החמרת תקן המיחזור מסעיר את ענף הפסולת האלקטרונית
המשרד להגנ"ס מזהיר כי יאכוף עמידה בדרישות החוק לגבי מיחזור מקררים מינואר 2020. בתגובה, תאגידי המיחזור המוכרים מעלים בשיעור חד את דמי הטיפול שמשלמים היבואנים של ציוד חשמלי, שבתורם פנו לאלקין לשקול מחדש את הנושא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/12/2019

ענף הפסולת האלקטרונית מתחמם לקראת ינואר 2020, המועד בו המשרד להגנת הסביבה דורש להחיל תקן מיחזור מחמיר למקררים ומזגנים. את האחריות ליישום תקן המיחזור מטיל המשרד להגנ"ס על 2 תאגידי המיחזור המוכרים – אקומיוניטי ומ.א.י, שהודיעו שהם נאלצים לייקר את דמי הטיפול שהם גובים מהיבואנים של מוצרי חשמל, על מנת לממן את יישום תקן המיחזור החדש.

בעקבות העלאת המחירים שלח נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, מכתב לשר להגנת הסביבה, זאב אלקין, בו הוא מבקש ממנו לשקול מחדש את החלת התקן החדש ומזהיר כי העלייה בדמי הטיפול תוביל לייקור המוצרים לצרכן.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. תאגיד המיחזור מעוניין לקדם הקמת מפעל למיחזור מקררים, 10.10.2019
  2. האם דמי הטיפול בפסולת אלקטרונית יעלו ב-1 בינואר 2020?, 29.07.2019
  3. משרד הביטחון קיבל פטור חלקי מיישום חוק פסולת אלקטרונית, 16.05.2019
  4. קנס של 270,000 ₪ לתאגידי המיחזור המוכרים, 19.02.2019
  5. חודשה ההכרה ב-2 גופי היישום בענף הפסולת האלקטרונית, 14.01.2019
  6. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

עמידה בדרישות החוק למיחזור מקררים

לפני כשנה, חידש המשרד להגנת הסביבה את תנאי ההכרה של 2 תאגידי המיחזור לפסולת אלקטרונית: אקומיוניטי ומ.א.י. ובהם ציין כי החל מינואר 2020, הוא יקפיד על יישום הוראות המיחזור המפורטות בתוספת השנייה לחוק פסולת אלקטרונית, עם דגש על מקררים ומסכים, לגביהם הוא אף שוקל לאמץ תקן מיחזור מחמיר יותר.

לפני כחודש, שלח המשרד להגנת הסביבה מכתב נוסף ל- 2 תאגידי המיחזור המוכרים, בהם חזר על הדברים והדגיש כי החל מינואר 2020, הוא יאכוף את הדרישה הנ"ל, עם דגש מיוחד על מקררים. נוסח המכתב מופיע בהמשך.

אחת הסיבות העיקריות לדרישה של המשרד להגנ"ס, היא הרצון שתהליך מיחזור המקררים יכלול גם איסוף וריקון של גזי הקירור והחומרים הרעילים על מנת שאלה לא ישתחררו לאטמוספירה או יחלחלו לקרקע, ולא רק מיחזור של המתכת. דרישות אלה מיושמות כבר מספר שנים באירופה.

הבעיה: צריך להקים מפעל למיחזור מקררים

אלא שלתאגידי המיחזור המוכרים, אין לאן לשלוח את המקררים, מכיוון שלמיטב ידיעתנו, אין כיום בישראל מפעלי מיחזור שיכולים למחזר מקררים על פי התקן הנדרש. כלומר נדרשת השקעה של מפעלי המיחזור הקיימים או מפעל חדש, על מנת לעמוד בדרישה.

מפעלי המיחזור מצידם לא ששים להיכנס להשקעות מבלי שיהיו בטוחים שיקבלו מספיק מקררים למיחזור ושישלמו עבורם דמי טיפול שיכסו את עלות ההשקעה וההפעלה. בהקשר זה דיווחנו לפני כחודש על קול קורא שפרסם אחד מתאגידי המיחזור לטובת התקשרות עם מפעל מיחזור למקררים.

עלייה בדמי הטיפול

בעקבות הדרישה של המשרד להגנת הסביבה לעמידה בדרישות המיחזור, 2 תאגידי המיחזור המוכרים נאלצו להעלות את דמי הטיפול עבור האיסוף והטיפול במוצרי חימום או קירור בשנת 2020 במאות אחוזים.

נראה כי העלייה בדמי הטיפול כה גדולה בשל הצורך של מפעלי המיחזור הקולטים את המקררים לא רק לממן את הטיפול השוטף במיחזור מקררים, אלא גם את ההשקעה הנדרשת בהקמת קו המיחזור המדובר.

היבואנים מבקשים לבחון מחדש

יבואנים של מוצרי חשמל מחויבים על פי חוק להתקשר עם אחד משני תאגידי המיחזור המוכרים לטובת יישום חוק פסולת אלקטרונית ועמידה ביעדי המיחזור המוגדרים בחוק. היבואנים הם המממנים של פעילות תאגידי המיחזור, כך שכל החמרה בתקן מיחזור גורר עלייה בדמי הטיפול שגובים תאגידי המיחזור מהיבואנים.

לכן, בעקבות ההודעה של תאגידי המיחזור על העלייה החדה בדמי הטיפול, פנה אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, במכתב לשר להגנ"ס בבקשה לבחון מחדש את הדרישות למיחזור.

לפי לין, מדובר בדרישה דרקונית של המשרד להגנת הסביבה המתעלמת מהמצב הקיים בישראל ושלא ראוי שהיבואנים לבדם ישאו בנטל של הקמת קווי המיחזור המדוברים. עוד הוא מוסיף כי בסופו של דבר, העלויות האלה יושתו על הציבור (דרך עליית מחירי המוצרים).

לין מבקש כי המשרד להגנת הסביבה יבחן כיצד לשפר את המיחזור בעלות סבירה יותר למגזר העסקי, ומבקש גם לבדוק מה הערך הסביבתי של דרישות המיחזור אל מול ההשקעות הגבוהות הנדרשות ועליית מחירי המוצרים שיושתו על הציבור.

השלב הבא: אימוץ תקן מיחזור בינלאומי

בהודעת המשרד להגנת הסביבה שנשלחה לפני כחודש לשני תאגידי המיחזור המוכרים, מציין המשרד כי נבחנת האפשרות לאימוץ סטנדרט מיחזור המבוסס על תקן בינלאומי -  CENELEC   לטיפול במכשירי חימום או קירור ובכל ציוד חשמלי ואלקטרוני אחר המכילים גזי VHC  ו/או  CFC בחומרים מוקצפים ובמערכות קירור.

התייחסויות

תגובת המשרד להגנת הסביבה: "אנו מאשרים כי המכתב התקבל במשרדנו ואנחנו בוחנים את בקשתו של נשיא איגוד לשכת המסחר. נשיב למכתב בצורה מסודרת לאחר בחינה מעמיקה של הנושא."

מתאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית - אקומיוניטי נמסר: "תאגיד אקומיוניטי מברך על השינוי המוצע בתקנים. מיחזור פסולת אלקטרונית הוא ערך ראשון במעלה עבור בעלי המניות והנהלת החברה שלנו. התאגיד שלנו פועל גם כך לפי נהלי איכות פנימיים מחמירים, המקבילים לדרישות התקנים הבינלאומיים מהרבה בחינות.

כמו במקרים דומים בארץ ובעולם, בהם ניתנת תמיכה ממשלתית להקמה של תשתיות איכות סביבה ובפרט תשתיות מיחזור פסולת, מן הראוי שגם במקרה של פסולת אלקטרונית, המשרד להגנ"ס לא יטיל על תאגידי המיחזור והיבואנים לשאת לבדם במלוא עלות ההשקעה הנדרשת להקמת מפעלי מיחזור שיעמדו בתקן החדש.

להערכתנו תשלומי הצרכנים של מכשירי החשמל והמקררים בישראל, יחוו עלייה של כ- 4 ש"ח בממוצע לתושב, בשל העלאת דמי הטיפול ליבואנים. סכום זה נמוך בהרבה ביחס למה שמשלמים צרכנים באירופה ובעולם. יש לזכור שמרבית הפסולת האלקטרונית ומקררים בפרט, יקרה מאוד למיחזור ושאי טיפול בה הוא מהגורמים העיקריים לנזק סביבתי משמעותי, כך שהעלות הנוספת הדרושה, יחסית לא גבוהה, ומשרתת מטרה חברתית וסביבתית ראשונה במעלה."

------------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה