עדכון הנחיות הדיווח למפל"ס
עדכון להנחיות הדיווח למרשם הפליטות לסביבה. חישוב פליטות מלפידים, חישוב פליטות גזי חממה, חישוב נתוני צריכת אנרגיה ומים, חישוב פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי מכלים ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 11/11/2020

המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות ציבור 3 מסמכי הנחיות מעודכנים לדיווח השנתי המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה). הוראות הדיווח משמשות כ- 570 מפעלים המחויבים לדווח למשרד להגנ"ס מדי שנה על הפליטות לאוויר, ההזרמות של השפכים, ההעברות של הפסולת ועוד.

אלה המסמכים בהם בוצעו עדכונים:

 • הוראות הדיווח הראשיות
 • מחשבון פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי מכלים ומכליות
 • הוראות לפעילות אחסון, מילוי, ריקון וניקוי

את הדיווח של המפל"ס לנתוני שנת 2020 יש להעביר עד ה 31 למרץ 2021.

הוראות הדיווח הראשיות

הוראות הדיווח הראשיות למפל"ס מתעדכנות מעת לעת. העדכון האחרון בוצע לפני כשנה וכעת מפורסם עדכון חדש להערות הציבור, עם מספר שינויים, להלן תמציתם:

 • מזהמים המוזרמים לים (7.1.4 ז'): הבהרה כי אין צורך לדווח על מזהמים שמקורם במי ים שנשאבים ומוחזרים אליו.
 • חישוב פליטות מלפידים (7.2.2): סעיף חדש שמתייחס לחישוב הפליטות מלפידים ששורפים עודפי פליטות ומפנה למסמך הנחיות חיצוני.
 • חישוב פליטות גזי חממה (7.9): הבהרה כי אם אפשר להעריך את פליטות גזי החממה בשיטה מדויקת יותר מזו המפורטת בהנחיות, ניתן להשתמש בה.
 • חישוב נתוני צריכת אנרגיה ומים (7.10): עד כה ההנחיות קבעו כי יש לחשב את צריכת האנרגיה והמים באמצעות מדידה ישירה (מונה חשמל/מים), אך בנוסח החדש, מתחשבים במצבים בהם לא קיימים מונים רלוונטיים והוסיפו את המילים 'ככל הניתן': "יש לחשב ככל הניתן את צריכת האנרגיה והמים במדידה ישירה..."
 • שינויים נוספים מפורטים במסמכים החדשים, המופיעים בתחתית הכתבה.

מחשבון והוראות לחישוב פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי

בנוסף להוראות הדיווח הראשיות, ישנם הוראות דיווח ומחשבונים לביצוע החישוב עבור סוגי פעילויות שונים. במסגרת השינוי הנוכחי, הוחלט לאחד 5 מחשבונים למחשבון אחד.

להלן רשימת 5 המחשבונים שמוצע לאחד לכדי מחשבון אחד:

 1. מחשבון לחישוב פליטות ממילוי מכליות;
 2. מחשבון לחישוב פליטות ממילוי או אחסון מכלים תת קרקעיים בתחנות תדלוק;
 3. מחשבון לחישוב פליטות ממילוי או ריקון של מכלי אחסון;
 4. מחשבון לחישוב פליטות מניקוי חביות ומכלי קובייה;
 5. מחשבון לחישוב פליטות מניקוי מכליות.

והמחשבון החדש שמחליף אותם הוא מחשבון פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי.

להלן תמצית השינויים במחשבון החדש:

 • חישוב פליטות ממילוי מכליות: במקום חישוב שמבוסס על תקן של ה OECD, חישוב חדש מבוסס על תקן אמריקאי AP-42, זאת בכדי להתאים את צורת החישוב להיתר הפליטה לאוויר. שיטת החישוב החדשה תביא להגדלת כמויות הפליטה המחושבות, בחלק מהמקרים במאות אחוזים.
 • חישוב פליטות ממילוי ואחסון דלקים במכלים תת קרקעיים: במקום חישוב שמבוסס על תקן של ה OECD, חישוב חדש מבוסס על תקן של המפל"ס האירופאי, שלפי המשרד הוא עדכני ומדויק יותר. שיטת החישוב החדשה תביא להפחתת כמויות הפליטה המחושבות, בחלק מהמקרים במאות אחוזים.

בהתאם למחשבון החדש, נעשה שינוי במסמך הוראות נוספות לחישוב פליטות מסוג פעילות – אחסון ושינוע. בשמו החדש הוא נקרא הוראות נוספות לסוג פעילות - אחסון, מילוי, ריקון וניקוי.

שינויים נוספים מפורטים במסמכים החדשים, המופיעים בתחתית הכתבה.

ניתן להעביר הערות עד לתאריך 9 לדצמבר 2020 לתיבת המייל mirsham@sviva.gov.il

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטה להערות ציבור - הוראות