נועה שפיצר מזרחי | המשרד להגנת הסביבה
ראש אגף אחריות יצרן מורחבת
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 28/5/2020

נועה שפיצר מזרחי, ראש אגף אחריות יצרן מורחבת - פסולת, הנמצא תחת אשכול שלטון מקומי במשרד להגנ"ס.

אגף אחריות יצרן מורחבת אחראי בין השאר לקביעה ויישום של מדיניות בתחומים הבאים:

כתבות מרכזיות עם נועה שפיצר מזרחי:

הגדרה של 'אחריות יצרן מורחבת' במילון המונחים | infospot

פרטי קשר:

טלפון: 02-6553814

דוא"ל: Noa@sviva.gov.il