מפל"ס 2022: הפחתה בחומרים מסרטנים; עלייה בגזי חממה
זו השנה ה-11 שמתפרסם דוח המסכם את הפליטות לסביבה של התעשייה ומקורות פליטה נוספים | השנה נבלמה ההפחתה בפליטת תחמוצות חנקן | ירידה בפליטת חומרים מסרטנים ועלייה בפליטת גזי חממה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/9/2023

המשרד להגנת הסביבה פרסם הבוקר את דוח המפל"ס - מרשם פליטות לסביבה (PRTR) לשנת  2022. דוח המפל"ס כולל דיווח של 572 מפעלים ומתקנים בארץ המהווים מקורות פליטה משמעותיים. המקורות דיווחו על הפליטות שלהם לסביבה, כולל על כמות הפליטות לאוויר, הזרמת מזהמים לים ולשפכים, כמות פסולת ורמת צריכת אנרגיה ומים.

דוח המפל"ס מציין בנפרד גם את נתוני "מצאי הפליטות הלאומי" המעודכנים לשנת 2022. נתונים אלה מסכמים את סך פליטת המזהמים לאוויר ממקורות פליטה נוספים שלא מדווחים במפל"ס: תחבורה, כלי שיט, שריפת פסולת עירונית, שריפת פסולת חקלאית ושריפת עץ בקמינים.

לפי הנתונים, בשנת 2022 הופחתה הפליטה של חומרים מסרטנים או חשודים כמסרטנים ב-9% בקרב מדווחי המפל"ס, זאת לעומת עלייה של 1.5% בשנת 2021. גם תחמוצות הגופרית SOx הופחתו ב-5%. אולם תחמוצות החנקן NOx, הנובעות משריפת דלק מחצבים, לא הופחתו כלל בשנת 2022 בקרב מדווחי המפל"ס, לראשונה מאז הקמתו. במצאי הפליטות הלאומי נרשמה אפילו עלייה של 3% בפליטת מזהם זה.

עוד עולה מהדוח כי בשנת 2022 חלה עלייה של 3.5% בפליטת גזי חממה, שהביאה לשנת שיא בפליטות גזי חממה בעשור האחרון. הגידול נובע מעלייה בייצור חשמל, בצריכת גזי קירור, בשימוש בתחבורה ועוד. לדברי המשרד להגנ"ס, העלייה בפליטות גזי חממה מדגישה את החשיבות של השלמת חוק אקלים ויישום מס פחמן כדי לעמוד ביעדי האקלים לשנת 2030.


כתבות רלוונטיות:

  1. עשור למפל"ס: הפחתה מתמשכת בפליטת רוב המזהמים, 25.8.2022
  2. המפל"ס לשנת 2020: מגמה מעורבת בהפחתת פליטות, 30.8.2021
  3. המשך הפחתת פליטות מייצור חשמל ותעשייה, 31.8.2020
  4. 6 מפעלים טרם דיווחו למפל"ס וצפויים לקנסות גבוהים, 13/08/2020
  5. שריפות פסולת תרמו 60% מפליטות חומרים מסרטנים, 05/11/2019
  6. מפל"ס – ראשי | infospot

ירידה של 12% במספר מפעלי התעשייה המדווחים

לפי דוח המפל"ס, בשנים האחרונות יש יציבות במספר המדווחים הכולל, בין 570-580 מתקנים מדווחים מדי שנה, כאשר בכל שנה יש מספר מתקנים שמפסיקים לדווח עקב סגירה או הפחתת פעילות מתחת לסף הדיווח, ומנגד יש מספר מתקנים שמתחילים לדווח מהסיבה ההפוכה.

כך, בשנת 2022 עשרה מתקנים הפסיקו לדווח – חמישה מתקני פסולת, שני מפעלי כימיה, מפעל מזון ועוד. מנגד, 12 מתקנים דיווחו לראשונה – שתי תחנות כוח (אי.פי.אם באר טוביה, אלון מרכזי אנרגיה גת, מפעל אספלט, שתי מטמנות (טטירקס תל עדשים, ומצפה רמון) שש תחנות מעבר לפסולת, ואתר קומפוסט.

אלא שאם מסתכלים על הפילוח לפי ענפים פעילות, מבחינים בירידה של 12% בשש השנים האחרונות במספר מפעלים התעשייה שמדווחים למפל"ס - 22 מפעלי תעשייה הפסיקו לדווח עקב סגירה או הפחתת פעילות, בינהם: חיפה כימיקלים, שמן תעשיות שמנים בחיפה, מלט הרטוב, פיניצה בנוף הגליל, מפעל הסיד שפיה, מכרות נחושת תמנע, ננומטריאלס, ומפעל המתכת מטל-טק בנאות חובב. ארבעת האחרונים הפסיקו לדווח בשנה האחרונה.

כמו כן, כפי שדיווחנו לאחרונה, השנה לא הגישו דיווח כמתחייב בחוק המפל"ס 13 מדווחים, חמש מהן תחנות מעבר ושניים מט"שים. 10 מדווחים הועברו לאכיפה, 3 עקב אי דיווח ו- 7 עקב איחור בדיווח.

כמו בדיווחים של השנים האחרונות, קצת פחות משליש מהמדווחים שייכים לענף החקלאות, קצת פחות משליש נוסף מורכב ממפעלי תעשיה מענפים שונים, כשליש הם אתרי סילוק או טיפול בפסולת ושפכים והאחוז הנותר הם מתקני ייצור חשמל.

שריפת פסולת: הגורם העיקרי לפליטות מסרטנות

המדווחים במפל"ס מהווים רק חלק קטן מסה"כ הפליטות בארץ כפי שניתן לראות בנתוני מצאי הפליטות שגם הם פורסמו כעת. הדבר נכון בפרט בפליטות של חומרים מסרטנים או חשודים ככאלה. ענפי תעשייה וייצור חשמל היו אחראים רק ל-3% מפליטת החומרים המסרטנים הארצית בשנת 2022.

ואילו שריפות פסולת עירוניות וחקלאיות, בעיקרן לא חוקיות, גרמו ל-74% מהפליטות של חומרים מסרטנים – ירידה של 2% לעומת שנת 2021.

התחבורה היא הענף השני בגודלו מבחינת פליטות חומרים מסרטנים עם 17% מהפליטות, בדיוק כמו במצאי פליטות הארצי לשנת 2021.

פליטת של חומרים מסרטנים לשנת 2022 במצאי [טון, אחוזים]


להגדלה לחצו כאן

חובת הדיווח למפל"ס כוללת רשימה של 114 חומרים מזהמים, מתוכם 38 חשודים או מוכרים כמסרטנים. מבחינת השוואה למערב אירופה בצפיפות הפליטה של חומרים מסרטנים, הפליטות של ישראל דומות לממוצע האירופי.

הפחתה בפליטת חומרים מסרטנים במפל"ס

במבט כללי, פליטת חומרים מסרטנים או חשודים כמסרטנים בקרב המדווחים למפל"ס ירדה בשנת 2022 ב-9%. מדובר בשינוי מגמה, שכן בשנות הדיווח 2021-2020 הייתה עלייה בפליטה של חומרים אלה.  סה"כ משנת הדיווח הראשונה של המפל"ס, 2012, חלק ירידה של 50% בפליטות חומרים מסרטנים מקרב מדווחי המפל"ס.

כשמבצעים בדיקת פליטות לפי ענפים, מגלים כי הפליטה השגרתית של חומרים מסרטנים מענפים הנדרשים בהיתרי פליטה לאוויר פחתה בשנת 2022 ב-30% (בעיקר בזכות הפחתת פליטות בנזן בעקבות התקנת RTO ברותם אמפרט נגב והפחתת  DCMבאדמה אגן). אולם מנגד חלה עלייה של 4% בפליטות במט"שים ובמטמנות – ענפים שלא נדרשים להחזיק היתר פליטה לאוויר.

פליטת של חומרים מסרטנים רב שנתי במפל"ס [טון]


להגדלה לחצו כאן

באשר למתכות החשודות או מוכרות כמסרטנות, בשנת 2022 פחתה הפליטה שלהן לאוויר ב-5%, בעיקר בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה. בעשור האחרון, מאז שנת, 2012, ההפחתה המצטברת בפליטות מתכות אלה עומדת על 92%.

בלימה בהפחתת פליטות תחמוצות חנקן

לראשונה מאז התחלת דיווחי המפל"ס ופרסום מצאי הפליטות בשנת 2012, בשנת 2022 לא חלה הפחתה בפליטת תחמוצות חנקן NOx בקרב מדווחי המפל"ס. במצאי הפליטות הארצי הייתה אפילו עלייה של 3% בפליטות בשנת 2022. כל פליטות תחמוצות החנקן הן תוצאה של שריפת דלקי מחצבים (פחם, מזוט, סולר, בנזין, גז).

64% מהפליטה נגרמת משלושה מקורות פליטה – תחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל - אורות רבין בחדרה ורוטנברג באשקלון, ומפעל נשר ברמלה. מקורות אלה צפויים להפחית את פליטות תחמוצות החנקן בשנים הקרובות: בנשר צפויה להצטמצם הפליטה מ-800 מ"ג/מק"ת ל-500 מ"ג/מק"ת בתאריך 21.12.22 ול-350 מ"ג/מק"ת ביוני 2027, ותחנות הכוח הפחמיות אמורות להפסיק באופן מדורג לעבור הסבה לגז עד שנת 2026.

פליטת תחמוצות חנקן לנפש עדיין גבוהה מאשר במערב אירופה ב-60% מאחר שחלק מיחידות ייצור החשמל הפחמיות עדיין פועלות ללא אמצעי הפחתה מתקדמים ובשל הגידול באוכלוסייה ובצריכת החשמל.

תחנות הכוח גורמות ל-58% מהפליטות של תחמוצות גופרית

לפי מצאי הפליטות הארצי, עולה כי בשנת 2022, הענף שהיה אחראי על 58% מפליטות תחמוצות הגופרית Sox – הוא ייצור החשמל. התעשייה – המדווחת והלא מדווחת למפל"ס – הייתה אחראית ב-2022 21%, כלי השיט בנמלים היו אחראים לעוד 16% מהפליטה ושריפות פסולת ועץ – ל-5% נוספים.

בפברואר 2023 נכנס לתוקף עדכון לתקנות הנמלים העוסקות בזיהום אוויר מכלי שיט, ובו הוחלט כי אוניות חייבות להשתמש בדלק דל גופרית 0.1% בעת עגינה בנמל. ההשפעה של עדכון התקנות עדיין לא שוקללה במפל"ס הנוכחי ותופיע במפל"ס הבא. אולם לפי בדיקה שערך המשרד להגנת הסביבה, יישום העדכון יביא להפחתת 78% מהפליטות של תחמוצות גופרית מכלי שיט בנמלים.

מאז 2012 חלה ירידה כללית של 85% בפליטת תחמוצות גופרית בקרב המדווחים במפל"ס. בשנת 2022 ההפחתה הייתה 5%, בעיקר בעקבות צמצום השימוש בפחם ביחידות 4-1 בתחנת הכוח בחדרה. כיום השימוש הזה בפחם אחראי ל-48% מהפליטות הארציות של תחמוצות גופרית. במקום השני בפליטות תחמוצות הגופרית נמצאת תחנת הכוח רוטנברג שבאשקלון, ובמקום השלישי – חברת רותם אמפרט.

פליטה של תחמוצות גופרית לשנת 2022 [טון, אחוזים]


להגדלה לחצו כאן

המגזר הביתי גורם ל-40% מהפליטות של חומרים אורגניים

לפי הדוח, בקרב התעשייה המדווחת למפל"ס חלה ירידה של 44% במצטבר מ-2012 בפליטת חומרים אורגניים ללא מתאן (NMVOC). בשנת 2022 פחתה הפליטה של הענפים שמחזיקים בהיתר פליטה לאוויר בשיעור של 30%, זאת בעיקר הודות להתקנת RTO - Regenerative thermal oxidizer ב"רותם אמפרט נגב".

מהדוח עולה עוד כי בשנת 2022 המגזר הביתי היה אחראי ל-16,880 טונות פסולת (40%) מהפליטות של חומרים אורגניים נדיפים בישראל. אלה כוללים שימוש בחומרי ניקוי, בצבעים, בדלקים ובמוצרי קוסמטיקה ורחצה.

שאר הפליטה נחלקת בין הענפים הבאים:

פליטת של חומרים אורגניים נדיפים לשנת 2022 [טון, אחוזים]


להגדלה לחצו כאן

לפי הדוח, המגזר הביתי, האחראי על מרבית הפליטות בקטגוריה זו, צפוי להמשיך להגדיל את הפליטות בשל צמיחת האוכלוסייה. חוק רישום כימיקלים אמור לסייע למשרד להגנת הסביבה לצמצם את הפליטות מהמגזר הביתי, אולם הצעת חוק רישום כימיקלים פורסמה ב-2020 ולא ברור מתי היא תקודם ותאושר.

זו השנה הראשונה שבה חושבו במצאי הפליטות של חומרים אורגניים ללא מתאן גם הפליטות מפעילות הרפתות והחזיריות. המשרד להגנת הסביבה החל לחשב את הפליטות הללו בעקבות עדכון דומה שנעשה באיחוד האירופי.

פליטת חלקיקים PM10: תחבורה ופסולת בראש

לפי הדוח, שריפות פסולות (חלקן חוקיות – קמינים ומנגלים, מרביתן לא) היו אחראיות ביחד ל-37% מהפליטות של חלקיקים נשימים PM10 בשנת 2022, וענף התחבורה היה אחראי ל-30% מפליטת חלקיקים נשימים PM10. מתוך אחוז זה, כלי צמ"ה היו אחראים ל 11% מהפליטות, תחבורה כבישית ל14% וכלי שיט ורכבות ל5%.

התעשייה המדווחת במפל"ס ותעשייה אחרת היו אחראיות ביחד ל-9% מהפליטות. ענף ייצור החשמל היה אחראי ל-7%, מחצבות ל-7%, מטמנות ל-1%, לולים רפתות וחזיריות ל-9%.

פליטת של חלקיקים נשימים PM10 לשנת 2022 [טון, אחוזים]


להגדלה לחצו כאן

עלייה של 3.5% בפליטת גזי חממה

לפי הדוח, בשנת 2022 חלה עלייה של 3.5% בפליטת גזי חממה ונקבע ערך שיא של פליטות גזי חממה בעשור האחרון, כאשר הכמות השנתית גדולה לראשונה מהכמות של של שנת 2015 המשמשת כשנת הבסיס ליעדי הפחתת הפליטות של הסכמי פריז.

העלייה בפליטת גזי חממה בשנת 2022 נגרמה בשל פליטות גבוהות יותר בתחבורה, בתחנות כוח, וכתוצאה מאנרגיות מתחדשות ומצריכת גזי קירור.

בשנת 2022 הייתה עלייה של 11% בסולר לתחבורה ושל 4.5% בבנזין לתחבורה. צריכת גזי הקירור עלתה ב-7%. הפליטה מתחנות הכוח עלתה ב-2% בשל עלייה בייצור החשמל.

מדובר במגמה שמרחיקה את ישראל עוד יותר מהשגת יעדי הפחתת פליטות גזי החממה לשנת 2030 – 27% ביחס לשנת 2015. המשרד להגנ"ס מדגיש כי יש חשיבות מכרעת להשלים את חקיקת חוק האקלים ולאשר את מתווה מס הפחמן כדי לשנות את המגמה.

פליטות של גזי חממה [MTCO2e]


להגדלה לחצו כאן

התייחסויות

מקבוצת בזן נמסר: ״דו"ח המפלס מוכיח את מה שבזן טוענת מזה תקופה ארוכה – השקעותיה באיכות הסביבה הביאו למהפך במפרץ חיפה. האמירה הזו מגובה בנתוני המשרד להגנת הסביבה.  הדו"ח מהדהד את נתוני בזן המציגים הפחתה בפליטות של עד 95% ובהשוואה בין אזורי התעשייה השונים ברחבי ישראל ניכר כי מפרץ חיפה הוא אחד המתחמים הנקיים ביותר בישראל, בניגוד מוחלט לתפיסה המקובלת בציבור".

יו"ר איגוד ערים לסביבה שרון כרמל וראש מועצה אזורית חוף הכרמל, אסיף איזק: "שנה אחר שנה, התושבים הגרים בסמיכות לתחנה (הכוח הפחמית בחדרה) סובלים מהזיהום הקשה, זאת בשל אי העמידה בלוחות הזמנים לסגירת היחידות הפחמיות ולהפעלת המחז"מים. מוכרחים לסגור את יחידות 1-4 עכשיו ולקדם תוכנית מהירה להפעלת המחזמ"ים בשיגרה ובחירום.

אי עמידה של חברת החשמל בלוחות הזמנים להקמת המחז"מים וסגירת יחידות 1-4  באורות רבין גרמו לעליה בצריכת הפחם ב- % 15, וכן לתוספת פליטות של  30,000 טון תחמוצות ועוד 20,000  טון גופרית דו חמצנית ו- 1000 טון של חלקיקים לסביבה. בכך נמשכת התחלואה הקשה העומדת על 50 מתים בשנה".

מאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה נמסר: "נתוני המפל"ס באזור התעשייה הצפוני באשדוד, לשנת 2022 מחייבים את המשך והרחבת תכנית הפעולה  המשותפת לצמצום מפגעי זיהום אוויר וריח מאזור התעשייה הצפוני באשדוד והחרפת האכיפה כנגד תעשיות מזהמות".

מעמותת אדם טבע ודין נמסר: "אנחנו מודאגים מאד מהדו"ח ומהמגמות של עליה בפליטות של גזי חממה, אי עמידה ביעדי ההפחתה של זיהום אוויר ואי עמידה ביעדי הפחתת הפליטות של גזי חממה. הדבר נובע מאי ביצוע של תוכניות והחלטות קודמות או מנסיגה מהתחייבויות, לרבות הדחייה בסגירה של תחנות הכוח הפחמיות והעלייה בשימוש בהן ובתחנות כוח ישנות ומזהמות אחרות, חוסר התקדמות מספקת בחשמול התחבורה הציבורית, קשיי אכיפה, נסיגה מעיקרון ה- BAT המיטבי (במסגרת הדיונים על חוק רישוי משולב), אי חקיקת חוק אקלים, ועוד.

הדו"ח מוכיח את הצורך הדחוף בחקיקת חוק אקלים משמעותי בהקדם! יש לשפר בצורה ניכרת את הטיפול בסקטור התחבורה, לחזור למתווה של הפסקת השימוש בפחם באמצעות הגדלה ניכרת של ייצור החשמל באנרגיה מתחדשת והסבת תחנות הכוח הפחמיות לגז. יש לעשות הכל על מנת לעמוד ביעדים של אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה