המשרד להגנ"ס הופך את חוות הדעת ונותן אור ירוק לאחסון קונדנסט
שרי האנרגיה והגנ"ס הודיעו כי אחסון הקונדנסט במפרץ חיפה לא יגדיל את הפליטות. בכך הוסר חסם נוסף להזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן תוך חיבורו למערכת ההולכה, דבר שיביא להפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/11/2017

בהמשך לדיווח שלנו מלפני שבוע, כי שטייניץ מקדם מדיניות להעדפת יצור חשמל בגז טבעי, משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה מדווחים, כי נמשכת המדיניות להפחתת פליטות והחלפת הפחם בגז טבעי עם שורת החלטות שקיבלו הנוגעות להסרת חסמים להזרמת גז טבעי מאסדת לוויתן, ללא תוספת פליטות לסביבה.

אחת ההחלטות החשובות העשויה לזרז את חיבור מאגר לוויתן לתשתית הגז הטבעי היא חוות דעת סביבתית מעודכנת, לפיה ניתן לאחסן קונדנסנט (תוצר לוואי נוזלי של הפקת הגז הטבעי) במפרץ חיפה. על פי חוות דעת זו שהציג בשבוע שעבר המשרד להגנ"ס, תכולת הבנזן, הנחשב למזהם אויר בעל השפעה בריאותית חמורה, בקונדנסט של 'לוויתן' נמוכה מחוות הדעת הראשונית שהוכנה לפני כשנה, ואשר נסמכה על נתונים ממוצעים מהעולם ולא נתונים ספציפיים מ'לוויתן' ואשר שללה אפשרות של אחסון קונדנסט במפרץ חיפה. חוות הדעת המעודכנת מסתמכת על נתונים שהתקבלו מדגימות שנעשו בקידוח לוויתן, ולפיה לא תהיה תוספת של פליטות לאוויר. המשרד להגנ"ס מבהיר, כי אם יתרחש שינוי באחד הפרמטרים, ההמלצות והמגבלות ייבחנו מחדש.

מה הסיפור עם הקונדנסט?

בתהליך הפקת גז טבעי מתקבלת תערובת הכוללת בנוסף לגז טבעי, גם כמות מסוימת של מים וגז מעובה הנקראת קונדנסט (בעברית: תעבית). לכל קידוח, הרכב קונדנסט שונה ויחודי. הקונדנסט בד"כ מוזרם מהקידוח לאסדה בה מתבצע הפרדה בין הגז לקונדנסט. הגז הטבעי מוזרם ישירות לצנרת ההולכה הארצית, במקביל להזרמת הקונדנסט לבתי הזיקוק. כפי שמתבצע משנת 2013 עם הקונדנסט של מאגר תמר המוזרם לבית הזיקוק באשדוד. הזרמה רציפה של גז טבעי מהמאגר מחייבת גם הזרמה רציפה של קונדנסט.

את הקונדנסט ממאגר לוויתן רוצים להזרים לבז"ן במפרץ חיפה, שם הוא ישמש לזיקוק דלקים. לאור הרגישות של מצב איכות האוויר ופליטות המזהמים במפרץ חיפה, הנושא של הקונדנסט נבחן ביסודיות על מנת לוודא כי אינו מוסיף פליטות מזהמים לאזור.

ההמלצה של המשרד להגנ"ס היא כי כל עוד תכולת הבנזן בקונדנסט לא תעלה על 0.106% ותכולת הקונדנסט בתערובת עם הנפט הגולמי לפני זיקוק לא תעלה על  3%- אין מניעה לאיחסון קונדנסט מבולל בנפט גולמי במפרץ חיפה.

ההחלטות להגדלת השימוש בגז הטבעי

ההחלטה לגבי אחסון הקונדנסט היא חלק ממהלך רחב יותר שמובילים משרדי האנרגיה והגנ"ס שכלל מספר החלטות חשובות שהתקבלו בשנים האחרונות שנועדו להקטין את השימוש בפחם תוך הגדלת השימוש בגז טבעי. צעדים אלה אמורים לקדם את חיבור מאגר לווייתן, דבר שיוביל להפחתת השימוש בפחם ובדלקים מזהמים וכתוצאה מכך להפחתת זיהום אוויר וגזי חממה. בין ההחלטות שהתקבלו:

התייחסויות

שר האנרגיה, יובל שטייניץ: "אנחנו ממשיכים במדיניות של החלפת הפחם והדלקים המזהמים בגז טבעי, תוך שיתוף פעולה פורה עם המשרד להגנת הסביבה. הכנסת הגז הטבעי, יחד עם אנרגיות מתחדשות, למשק החשמל תתרום באופן משמעותי להפחתת זיהום האוויר ותהפוך את ישראל לאחת המדינות המתקדמות מבחינת מחויבותה לבריאות הציבור והשתתפותה במאבק הבינלאומי בשמירה על כדור הארץ לטובת הדורות הבאים".

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "למשק האנרגיה בישראל השפעה גדולה על זיהום האוויר. מדינת ישראל משנה היום כיוון ומגדירה את הגז הטבעי כדלק העיקרי שלה, על חשבון הפחם המזהם. מדיניות משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה: כל פיתוח משק האנרגיה מהיום ואילך יהיה סביבתי ויתבסס על גז טבעי ואנרגיות מתחדשות. תם עידן הפחם בישראל, והחזון שלנו הוא שבעתיד הקרוב יהיה אפס שימוש בפחם".

-----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. דו"ח מסכם בנושא קונדנסט, המשרד להגנ"ס 09.2016 [pdf]
  2. חוות דעת מעודכנת: שימוש בקונדנסט מלוויתן בבז"ן, המשרד להגנ"ס, 11.2017 [pdf]

קישורים רלוונטיים:

  1. שטייניץ ממשיך לקדם מדיניות 'אנטי-פחמית' להעדפת ייצור חשמל בגז טבעי
  2. שטייניץ שינה דעתו: תחנות כוח פרטיות יחליפו את הפחמיות, 29.05.2017
  3. תחנת הכח רבין: הושלמה הפעלת הסולקנים של הארובה החדשה, 30.08.2017
  4. נחתם הסכם בין אלקין לשטייניץ להבטחת סגירת היחידות הפחמיות, 11.10.2016
  5. היסטוריה: שטייניץ מודיע על סגירת היחידות הפחמיות בחדרה, 24.08.2016
  6. מידע נוסיף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: