מפל"ס PRTR

מפל"ס | PRTR | מרשם פליטות לסביבה
חוק הגנת הסביבה מחייב מפעלים למסור דיווח שנתי למשרד להגנ"ס על סוג וכמות הפליטות לסביבה בין אם מדובר בפליטה לאוויר, למים או לקרקע, וכן נדרש לדווח על צריכת האנרגיה והפסולת
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 01/3/2024

חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012 המכונה מפל"ס (מרשם פליטות לסביבה) או באנגלית PRTR - Pollutant Release and Transfer Register  נועד להציג לציבור מידע על פליטת חומרים מזהמים לסביבה, על הזרמת שפכים ועל העברות של פסולת לטיפול או לסילוק. באתר המשרד להגנ"ס ניתן לחפש מידע בחתכים שונים לפי סוג התעשיה, שם המפעל או על פי סוג המזהם, ניתן גם לחפש לפי אזור על גבי מפה. 

שנת הדיווח ה-11 (פעילות 2022):

בדיווח המפל"ס של נתוני 2022 דיווחו 572 אתרים.

ניתוח המפל"ס השנתי 2022 - infospot
דו"ח סיכום מפל"ס 2022 | המשרד להגנ"ס [pdf]

שנת הדיווח העשירית (פעילות 2021):

בדיווח המפל"ס של נתוני 2019 דיווחו 575 אתרים.

ניתוח המפל"ס השנתי 2021 - infospot
דו"ח סיכום מפל"ס 2021 | המשרד להגנ"ס [pdf]

שנת הדיווח התשיעית (פעילות 2020):

בדיווח המפל"ס של נתוני 2019 דיווחו 572 אתרים.

ניתוח המפל"ס השנתי 2020 - infospot
דו"ח סיכום מפל"ס 2020 | המשרד להגנ"ס [pdf]

שנת הדיווח השמינית (פעילות 2019):

בדיווח המפל"ס של נתוני 2019 דיווחו 570 אתרים.

ניתוח המפל"ס השנתי 2019 - infospot
דו"ח סיכום מפל"ס 2019 | המשרד להגנ"ס [pdf]

שנת הדיווח השביעית (פעילות 2018):

בדיווח המפל"ס של נתוני 2018 דיווחו 572 אתרים:

ניתוח המפל"ס השנתי 2018 - infospot
דו"ח סיכום מפל"ס 2018 | המשרד להגנ"ס [pdf]

שנת הדיווח השישית (פעילות 2017):

בדיווח השנתי האחרון הגישו כ- 568 אתרים את דוחותיהם.
ניתוח המפל"ס השנתי 2017 - infospot
דו"ח סיכום מפל"ס 2017 | המשרד להגנ"ס [pdf]

שנת הדיווח החמישית (פעילות 2016):

בדיווח השנתי האחרון הגישו כ- 570 אתרים את דוחותיהם.
ניתוח המפל"ס השנתי 2016 - infospot
דו"ח סיכום מפל"ס 2016 | המשרד להגנ"ס [pdf]

שנת הדיווח הרביעית (פעילות 2015):

בדיווח השנתי האחרון הגישו כ- 550 אתרים את דוחותיהם.
ניתוח המפל"ס השנתי 2015 - infospot
דו"ח סיכום מפל"ס 2015 | המשרד להגנ"ס [pdf]

שנת הדיווח השלישית (פעילות 2014):

בדיווח השנתי האחרון הגישו כ- 500 אתרים את דוחותיהם.
ניתוח המפל"ס השנתי 2014 - infospot
דו"ח סיכום מפל"ס 2014 | המשרד להגנ"ס [pdf]

שנת הדיווח השנייה (פעילות 2013):

בדיווח השני (2013) הגישו כ-500 אתרים את דוחותיהם למשרד.
ניתוח המפל"ס השנתי 2013 - infospot
דו"ח סיכום שנת הדיווח 2013 | המשרד להגנ"ס [pdf]

שנת הדיווח הראשונה (פעילות 2012):

בשנה הראשונה להגשת הדיווח (2012) הגישו כ-430 אתרים את דוחותיהם למשרד, ובדצמבר 2013 פורסמו לראשונה הנתונים לציבור.
ניתוח המפל"ס השנתי 2012 - infospot
דו"ח סיכום 2012 | המשרד להגנ"ס [pdf]

תמצית מנהלים:

מי מחויב בדיווח: 
בדיווח חייבים מפעלים בהם יש אחת (או יותר) מ-74 סוגי פעילות המפורטות בתוספת השנייה לחוק. בחלק מסוגי הפעילות החייבים בדיווח מוגדר ערך סף מינימלי שרק היקף פעילות גדול ממנו חייב בדיווח.
כ - 550 אתרים מדווחים מדי שנה.
קישור למידע נוסף אודות מי מחויב בדיווח.
קישור לרשימת המפעלים שדיווחו אודות פעילות 2013 - לפי המשרד להגנ"ס.
מתי מדווחים:
הדיווח הינו שנתי, אודות השנה החולפת ויתבצע עד ה - 31.03 בשנה שלאחר מכן. על כן, עד ה- 31.03.2021 יש להעביר את דיווחו שנת 2020.
פרסום הדיווח לציבור וסודיות מסחרית:
המשרד להגנ"ס מפרסם את הדיווח לקהל הרחב, במערכת אינטרנטית, ללא תשלום, עם אפשרות לפלח נתונים לאתר ספציפי או אזור מסוים.
קישור למערכת האינטרנטית המציגה את נתוני הדיווח לציבור.
קישור למידע נוסף אודות המשמעויות של פרסום הדיווח ושמירת סודיות מסחרית.
תהליך הדיווח:
עונשין ועיצומים כספיים:
בהתאם לחומרת העבירה ייתכנו קנסות עד כ 300 אלש"ח לתאגיד, 150 אלש"ח לאדם ועד שנת מאסר. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת.
(סעיפים 14-28)
עלות הדיווח: 
  1. תשלום אגרה למדינה: גופים מדווחים אינם מחויבים בתשלום אגרה.
  2. ייעוץ משפטי או מקצועי לבדיקה האם חובת הדיווח חלה על הארגון: במקרים בהם הפעילות הרלוונטית לדיווח גבולית או מוטלת בספק, ניתן, באמצעות בדיקה מקצועית, להימנע מהשקעת משאבים מיותרים. 
  3. ספק לליווי הכנת הדיווח: העלות משתנה בהתאם לאופי פעילות החברה והנחיות הדיווח הרלוונטיות לפעילותה, זמינות, אמינות ותאימות מערכות הניטור והנתונים הקיימים כיום. 
  4. התאמת מערכת הניטור והמדידה לדרישות החוק: ייתכן ויוחלט על התקנה או שדרוג של מערכת ניטור או הזמנת מדידות ניידות מעת לעת. 
משך זמן נדרש להכנת דיווח שנתי:
משך הזמן הנדרש להכנת דיווח תלוי בפרמטרים רבים כגון אופי פעילות החברה והנחיות הדיווח הרלוונטיות לפעילותה, זמינות, אמינות ותאימות מערכות הניטור והנתונים הקיימים כיום ועוד.
האם מפעל יכול להכין דיווח באופן עצמאי:
החוק והמשרד להגנ"ס לא מחייבים להיעזר בספקים חיצוניים ובהתאם לכך המשרד להגנ"ס לא הגדיר ספקים מורשים בתחום. 
רקע על החוק:
מי הממונה מטעם המשרד להגנ"ס?

אורי שלהב הוא ממונה מערכת הפליטות (מפל"ס - PRTR), השייך לאשכול תעשיות, במשרד להגנת הסביבה.

 


עמודי המדריך הבאים:

מפל"ס PRTR | תוכן עניינים

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים