הפסד למשרד להגנ"ס בביהמ"ש, שדחה את הערעור והותיר את זיכוי מחלבות גד
ביהמ"ש מתח ביקורת על המשרד להגנ"ס שבחר להתעלם מנוהל דיגום שפכים של משרד הבריאות אך לא הציג נוהל שלו
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 10/1/2019

לפני כחצי שנה, דיווחנו על הפסד חריג למשרד להגנת הסביבה בכתב אישום פלילי סביבתי שהגיש כנגד מחלבות גד ואשר הסתיים בזיכוי נדיר. כעת אנו מדווחים שהמשרד להגנ"ס הפסיד לאחרונה גם בערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שהותיר את הזיכוי של מחלבות גד ומנהליה על כנו.

על מנת להבין עד כמה זה חריג שכתב אישום פלילי סביבתי שמגיש המשרד להגנת הסביבה יסתיים בזיכוי, נזכיר כי הצוות המשפטי של המשרד להגנת הסביבה מתגאה בכך שפחות מ-3% מהתביעות הסביבתיות שהוא מביא לבית המשפט, מסתיימות בזיכוי. ובכן, הנה אחד מאותם מקרים של זיכוי נדיר.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. ביהמ"ש זיכה את מחלבות גד באישום פלילי בגין הזרמת שפכים, 29.05.2018
  2. פחות מ-3% מהתביעות הסביבתיות הסתיימו בזיכוי, 29.05.2018
  3. בדיקת מעבדה לא תקינה מזכה מאישום בגין הזרמת שפכים תעשייתיים, 19.06.2016
  4. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, 13.05.2018
  5. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

דגימות השפכים לא נלקחו באופן תקני

תחילה נזכיר כי מדובר בכתב אישום פלילי סביבתי שהוגש נגד מחלבות גד ומנהלה, על ידי המשרד להגנת הסביבה, בשנת 2013(!) בגין עבירות לכאורה זיהום מים והזרמת שפכים שריכוזם עולה על המותר למערכת הביוב.

כאמור לפני כחצי שנה דיווחנו כי בית משפט השלום בתל אביב קיבל את טענות הנתבעת לפיה אין בממצאי הדגימות שבוצעו כדי להצביע על אשמתה, הן בשל אופי נטילת הדגימות שלא על פי הנהלים והן משום שבשוחות מהן ניטלו הדגימות לא נמצאו שפכים תעשייתיים בלבד, משום שאלו התערבבו עם שפכים סניטריים. בהתאם מחלבות גד ומנהלה זוכו.

המשרד להגנת הסביבה לא השלים עם פסק הדין של בית משפט השלום והחליט לערער לבית המשפט המחוזי.

טיעונים ללא ראיות הותירו את הזיכוי על כנו

בערעור, המשרד להגנת הסביבה העלה שורה של טיעונים לפיהם אופן נטילת הדיגום כן היה תקין וכי הערבוב עם שפכים סניטריים דווקא מקל על הנתבעת.

בית המשפט המחוזי, דחה את טענות המשרד וקבע כי דגימות השפכים בוצעו בניגוד לתקנות ולנהלים ומבלי שהמשרד הציג ראיות אמיתיות להוכחת טענותיו החדשות.

בית המשפט גם מתח ביקורת על המשרד להגנ"ס, שבחר להתעלם מנוהל דיגום שפכים של משרד הבריאות, אך לא הציג נוהל חלופי מטעמו. "לא סביר בעיני כי כאשר קיים נוהל של משרד הבריאות, בנוגע לדיגום שפכים בביוב, שמשרד ממשלתי אחר יתנער ממנו כלא היה, וזאת מבלי להציג נוהל מחייב אחר מטעמו, בנוגע לדיגומי השפכים שבוצעו."

התייחסויות

עו"ד דן צפריר שייצג את מחלבות גד: "אנחנו שמחים שערכאת הערעור קיבלה את כל טענותינו והותירה על כנו את הזיכוי המלא של החברה ומנהליה. זיכוי זה מעיד על מקצועיות מערכת המשפט, שדנה באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי בטענות התעשייה מול המשרד להגנת הסביבה, וכאשר התנהלות המשרד מחייבת ביקורת, לא נרתע בית המשפט מלבדוק ולבקר".

---------------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה