עודכן פורמט הדיווח השנתי להיתר פליטה לאוויר
העדכון נועד לסייע למפעלי התעשייה לייעל את הליך הגשת הדיווח ויצירת אחידות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 31/7/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם גרסה עדכנית, גרסה מס' 2,  לפורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר שפורסמה לראשונה בינואר 2018, זאת במטרה לסייע למפעלי התעשייה לייעל את הליך הגשת הדיווח ויצירת אחידות.

כ-200 מפעלים נדרשים לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנ"ס התקף ל-7 שנים. אותם מפעלים נדרשים להגיש דוח שנתי על הפליטות שלהם למשרד להגנ"ס בהתאם להוראות חוק אוויר נקי. הדוח מוגש בסיום כל שנה ולא יאוחר מ-31 במרץ של השנה שלאחריה.

להמשך קריאת הכתבה המלאה