מחמירים את הדרישות למיחזור פסולת אלקטרונית
המשרד להגנת הסביבה צפוי לפרסם בקרוב רשימת מתקני מיחזור העומדים בקריטריונים שיוגדרו על ידו, שרק הפסולת שתטופל אצלם תיחשב ל"מיחזור מוכר". כמו כן המשרד מקדם חוק אחריות יצרן לכלי רכב
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/3/2020

המשרד להגנת הסביבה מקדם חוק אחריות יצרן מורחבת למיחזור כלי רכב, כמו כן, מתכוון המשרד לפרסם רשימה של מפעלים מוכרים לטיפול ומיחזור פסולת אלקטרונית כך שרק פסולת אלקטרונית שתגיע אליהם תוכר לטובת עמידה ביעדי החוק.

בנוסף, צפוי להתפרסם בקרוב הנחיות לדיוווח של מתקני הטיפול בפסולת אלקטרונית. דברים אלה ודגשים נוספים עלו בדבריה של מנהלת אגף אחריות יצרן במשרד להגנת הסביבה, נועה שפיצר מזרחי, בכנס קבלנים של "תאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית – מ.א.י" שהתקיים לאחרונה.

חוק אחריות יצרן למיחזור כלי רכב

המשרד להגנת הסביבה מתכוון לקדם חקיקה לאחריות יצרן מורחבת לכלי רכב בסוף חייהם, כך בישרה שפיצר. זאת בהתאם לחקיקה דומה שקיימת באיחוד האירופאי לנושא זה. חוקי אחריות יצרן מטילים על היצרן את האחריות להשלכות הסביבתיות הנובעות באופן עקיף מפעילות הייצור שלו ולכל אורך חיי המוצר: ההובלה, המכירה, השימוש, הפסולת ועוד.

המשמעות היא שיבואני הרכב יצטרכו לממן פעילות של איסוף, פינוי ומיחזור של כלי רכב על פי יעדי מיחזור שייקבעו בחוק.

בישראל קיימים מספר חוקי אחריות יצרן: צמיגים, אריזות, פסולת אלקטרונית, מכלי משקה (פיקדון) ושקיות.


כתבות רלוונטיות:

  1. כיצד רשות מקומית מרוויחה מיישום חוק הפסולת האלקטרונית? 23.12.2019
  2. החמרת תקן המיחזור מסעיר את ענף הפסולת האלקטרונית, 11.12.2019
  3. האם דמי הטיפול בפסולת אלקטרונית יעלו במאות אחוזים?, 29.07.2019
  4. חודשה ההכרה ב-2 גופי היישום בענף הפסולת האלקטרונית, 14.01.2019
  5. למידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

החמרת הדרישות למתקני מיחזור פסולת אלקטרונית

שפיצר מזרחי, הסבירה כי המשרד להגנ"ס מתכוון להחמיר עם מתקני המיחזור לפסולת אלקטרונית. תחילה, המשרד להגנ"ס יכיר במיחזור פסולת אלקטרונית רק במקרה והפסולת טופלה במפעל עם רישיון עסק ותנאים לעמידה ברישיון עסק שנמצאים בתוקף. פסולת שלא טופלה במפעל מוכר, וכן פסולת ניטרלית שלא ידוע מה מקורה, לא תיחשב לטובת יעדי המיחזור.

כמו כן, מתקני המיחזור נדרשים לעמוד בהנחיות המפורטות בחוק פסולת אלקטרונית (פרק ו', סעיף 38) וכוללות הימצאות של משקל לשקילת הפסולת, משטחים אטומים לחלחול, קירוי שמונע הרטבה של הפסולת, אמצעי אחסון לחלקי חילוף מפורקים, מערכת ניקוז לתשטיפים, מתקן לטיפול בתשטיפים ועוד. מפעלים שלא יעמדו בדרישות לא יקבלו פסולת למיחזור מתאגידי המיחזור אקומיוניטי ומ.א.י ואף יסתכנו בעיצום כספי על סך 600,000 ₪.

בנוסף, המשרד להגנ"ס צפוי לפרסם בקרוב מתכונת אחידה לדיווח למתקני טיפול או מיחזור של פסולת אלקטרונית שתחייב אותם לדווח לפיה פעמיים בשנה על סוג הפסולת האלקטרונית שנקלטה אצלם, הכמות והתוצר הסופי.

ולבסוף, המשרד להגנ"ס מתכוון לפרסם רשימה של מפעלים מוכרים לטיפול ומיחזור פסולת אלקטרונית כך שרק פסולת אלקטרונית שתגיע אליהם תוכר לטובת עמידה ביעדי החוק. מפעלים אלה יהיו חייבים לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל וייתכן שדרישות נוספות שיפורסמו בהמשך. הרשימה תתעדכן מעת לעת.

תקן למיחזור מוכר ועדכון נוהל פינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח

שפיצר מזרחי התייחסה לתקן המיחזור המחמיר שהמשרד החיל לאחרונה על מקררים ומזגנים וציינה כי תקנים בינלאומיים נוספים יאומצו לסוגי ציוד אלקטרוני נוספים, כאשר כבר במהלך השנה צפוי אימוץ של תקן נוסף, עוד לא ברור לאיזה סוג מוצר אלקטרוני. עוד צפוי המשרד לפרסם בקרוב עדכון לנוהל פינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח בו ייושמו לקחים שהופקו מאז שהנוהל פורסם לראשונה לפני שנתיים וחצי.

שינויים וחידושים בתאגיד המיחזור לפסולת אקלרטונית - מ.א.י

בהמשך הכנס הציגה הנהלת תאגיד מ.א.י את שינוי הדרישות של התאגיד לאיסוף, דיווח ומיחזור פסולת אלקטרונית והשינויים בתנאי ההכרה בתקופה ההכרה השניה שניתנה לתאגיד.

בנוסף, הוצג מנגנון למימון עלויות הטיפול בפסולת אלקטרונית קטנה במפעלי מיחזור למוצרים יעודיים אלו (SDA) והעברתם למפעלים ממוכנים בלבד, הוצגו החרפת הדרישות ממתקני הטיפול והעדפה כלכלית של מפעלים בעלי אישורי ISO רלוונטים. בנוסף, הוצגו השינויים בייעול ושיפור האיסוף של פסולת אלקטרונית מהמגזר הבייתי וכלל התמריצים לקבלנים העוסקים בתחום. 

עו"ד קובי בר לב , היועץ המשפטי של תאגיד מ.א.י,  הדגיש את חשיבות העמידה בדרישות רשיונות עסק תוך דגש על הדרישות החדשות של המשרד להגנת הסביבה, חשיבות מסמכי התנאים ברשיונות העסק והחובות הייחודיות הקבועות בחוק לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית תוך דגש על התנאים הסביבתים הייחודים והמחמירים שנמצאים בחקיקה ראשית זו.

בנוסף, בתאגיד מ.א.י הוחלט לאחרונה על שינויים בצוות ההנהלה, ושני מנהלים חדשים הוצגו; סמנכ"ל מר דותן קבק וחשבת החברה רו"ח יאנה מישייבה ציפורי.   


עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי: