עשור למפל"ס: הפחתה מתמשכת בפליטת רוב המזהמים
המשרד להגנת הסביבה מפרסם זו השנה ה-10 דוח המסכם את הפליטות לסביבה של התעשייה ומקורות פליטה נוספים | עלייה של 1.5% בפליטת חומרים מסרטנים | הפחתה בפליטת תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, NMVOC וגזי חממה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/8/2022

המשרד להגנת הסביבה מפרסם הבוקר את דוח המפל"ס – מרשם פליטות לסביבה (PRTR) לשנת  2021. דוח המפל"ס כולל דיווח של 575 מפעלים ומתקנים בארץ שמהווים מקורות פליטה משמעותיים. המקורות דיווחו על הפליטות שלהם לסביבה, כולל כמות הפליטות לאוויר, הזרמת מזהמים לים ולשפכים, כמות פסולת ורמת צריכת אנרגיה ומים.

דוח המפל"ס כולל בתוכו התייחסות לנתוני מצאי הפליטות הלאומי שעודכנו גם כן לשנת 2021 והם כוללים את סך פליטת מזהמים לאוויר ממקורות פליטה נוספים שאין במפל"ס: תחבורה, כלי שיט, שריפת פסולת עירונית, שריפת פסולת חקלאית ושריפת עץ בקמינים.

לפי הנתונים, בשנת 2021 נמשכו המגמות משנים קודמות ונרשמו הפחתות בפליטת מרבית החומרים המזהמים לאוויר לעומת שנת 2020: 3% הפחתה בפליטת גזי חממה, 19% הפחתה בפליטת תחמוצות חנקן NOx, 10% הפחתה בפליטת תחמוצות גופרית SOx, 3% הפחתה בפליטת חלקיקים נשימים PM10 ו-3% הפחתה בפליטת תרכובות אורגניות נדיפות NMVOC (בעיקר בשל סגירת מפעל שמן תעשיות שמנים).

לצד זאת, נרשמה עלייה של 1.5% בפליטת חומרים החשודים או מוכחים כמסרטנים.

בסך הכול, בין השנים 2021-2012 הפחיתו המתקנים המדווחים למפל"ס בין 69-84% מפליטות חלקיקים נשימים, תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית, הפחתה של 45% בחומרים מסרטנים והפחתה של 31% בחומרים אורגניים נדיפים, רובם כתוצאה ממדיניות המשרד להגנת הסביבה והמעבר מייצור פחם לחשמל ושימוש במזוט בתעשייה - לגז טבעי.


כתבות רלוונטיות:

  1. המפל"ס לשנת 2020: מגמה מעורבת בהפחתת פליטות, 30.8.2021
  2. המשך הפחתת פליטות מייצור חשמל ותעשייה, 31.8.2020
  3. 6 מפעלים טרם דיווחו למפל"ס וצפויים לקנסות גבוהים, 13/08/2020
  4. שריפות פסולת תרמו 60% מפליטות חומרים מסרטנים, 05/11/2019
  5. מפל"ס – ראשי | infospot

ירידה של 8% במספר המפעלים המדווחים לעומת 2016

בשנת 2021 דיווחו במסגרת המפל"ס 575 מפעלים בסך הכול. מדובר בירידה של 8% לעומת 2016, כלומר על 15 מפעלים שלא דיווחו הפעם, כולל פלנטקס, חיפה כימיקלים, שמן תעשיות, מלט הרטוב ופניציה. עם זאת, לעומת שנה שעברה חלה עלייה של 3 מפעלים מדווחים.

מספר המדווחים למפל"ס ופילוח לפי ענף

ניתן להסביר את הנתונים בכך שבשנת 2021 נסגרו או הפחיתו פעילות מתחת לסף חובת הדיווח 17 מדווחים, ביניהם מפעל גבעות עולם המפיק נפט, המפעלים פקר יד פז גלוון ואומן יציקות בלחץ גבוה מתחום המתכת, מפעל חסין אש תעשיות המייצר קרמיקה, מפעל אופיס טקסטיל המייצר טקסטיל ועוד מפעל יצור אספלט אחד, שתי מחצבות, מטמנת לגמון, 5 תחנות מעבר לפסולת, מט"ש אחד ו-2 לולים.

לצד זאת, 21 מדווחים דיווחו לראשונה: 8 תחנות מעבר לפסולת, 5 לולים, 2 מפעלים לטיפול בפסולת מסוכנת, 2 מפעלים לטיפול בפסולת לא מסוכנת, 2 משחטות, מפעל אספלט, מטמנת פסולת ומפעל כילוי פסדים.

8 מתקנים לא דיווחו למרות שהיו אמורים לדווח: מתקן קומפוסט (ענבי הנגב המערבי), 4 תחנות מעבר לפסולת, לול אחד, מט"ש גיניגר ומטמנת רפאל שובה. בשנת 2021 המשרד להגנת הסביבה הפעיל אכיפה נגד 3 מקורות פליטה שלא דיווחו ו-7 מקורות פליטה שדיווחו באיחור.

כמו בדיווח של שנה שעברה, קצת פחות משליש מהמדווחים שייכים לענף החקלאות, קצת פחות משליש נוסף מורכב ממפעלי תעשיה מענפים שונים, כשליש הם אתרי סילוק או טיפול בפסולת ושפכים והאחוז הנותר הם מתקני ייצור חשמל.

שריפות פסולת גרמו ל- 76% מפליטות החומרים המסרטנים

המדווחים במפל"ס מהווים רק חלק קטן מסה"כ הפליטות בארץ כפי שניתן לראות בנתוני מצאי הפליטות שגם הם מפורסמים כעת. הדבר נכון בפרט בפליטות של חומרים מסרטנים או חשודים ככאלה (38 מתוך 118 חומרים המדווחים במפל"ס). ענפי תעשייה וייצור חשמל אחראים רק ל – 3% מפליטת החומרים המסרטנים הארצית בשנת 2021.

ואילו שריפות פסולת עירוניות וחקלאיות גרמו ל-76% מהפליטות של חומרים מסרטנים, חלקם הגדול שריפות לא חוקיות. הסיבה לעליית הפליטה משריפות היא העלייה בשריפות פסולת בפועל וגם שינוי מתודולוגי.

התחבורה היא הענף השני בגודלו מבחינת פליטות חומרים מסרטנים עם 17% מהפליטות.

פליטה של חומרים מסרטנים מצאי + מפל"ס 2021, טון | אחוז

המשך גידול בפליטת חומרים מסרטנים במפל"ס

ככלל, הפליטה השגרתית של חומרים מסרטנים או חשודים ככאלה המדווחים במפל"ס עלתה בשנת 2021 ב-1.5%, לאחר שגם בשנת הדיווח הקודמת הייתה עלייה של 14%(!) בחומרים אלה. מדובר בנתוני שיא לפליטת חומרים מסרטנים למדווחי המפל"ס מאז שנת 2013.

אם מתעלמים מהפליטות של אסדות הגז (שצומצמו משמעותית מאז 2019, אך לפני כן היו משמעותיות) בשנים 2012-2014 חלה ירידה משמעותית של כ 50% בפליטות החומרים המסרטנים. אך מאז שנת 2014 ישנה מגמה מעורבת של פליטות חומרים מסרנטים בקרב המדווחים למפל"ס – שכאמור טיפסה לשיא בשנתיים האחרונות המהווה גידול של כ 25% מאז שנת 2014.

פליטה של חומרים מסרטנים במפל"ס, [טון]

לפי הדוח, המפעלים והמתקנים העיקריים שגרמו לעלייה של 1.5% בפליטת חומרים מסרטנים הם רותם אמפרט נגב, תחנת כוח גזר, חברת אדמה-אגן, הקורנס ויהודה פלדות – הסיבות לכך מגוונות: הגדלת פעילות, שונות תפעולית בין השנים, תחזוקה לקויה ועוד.

תחנות כוח גזיות פולטות יותר חומרים מסרטנים מתחנות פחמיות

עוד עולה מהנתונים כי על אף שכידוע תחנות הכוח הפחמיות מזהמות יותר בהשוואה לתחנות גז, האחרונות אחראיות על פליטה גבוהה יותר של חומרים מסרטנים – בממוצע שנתי קצת יותר מפי 2 פליטות חומרים מסרטנים על כל קוט"ש מיוצר.

כל תחנות הכוח תרמו יחדיו 18% מהפליטה ה של חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים מבין המדווחים למפל"ס. עם זאת, התחנות הגזיות פלטו בשנת 2021 פי 7 יותר חומרים מסרטנים בהשוואה לתחנות הפחמיות – בין היתר משום שהן גם ייצרו פי 3 יותר חשמל.

פליטה של חומרים מסרטנים מתחנות כוח [טון]

תחבורה: 43% מתחמוצות חנקן

ענף התחבורה נמצא בראש הפולטים של תחמוצות החנקן NOx בשנת 2021 עם אחריות ל-43% מהפליטות. אחריו, ענף ייצור החשמל היה אחראי ל-33% מהפליטות, התעשייה (במפל"ס ושאינה במפל"ס) הייתה אחראית ל-30% ועוד 4% נפלטו ממקורות אחרים.

פליטה לאוויר של תחמוצות חנקן מצאי + מפל"ס 2021 [טון | אחוז]

לפי נתוני המפל"ס שנאספו לאורך השנים, חלה הפחתה של 69% בפליטת תחמוצות חנקן משנת 2012 (19% הפחתה ב-2021 לעומת 2020 בעיקר בשל ההפחתה בשימוש בפחם). כל פליטות תחמוצות החנקן במפל"ס הן תוצאה של שריפת דלקים, כולל גז טבעי.

68% מהפליטה של תחמוצות חנקן במפל"ס נגרמת מ-3 מקורות פליטה – תחנות הכוח של חברת החשמל לישראל אורות רבין בחדרה (הפולטת המרכזית), רוטנברג באשקלון ונשר ברמלה.

לאחר ההפחתה בפליטות תחמוצות חנקן, הפליטה לנפש בישראל עדיין גדולה מהפליטה ב-EU15 ב-76%. הסיבה לכך היא שחלק מיחידות הייצור בתחנות הכוח הפחמיות עדיין פועלות ללא אמצעי הפחתה מתקדמים, לרבות יחידות 4-1 בתחנת הכוח בחדרה. אך פליטות אלה ונוספות צפויות להצמצם עם הפסקת השימוש בפחם בשנים הקרובות.

תחבורה: 31% מהחלקיקים הנשימים PM10

עוד על פי מצאי הפליטות, תחבורה על כל סוגיה (כולל כלי שיט) גרמה ל-31% מהפליטות של PM10. שריפות פסולות עירוניות וצמחיות גרמו ל-21% מהפליטות של PM10. התעשייה גרמה ל-18% מהפליטות, שריפת עץ בקמינים – 14% מהפליטות, וענפי ייצור חשמל וגידול בעלי חיים גרמו ל-8% מהפליטות, כל אחד מהם.

בשנים האחרונות חלה עלייה של כ-30% בשריפות פסולת לא חוקיות. גם כמות שריפת עץ בקמינים עלתה ב-19% ממצאי 2018 למצאי 2021. כמות שריפת פחמים עלתה ב-12%.

אולם אם משווים את הנתונים לנתוני שנת 2012, מגלים הפחתה מצטברת של 69% בפליטות PM10.

הפחתה של 84% בפליטת תחמוצות גופרית בעשור

בשנת 2021 חלה הפחתה נוספת של 10% בפליטת תחמוצות גופרית Sox במפל"ס, בעיקר בעקבות צמצום השימוש בפחם בתחנת הכוח הפחמיות. כאשר תחנת כוח אורות רבין גורמת ל-74% מכלל פליטת תחמוצות גופרית במפל"ס.

תחנת הכוח השנייה בכמות הפליטות הייתה רוטנברג. הפולטת השלישית בגודלה של תחמוצות גופרית הייתה חברת רותם אמפרט.

ככלל, בין השנים 2020-2012 חלה ירידה מצטברת של 56% בכמות הפחם שנשרפה לשם ייצור חשמל. בהתאם לכך חלה ירידה גם בפליטות המזהמים הנובעות מייצור חשמל באמצעות פחם – תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית. 

המצאי: פליטות לאוויר מתחבורה, כלי שיט, שריפת פסולת ושריפת עץ בקמינים

לצד פרסום הנתונים על פליטות לאוויר של התעשייה וענף ייצור החשמל, המשרד להגנת הסביבה פרסם את נתוני מצאי הפליטות הלאומי לשנת 2021 (עדכון קודם בשנת 2018). המצאי כולל את סך פליטת מזהמים לאוויר ממקורות פליטה נוספים: תחבורה, כלי שיט, שריפת פסולת עירונית, שריפת פסולת חקלאית ושריפת עץ בקמינים.

לפי הנתונים, בשנת 2021 נרשמה הפחתה בפליטות מתחבורה כבישית. בעקבות התחדשות צי הרכבים (למרות הגידול בנסועה), חלה הפחתה של 47% בפליטת תחמוצות חנקן NOx ביחס לנתוני 2015, והפחתה של 52% בפליטת NMVOC בעקבות התחדשות צי הרכבים ושינויים מתודולוגיים במצאי.

לעומת זאת, הפליטות של חלקיקים PM10 ו-PM2.5, החשודים כמסרטנים, שנבעו משריפת פסולת עירונית עלו ב-28%. זאת בעקבות עלייה במספר השריפות המדווחות. לפי ההערכה, היו כ-10,000 מקרים של שריפת פסולת בשנת 2015 לעומת 12,762 בשנת 2020.

מבחינת שריפת פסולת חקלאית צמחית, בעקבות עדכון מקדם הפליטה לפורמאלדהיד חלה עלייה של 218% בכמות הפליטת של חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים. אולם בפועל לא חל שינוי משמעותי בהערכת כמות הפסולת שנשרפה.

כמות שריפת עץ בקמינים עלתה ב-19% בשנים 2021-2020 לעומת שנת 2015 וכמות שריפת פחמים עלתה ב-12%. העליות מבוססות על נתוני למ"ס של ייבוא עץ לקמינים ופחמים בשנת 2020.

המצאי לא מתפרסם בכל שנה אלא בכל מספר שנים. המצאי הקודם שפורסם בשנת 2018 מתייחס לנתוני 2015 והמצאי שפורסם ב-2021 מתייחס בעיקר לשנים 2021-2020.

משקי בית: הפולטים העיקריים של חומרים אורנגנים נדיפים

לפי מצאי הפליטות, כמו בשנים עברו, גם השנה הקטגוריה של שימוש ביתי היא התורמת הגדולה ביותר לפליטת חומרים אורגנים נדיפים NMVOC – 46%. לא ידוע לנו על פעולות שננקטות להפחתת הפליטות מענף זה.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, הצעת חוק רישום כימיקלים תעשייתיים שפורסמה באוקטובר 2020, תייצר למשרד להגנת הסביבה כלי רגולטורי לאסדרת תכולת כימיקלים במוצרים לשימוש ביתי.

התעשייה הייתה אחראית ל-19% מהפליטות של חומרים אלה, פעולות שריפה פתוחה של פסולת עירונית וחקלאית או עץ לחימום ביתי ופחמי עץ היו אחראיות לעוד 15% פליטה, לאחר מכן התחבורה – 11% מהפליטה וגורמים אחרים – 5%.

פליטה לאוויר של חומרים אורגנים נדיפים מצאי + מפל"ס 2021 [טון | אחוז]

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה