הצעת החוק שתאפשר לתבוע חברות ומפעלים כנגד פגיעה בטבע תעלה לקריאה ראשונה
שתי הצעות חוק שנועדו לאפשר הגשת תביעות אזרחיות על פגיעה בטבע אוחדו, אך דרישת הפיצויים בגין הפגיעה הוסרה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/11/2018

ועדת הפנים והגנ"ס דנה בשבוע שעבר בהצעת החוק שנועדה לאפשר הגשת תביעות אזרחיות בגין פגיעה בטבע והחליטה פה אחד להעביר אותה להצבעה לקראת קריאה ראשונה בכנסת במספר שינויים לעומת הנוסח שעבר בקריאה טרומית לפני כ-3 חודשים.

בין השינויים שהוכנסו לחוק: מיזוג שתי הצעות החוק - תיקון חוק למניעת מפגעים סביבתיים - תביעות אזרחיות, ותיקון - מניעת פגיעה בערכים טבעיים מוגנים - לחוק אחד – מניעת פגיעה בערכי טבע מוגנים ובאזורים מוגנים. השינוי השני – החלק של דרישת הפיצויים בגין הפגיעה פוצל מהחוק המקורי, לבקשת משרד המשפטים, ולא ידון כרגע, במטרה להעביר את החוק בקריאה ראשונה.

בנוסף, קרן קיימת לישראל ביקשה להוסיף 2 תיקונים לחוק: האחד – להוסיף יערות להגדרה של אזור מוגן. השני – טיפול יערני שבוצע ע"י קק"ל ויגרום לפגיעה בערכי טבע מוגנים יוחרג מהחוק, כדי שלא לפתוח פתח לתביעות של אזרחים נגד יערן המבצע דילול של יערות.

התיקונים המוצעים ע"י קק"ל נדחו כרגע בשל הצורך להעביר אותם דרך משרד החקלאות, והרצון שלא לעכב את ההצבעה במליאת הכנסת על הצעת החוק בקריאה ראשונה, בשאיפה שתתקיים במהלך המושב הכנסת נוכחי, כדי שעל הצעת החוק תחול דין רציפות. זאת בכדי להימנע מלעבור שוב את התהליך המקדים של אישור וועדת השרים לענייני חקיקה וקריאה טרומית במושב הקיץ של הכנסת שייתכן מאוד ויהיה כבר לאחר בחירות ולכן בהרכב ממשלתי אחר.

ייתכן  שהתיקונים יתקבלו בהמשך ויוספו כחלק מדיונים על החוק בוועדת הפנים והגנ"ס לקראת קריאה שנייה ושלישית.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. החוק שיאפשר הגשת תביעות אזרחיות על פגיעה בטבע, 5.08.2018
  2. דליפת שפכים ממפעל רותם לנחל אשלים במדבר יהודה, 2.07.2017
  3. שנה אחרי דליפת הנפט בעברונה – דו"ח מצב, 9.12.2015
  4. מידע נוסף על משפט סביבתי | infospot

פיצויים על פגיעה בערכי טבע מוגנים

נזכיר, כי הצעת החוק היא יוזמה משותפת של החברה להגנת הטבע ומספר חברי כנסת שנועדה לאפשר הגשת תביעות אזרחיות נגד מפעלים מזהמים ולתבוע פיצויים על פגיעה בערכי טבע מוגנים, לפי עקרון "המזהם משלם", כאשר כספי הפיצויים יוקדשו למטרות של שמירה על הטבע. זאת מאחר והחוק כיום אינו מגדיר פגיעה בערכי טבע או בשטחים טבעיים כ"מפגע סביבתי" ולכן אזרחים וגופים אזרחיים וציבוריים לא יכולים להגיש תובענה בגינה.

הזרז להגשת הצעת החוק נבעה משני אירועי זיהום סביבתי בשנים האחרונות בהם הייתה פגיעה משמעותית בטבע אך לא ניתן היה לתבוע את הגורם המזהם בגין אותה פגיעה. האירוע הראשון הוא דליפת הנפט מצינור קצא"א שפגע בשמורת הטבע עברונה שבערבה לפני כ 4 שנים. האירוע השני הוא זיהום נחל אשלים אשתקד כתוצאה מזרימת שפכים חומציים ממפעל רותם, שפגעה בנחל ובבעלי החיים בסביבתו.

---------

מסמכים רלוונטיים:

  1. נוסח הצעת החוק "מניעת פגיעה בערכי טבע מוגנים", 07.2018, הכנסת [word]
להמשך קריאת הכתבה המלאה