ביהמ"ש זיכה את מחלבות גד באישום פלילי בגין הזרמת שפכים
ביהמ"ש קיבל את טענת מחלבות גד כי הדיגומים שבוצעו אינם תקינים ולא מצביעים על אשמתה ומתח ביקורת על המשרד שלא הגיש ראיות מוצקות. המשרד הגיש ערעור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/5/2018

לפני כשלושה חודשים דיווחנו כי המשרד להגנ"ס מתגאה בכך שפחות מ 3% מהתיקים הפליליים שהוא מביא לביהמ"ש מסתיימים בזיכוי. ובכן, הנה אחד מאותם מקרים בהם התיק הסביבתי-פלילי בכל זאת הסתיים בזיכוי של הנאשם – חברת מחלבות גד.

בית משפט השלום בתל אביב זיכה את מחלבות גד ומנהלה מכתב האישום הפלילי שהגיש נגדה המשרד להגנת הסביבה בגין עבירות של זיהום מים והזרמת שפכים שריכוזם עולה על המותר למערכת הביוב.

פרטי המקרה

המשרד להגנ"ס טען בכתב האישום, כי השפכים התעשייתיים של המחלבה חורגים מהתקן הקבוע לכלורידים, עומס אורגני ופרמטרים נוספים. המשרד הוסיף, כי בהזרמת השפכים החורגים של המפעל למערכת הביוב, הפר המפעל את הוראות חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים וכן גרם לזיהום מים בניגוד להוראות חוק המים.

המשרד ביצע עשרות דגימות חטף ודיגומים מורכבים בשפכי המפעל, במשך מספר שנים ועל בסיסם הגיש את כתב האישום. מחלבות גד הגישו לביהמ"ש חוות דעת של מומחה שתמך בעמדתם לפיה אין בממצאי הדגימות כדי להצביע על אשמתה, הן בשל אופי נטילת הדגימות והן משום שבשוחות מהן ניטלו הדגימות לא נמצאו שפכים תעשייתיים בלבד, משום שאלו התערבבו עם שפכים סניטריים.

ביהמ"ש: פגמים בביצוע הדגימות

בית משפט קיבל את כל טענות מחלבות גד וזיכה אותה ואת מנהלה זיכוי מלא. בפסק דינו מצביע בית המשפט על שורה של פגמים באופן ביצוע הדגימות, העלולות לעוות את תוצאות הדגימות, דיגום שלא לפי הנהלים, דיגום בשוחה המביאה לעיוות בתוצאה וכו'.

כמו כן מתח בית המשפט ביקורת מרומזת על המשרד להגנ"ס, שבחר שלא לאסוף ראיות מוצקות שיתמכו בטענותיו כלפי המפעל, אלא התבסס על טענות המבוססות על "היגיון" והשערות – "אין בהיותו של טיעון הגיוני כדי להפוך אותו לנכון מבחינה עובדתית או מדעית" .

המשרד להגנ"ס הגיש לאחרונה ערעור על הזיכוי המלא של מחלבות גד.

עו"ד דן צפריר, ממשרד עוה"ד 'דן צפריר', שייצג את מחלבות גד: "בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות האכיפה והבדיקות של שפכי מפעלים, במיוחד לאור הקנסות הכבדים שנקבעו בכללי תאגידי המים והביוב. לעיתים קרובות, מפעלים משלמים מאות אלפי ₪ בגין טענות כי ריכוזי מזהמים בשפכים חורגים מהתקן. אני סבור כי בדומה למחלבות גד שהשקיעו סכומים משמעותיים במערכות קדם טיפול, כך גם על מפעלים אחרים לבחון היטב את הטענות המופנות אליהם בטרם הם מזדרזים לשלם".

----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. פחות מ-3% מהתביעות הסביבתיות הסתיימו בזיכוי, 29.05.2018
  2. בדיקת מעבדה לא תקינה מזכה מאישום בגין הזרמת שפכים תעשייתיים, 19.06.2016
  3. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, 13.05.2018
  4. דגשים לדרישות הדיווח החדשות של דיגום שפכי תעשיה, 27.10.2016
  5. מערכת חדשה לדיווח דיגומי שפכי תעשיה, 18.09.2016
  6. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: