מתקני ההתפלה שורק ופלמחים רימו את המדינה. קנס של 46 מיליון ₪ וחקירה פלילית
הוועדה של משרד האנרגיה לבדיקת החריגות בריכוז הכלורידים במתקני ההתפלה שורק ופלמחים קבעה כי קיימת חריגה שיטתית ומתמשכת בריכוז הכלוריד (מלח) תוך הצגת מצג שווא ודיווח כוזב. הנהלת המתקן ידעה. למרות החריגות, איכות המים שסופקה בפועל לא היוותה סכנה בריאותית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 21/8/2019

ועדת הבדיקה שהוקמה בעקבות החריגות שהתגלו במליחות (כלורידים) המים במתקן ההתפלה בשורק, קבעה כי התקיימה חריגה שיטתית בריכוז הכלוריד במים שסופקו על ידי המתקן במשך שנה וחצי וכי מדובר בכשל חמור בהתנהלות מתקן ההתפלה שורק.

הוועדה המליצה על אכיפה מרתיעה כנגד מתקן ההתפלה "שורק" עם סנקציה כספית משמעותית ומעריכה בחישוב ראשוני את הקנסות בגין החריגות באיכות המים בכ-46 מיליון ₪.

במסגרת עבודת הוועדה, בוצעו בדיקות רוחביות לשאר מתקני ההתפלה בישראל שחשפו חריגות בריכוז הכלורידים במים גם במתקן ההתפלה "פלמחים", לאותה תקופה של כשנה וחצי.

הוועדה קבעה כי נמסרו דיווחים כוזבים של מתקן ההתפלה פלמחים לגבי תוצאות בדיקות המעבדה של איכות המים (בניגוד למתקן "שורק" בו היה שינוי תפעולי שגרם לשיפור איכות המים רק במועד הבדיקה). בהתאם, הוועדה מסבירה כי אין בידיה כלים למצות את הבדיקה עם הגורמים האחראים והמליצה להעביר את הממצאים לגורמי חקירה פלילית.

הוועדה מדגישה, כי למרות החריגות, המים שסופקו על ידי המתקנים עמדו בדרישות של משרד הבריאות ולא היוו סכנה בריאותית.

כיצד התגלו החריגות בריכוז הכלורידים במתקני ההתפלה?

נזכיר כי פרשת חריגות בריכוז הכלוריד במתקן ההתפלה בשורק התפוצצה לאחר שתושבים בחולון התלוננו על תופעה של "מים אדומים" שיוצאים מהברז  ב 10 למרץ 2019. מכיוון שהגורמים לתופעת ה"מים האדומים"  יכולים להיות מגוונים, מקורות בדקה בין השאר גם את נתוני הכלורידים במים שהיא מקבלת ממתקן ההתפלה – גילתה את החריגה ודיווחה עליה לרשות המים בסוף מרץ 2019.

רשות המים פנתה מיידית לנציג מתקן ההתפלה בשורק לקבלת התייחסות. מיד לאחר הפנייה, החריגות הופסקו. במקביל ברשות המים החלו בבדיקות מעמיקות של המקרה.

כחודשיים לאחר גילוי החריגות וקבלת התייחסויות ראשוניות ונתונים נוספים מהגורמים השונים, מינה מינה שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, ועדה לבחינת האירוע, בראשות מנכ"ל מהשרד האנרגיה אודי אדירי.


* ניתן ללחוץ להגדלה. מקור: מצגת הוועדה לבחינת החריגות במתקני ההתפלה

החריגות במתקן ההתפלה שורק: קנס של 46 מיליון ₪

הוועדה קבעה כי במתקן ההתפלה שורק הייתה חריגה שיטתית ומתמשכת בריכוז הכלוריד במים במשך כשנה וחצי, עד פי 4 ויותר מהרף המרבי שנקבע בהסכם עם המדינה (20 מ"ג לליטר). למרות זאת, איכות המים עמדה בדרישות משרד הבריאות (400 מ"ג לליטר) ולא היוותה סכנה בריאותית.

הוועדה מסבירה כי בכל יום, בסמוך לשעת בדיקת המעבדה לאיכות המים, ביצע חדר הבקרה במפעל שינוי ידני באופן תפעול המתקן. השינוי יצר מצג שווא, לפיו המים איכותיים ועומדים בדרישות ההסכם. בפועל, ברוב שעות היום, איכות המים שסופקה לציבור, הייתה שונה ממה שדיווח המתקן במסגרת הדגימה היומית. הוועדה קבעה כי הנהלת המתקן, שהייתה מודעת לנוהל זה הייתה גם מודעת לחריגה משמעותית בריכוז הכלוריד לאורך מרבית שעות היממה וכי המהלך נועד לאפשר למתקן להציג עמידה בדרישות ההסכם תוך הקטנת עלויות הפעלת המתקן.

בהתאם לממצאים, הוועדה המליצה על אכיפה מרתיעה כנגד מתקן ההתפלה "שורק" עם סנקציה כספית משמעותית ומעריכה בחישוב ראשוני את הקנסות בגין החריגות באיכות המים בכ-46 מיליון ₪.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. פרשת חריגות הכלורידים במתקני ההתפלה, 8.05.2019
 2. ריכוז המתכות במים מותפלים אינו גבוה מבמי תהום, 11.08.2019
 3. המדינה לא פועלת לשיקום מי התהום והוזלת חשבון המים, 13.06.2019

החריגות במתקן ההתפלה פלמחים: דיווח כוזב וחקירה פלילית

במהלך בדיקת החריגות במתקן ההתפלה "שורק" התבצעה בדיקה רוחבית של איכות המים בשאר מתקני ההתפלה בישראל. אז התגלו חריגות גם באיכות המים של מתקן ההתפלה בפלמחים, דומה מאוד לחריגה ב"שורק".

באותה תקופה של שנה וחצי מהרבעון האחרון של 2017 ועד סוף הרבעון הראשון של 2019, הייתה חריגה בריכוז הכלוריד במים מעל לרף המחייב שנקבע בהסכם עם המדינה.

אלא שבמקרה של פלמחים, הוועדה קבעה כי נמסרו דיווחים כוזבים של תוצאות בדיקות המעבדה שדווחו לרשות המים שלא תאמו את ריכוז הכלוריד הממוצע והתאפיינו בדפוס שהעלה חשד באשר לאמינות הבדיקות.

מבדיקת תוצאות המעבדה הראשוניות (לפני ריכוזם לדו"ח המועבר לרשות המים), נתגלה כי בעשרות מקרים, התוצאות שדווחו לרשות המים שונות מתוצאות הבדיקה בפועל המופיעות ברישומי המעבדה הפנימיים. כלומר, המתקן דיווח למנהלת ההתפלה דיווח כוזב, לפיו הריכוז הינו בטווח הנדרש.

במקרה זה, הוועדה מסבירה כי אין בידיה כלים למצות את הבדיקה עם הגורמים האחראים והמליצה להעביר את הממצאים לגורמי חקירה פלילית.

כשל בפיקוח המדינה על מתקני ההתפלה

הוועדה מציינת, כי המדינה כרגולטור כשלה בתפקידה: לא ביצעה דגימות אקראיות לאיכות המים או בקרה נרחבת יותר, סמכה על הדיווחים המגיעים ממתקני ההתפלה ולא הטילה ספק בהתנהלותם, והניחה, כי הנתונים שסופקו בקשר לאיכות המים הם נכונים ואמינים, בלי לבצע מעקב  לזיהוי דפוסים חריגים בזמן אמת. הוועדה מוסיפה כי המדינה לא הצליבה בין מקורות מידע שונים, המתקבלים מגורמים שונים במשק המים.

אכיפה ושיפור הבקרה

בנוסף לצעדי האכיפה כנגד מתקני ההתפלה, המליצה הוועדה לנקוט בצעדים הבאים:

 • שיפור הבקרה על מתקני ההתפלה: שיפור מנגנון הבקרה על פעילות מתקני ההתפלה במישורים הבאים:
 • שיפור מערך דגימות המים: מתקני ההתפלה יבצעו דגימות 3 פעמים ביום (במקום פעם אחת ביום), 7 ימים בשבוע, שיבדקו ע"י מעבדה מוסמכת וחלק מהבדיקות יבדקו על ידי מעבדה חיצונית. מנכ"ל המתקן או סמנכ"ל התפעול יאשרו כי הדיווח החודשי מדויק.
 • בדיקות יזומות: בדיקות אקראיות של איכות המים בתדירות גבוהה מהנהוג כיום במתקני ההתפלה באמצעות הדוגם האוטומטי.
 • שדרוג מערך המחשוב: שיפור יכולת הדיווח הישירה לרשות המים ולמנהלת ההתפלה, בעיקר בנושא איכות המים, אחידות בין כל המדווחים ושיפור התכלול בין הנתונים שדווחו. ייעול עיבוד המידע שנאסף, כך שניתן יהיה לזהות חריגות מדפוסי פעילות שגרתיים.
 • הקשר עם חברת מקורות: הסדרת העברת המידע וגיבוש נוהל דיווח וטיפול בחריגות באיכות המים בין מקורות לבין מנהלת ההתפלה.
 • שיפור מדידת כמות המים: הוועדה ממליצה לרשות המים לשקול הסדרת הנחיות בנושא מדי הספיקה של המוצר הסופי (בקוטר של בין 40-48 אינץ').       
 • פיקוח הדירקטוריון: הידוק מנגנוני הבקרה ביחס לאיכות המים המסופקים. על הדירקטוריון במתקן  לוודא כי החלטות תפעוליות שיש להן השלכה על איכות המים ועל עמידת המתקן בתנאי ההסכם עם המדינה, יובאו בפניו.

התייחסויות

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "מיד עם היוודע החריגות, מיניתי ועדת בדיקה בראשות מנכ"ל המשרד, אודי אדירי, והסמכתי אותה לבדוק באופן גורף את נתוני כל מתקני ההתפלה. לא נקבל, ונתייחס בחומרה רבה לכל מרמה והצגת נתונים כוזבים. מסקנות הוועדה הוצגו בפניי, ומדובר בממצאים חמורים מאוד, ונטפל בהם באופן מחמיר. חלק מהממצאים יועברו לחקירת משטרה, לאחר שזוהו בהם אמצעים פליליים. אני משוכנע, שהצעדים החריפים שאנו נוקטים בהם ירתיעו בהווה ובעתיד. מים הינם מצרך חיוני, ונפעל כדי להשיב את אמון הציבור במשק המים הישראלי".

----------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה