עדכון הנחיות ניטור שפכים
עודכנו שיטות האנליזה המוכרת לבדיקות מעבדה של מזהמים שנדגמו משפכי תעשייה והתייחסות למבחני השוואת מיומנות בין מעבדות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/2/2021

פורסם עדכון לנספח 2 להנחיות ניטור שפכי תעשייה, המשותפות לרשות המים, המשרד להגנ"ס ומשרד הבריאות. הנספח עוסק בדרישות להכרה בתוצאות בדיקות מזהם בשפכי תעשייה, והוא מחליף את גרסת הנספח הקודמת מדצמבר 2018.

העדכון מתייחס למבחני השוואת מיומנות בין מעבדות לבדיקת מזהמים שפכי תעשייה. כמו כן, עודכנו שיטות אנליזה למזהמים מסוימים.


כתבות רלוונטיות:

  1. עודכנו ההנחיות לניטור שפכי תעשייה, 27.12.2018
  2. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, 13.05.2018
  3. הנחיות חדשות לניטור שפכי תעשייה, 08.01.2018
  4. מערכת חדשה לדיווח דיגומי שפכי תעשיה, 18.09.2016
  5. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

עדכון שיטות האנליזה למזהמים מסוימים

המסמך שעודכן - דרישות הרגולטור להכרה בתוצאות בדיקות פרמטר או מזהם בשפכי תעשייה - נועד ליצירת אחידות באופן בדיקת המזהמים, בהתאם לנוהל ניטור שפכי תעשייה המשותף לשלושת הרגולטורים בתחום: רשות המים, המשרד להגנ"ס ומשרד הבריאות.

במסמך יש התייחסות לסוג הדיגום, מיכל הדיגום, טכניקת הדיגום, זמן מירבי לשימור הדגימה, שיטת אנליזה מוכרת ועוד, והוא מנחה את המעבדות הסביבתיות כיצד לנהל את דגימות השפכים.

במסגרת העדכון, השתנתה ההתייחסות למבחני השוואת מיומנות בין מעבדות סביבתיות שמבצעות את בדיקות השפכים התעשייתיים. לפי הנוסח החדש, על המעבדות לעבור בהצלחה מבחני השוואה מיומנות בין מעבדות, בהתאם למסמך "מדיניות לביצוע והערכת מבחני השוואה במעבדות מוסמכות" של הרשות להסמכת מעבדות, במקום דיווח על תדירות הביצוע ומעבר מבחן PT עבור כל מזהם שנבדק.

המסמך המעודכן כולל גם עדכון של שיטות האנליזה המוכרת עבור 6 פרמטרים שנבדקים בשפכי תעשייה: DOX, כספית, כרום שש ערכי, סולפיד מומס, פוליפנולים ושמנים ושומנים כלל, אשר ייכנסו לתוקף החל ב-1.1.2022.

כמו כן, התבצע עדכון של שיטת האנליזה המוכרת עבור 2 הפרמטרים דטרגנטים אניונים ודטרגנטים נוניונים, אשר תחול החל מ-1.1.2024

כמו כן, בוצעו תיקונים ועדכונים נוספים עבור טכניקות שימור, שיטת האנליזה המוכרת והערכות מסוימות שנדרשו לעדכן בהתאם לתקינה המקובלת, כך לפי הודעת העדכון שפורסמה ומופיעה בהמשך.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה