תנאים חדשים להתקנה ותחזוקה של גלאים למדידת גזים מסוכנים
תנאים נוספים להיתר הרעלים פורסמו יחד עם מדריך עזר להתקנה ותחזוקה של גלאים למדידה של גזים רעילים. על מי יחולו הדרישות? תוך כמה זמן צריך ליישם אותן? איזה גלאים נדרש לחבר למוקד המשרד להגנת הסביבה?
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 03/8/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם בימים האחרונים מסמך תנאים נוספים להיתר רעלים – להצבת גלאים למדידה של גזים רעילים, דליקים ונפיצים. על מנת לסייע ביישום התנאים החדשים, פורסם גם מדריך לתכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות לגילוי גזים וחומרים מסוכנים.

שני המסמכים פורסמו לאחר סבב הערות ציבור. ההתייחסות של המשרד להגנ"ס להערות הציבור פורסמה גם כן, במסמך נפרד.

בתקופה האחרונה נערך פיילוט במספר מצומצם של מפעלים ליישום הדרישות החדשות להצבת גלאים. כעת, לאחר שהפיילוט הסתיים בהצלחה, מפעלים רלוונטיים יידרשו ליישם את הדרישות. תחילה תינתן הדרישה למפעלי 'סווסו סף עליון' שמחזיקים כמות גדולה יותר של חומרים מסוכנים.


כתבות רלוונטיות:

  1. קנסות של 1.3 מיליון ₪ על הפרת היתר רעלים, 14/7/2020
  2. המשרד להגנ"ס מצמצם את הבירוקרטיה, 22/03/2020
  3. מדריך סייבר הנחיות לעסקים בעלי היתר רעלים, 15.01.2020
  4. מידע נוסף על היתר רעלים | Infospot

מדוע צריך להשתמש בגלאים למדידה של גזים רעילים?

בתעשייה נעשה שימוש רב בגזים מסוכנים, רעילים ודליקים שעלולים לדלוף בשל תקלה או תאונה. על מנת לצמצם את ההשפעה של דליפת גז מסוכן נדרשת יכולת מהירה ואמינה של גילוי וזיהוי של הגזים באוויר – ולשם כך משתמשים בגלאים.

היכן יש להציב גלאי למדידת גזים רעילים?

התנאים הנוספים להיתר רעלים דורשים שהעסק יתקין ויפעיל גלאי לאיתור גזים באוויר לצד כל

להמשך קריאת הכתבה המלאה