ממשיכה התנודתיות בדמי הטיפול לפסולת אריזות גם בשנת 2020
המחירון החדש כולל עליית מחירים במרבית זרמי פסולת האריזות בזרם המסחרי. באיזה זרם פסולת חלה עליה של 133%? ובאיזה זרם דווקא חלה ירידה?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/1/2020

תאגיד המיחזור לפסולת אריזות 'תמיר' פרסם לאחרונה את המחירון החדש של תעריפי הטיפול לזרמי פסולת האריזות השונים לשנת 2020, לפיו ישלמו יותר מ-1,500 היצרנים והיבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים את חלקם היחסי במימוש יעדי המיחזור של חוק האריזות.

המחירון מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה טרם פרסומו. דמי הטיפול משמשים למימון הצבת פחים כתומים ברשויות המקומיות, איסוף טיפול ומיחזור של פסולת האריזות בהתאם ליעדי המיחזור הקבועים בחוק ומימון האיסוף של פסולת אריזות זכוכית, קרטון ונייר באמצעות כלי עצירה ייעודיים, המשך פעילות ההסברה והגברת המודעות להפרדת פסולת אריזות.

גם השנה ממשיכה התנודתיות במחירי דמי הטיפול, כאשר בקצה אחד יש ירידה של 26% בדמי הטיפול לזכוכית בזרם הביתי ובצד השני עלייה מטאורית של 133% בכל זרמי הפלסטיק בזרם המסחרי, ומגוון שינויים נוספים בין לבין.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. ירידה בדמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2019, 3.03.2019
  2. תמיר מסכמת את 2017: עמדנו ביעדי המיחזור, 10.4.2018
  3. דמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2018 נחשפים, 21.12.2017
  4. מה עומד מאחורי ההצהרה על פתיחת שוק פסולת האריזות?22.08.2017
  5. ההכרה ב"תמיר" חודשה30.11.2016
  6. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

זרם מסחרי | עלייה במחיר ברוב הסוגים

דמי הטיפול נקבעים לכל סוג פסולת אריזות בנפרד (נייר/פלסטיק/מתכת וכו') כולל הבחנה בין הזרם הביתי (אריזות המגיעות לצרכן הביתי) לזרם המסחרי (אריזות המגיעות לבתי עסק). כאשר כל תעריף אמור לשקלל את העלות הנדרשת לאיסוף ומיחזור אותו זרם ספציפי בהתאם ליעדי המיחזור הקבועים בחוק, יחד עם עלויות רוחביות החלות על כל הזרמים.

בזרם המסחרי בתעריף פסולת הזכוכית חלה ירידה של 17% מ-48 ₪ לטון ל-40 ₪ לטון, גם בתעריף הקרטוניות לשתייה חלה ירידה של 17% מ-48 ₪ לטון ל-40 ₪ לטון. לעומת זאת בכל סוגי הפלסטיק חלה עלייה תלולה של 130% מ-36 ₪ לטון ל-84 ₪ לטון, ובתעריפי העץ חלה עליה של כ-48% בזרם הביתי ובזרם המסחרי מ-21 ₪ לטון ב-2019 ל-31 ₪ לטון ב-2020.

לצד עליות המחירים במרבית סוגי הפסולת בזרם המסחרי, חלה ירידה של 9% בפסולת נייר וקרטון (מ- 152 ₪ ל- 139 ₪ לטון), שהיא מהותית, משום שהנייר והקרטון מהווים יותר מחצי מסך הזרם המסחרי.

טבלה: שינוי בדמי הטיפול בזרם המסחרי [₪ לטון]

בתאגיד המיחזור תמיר מסבירים את העלייה החדה בדמי הטיפול בפסולת אריזות מפלסטיק בזרם המסחרי בכך שבשנה זו גדל התקציב לתגמול איסוף הפלסטיק מהזרם המסחרי, בין היתר לאור הירידה במחירי חומרי הגלם. כמו כן, בתמיר מציינים כי דמי הטיפול לפלסטיק בשנה שעברה (2019) היו נמוכים יחסית לשנים הקודמות בשל עודפים משנים קודמות, וטוענים כי ממוצע דמי הטיפול לפלסטיק מסחרי בשנים 2012-2019 הוא 99 ₪ לטון, סכום גבוה מדמי הטיפול לשנת 2020.

לגבי העלייה בדמי הטיפול בפסולת אריזות מעץ, בזרם המסחרי ובזרם הביתי, בתמיר מסבירים כי דמי הטיפול של העץ נמוכים מאד יחסית לחומרים האחרים ומושפעים מיתרות עודפים בכל שנה, כך שבשנת 2019 היו עודפים גבוהים יותר ולכן דמי הטיפול ירדו ל- 21 ₪ לטון, ואילו השנה, בשנת 2020, העודפים היו נמוכים יותר ולכן דמי הטיפול עלו ל- 31 ₪ לטון. בתמיר מציינים שדמי הטיפול של העץ בשנת 2018 היו 44 ₪ לטון (גבוהים יותר מדמי הטיפול לשנת 2020).

לגבי שני הזרמים (עץ ופלסטיק) מסבירים בתמיר כי מדובר על שינויים בקבוצות חומרים שביחד מהוות פחות מ- 4% מהסך הכולל של דמי הטיפול המשולמים לחברה.

זרם ביתי | ירידה במחיר בכל סוגי הפסולת למעט עץ

במרבית תעריפי דמי הטיפול של סוגי חומרי האריזות השונים לשנת 2020 בזרם הביתי חלה ירידה קלה בתעריף, למעט ירידות משמעותיות בזכוכית (26%) ובמתכת (20%). רק בזרם אחד, עץ, חלה עלייה, אך היא משמעותית 48%.

טבלה: שינוי בדמי הטיפול בזרם הביתי [₪ לטון]

עליית דמי הטיפול תגרום לעלייה במחירי המוצרים

על מנת לקבל נקודת מבט נוספת על דמי הטיפול, פנינו לחברת 'ערנות לסביבה' המלווה מאות חברות ביישום חוק האריזות שהסבירה לנו כי יבואנים ויצרנים רבים לא מצליחים לצפות או להבין את הרציונל לשינויים הקיצוניים בדמי הטיפול השנתיים, כפי שבאו לידי ביטוי בעליית מחיר אריזות הפלסטיק של הזרם המסחרי השנה (133%), בעליית תעריף הקרטון המסחרי בין 2016 ל-2017 (מ-63 ₪/טון לכדי 158 ₪/טון = 151%) ועלייה בת מאות אחוזים של תעריפי הקרטון והזכוכית בזרם הביתי בין 2014 ל-2015 (מ-71 ל-196 ₪/טון בגין הקרטון ומ-45 ל-393 ₪/טון בזכוכית = 773%).

בחברת 'ערנות' מוסיפים כי חלק מהיצרנים/יבואנים עלול לשאת בעלייה משמעותית של דמי הטיפול בגין חומר אריזה שמחירו צמח בתלילות ומהווה אחוז ניכר מדמי הטיפול שהם משלמים (כמו למשל אריזות הובלה העשויות מפלסטיק, או אריזות מכירה מזכוכית) ובאופן שאינו נמנע בדרך כלל, להשית עלויות נוספות אלה על הצרכנים.


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>