "לצערנו, משרד הפנים והמרכז לשלטון מקומי, הנהנים העיקריים מחוק זה, חזרו בהם מהסכמותיהם, ומעכבים התקדמות עם חוק חשוב זה".

-----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. מכתב אדם טבע ודין לזאב אלקין [pdf]
  2. טיוטת תזכיר חוק שמירת הניקיון (פינוי פסולת בניין), 2016, [pdf]

----------

קישורים רלוונטיים:

  1. אם לא תקדם חקיקה בנושא פסולת בניין ננקוט בצעדים משפטיים, 18.06.2017
  2. משרד להגנ"ס מקדם חוק חדש לטיפול במפגעי פסולת בניין, 20.6.2016
  3. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת, 20.11.2016
  4. נוהל חדש לפינוי פסולת בניין, 18.04.2016
  5. פסולת בניין: נוהל חדש ורשימה מעודכנת של אתרי הטמנה ומיחזור, 06.09.2015
  6. מידע נוסף בנושא פסולת בניין | infospot