תאגיד המיחזור מעוניין לקדם הקמת מפעל למיחזור מקררים
המפעל יידרש לעמוד בתקן החדש של המשרד להגנ"ס למיחזור מקררים. תאגיד המיחזור יספק למפעל עשרות אלפי מקררים משומשים הנאספים מבתי התושבים מדי שנה וישלם למפעל דמי טיפול שייקבעו מראש
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 10/10/2019

לקראת יישום התקן החדש של המשרד להגנת הסביבה למיחזור מוכר של מקררים, שיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2020, פרסם תאגיד המיחזור המוכר לפסולת אלקטרונית - מ.א.י, התמחרות להתקשרות ארוכת טווח עם מפעל למיחזור מקררים. בנוסף מבקש התאגיד לקבל הצעות לרכישת חומרי גלם הנוצרים מתהליך המיחזור וגם הצעות להובלת המקררים.

התקשרות שכזאת, לפיה תאגיד המיחזור יספק למפעל המיחזור לאורך זמן את עשרות אלפי המקררים שהוא אוסף מבתי התושבים מדי שנה וישלם למפעל המיחזור סכום שייקבע מראש עבור המיחזור – אמור לתמרץ מפעלי מיחזור בישראל להקים קו מיחזור למקררים, שכן למיטב ידיעתנו, נכון להיום אין מפעל למיחזור מקררים בישראל בתקן אותו דורש המשרד להגנת הסביבה החל משנת 2020.

אמות מידה למיחזור מוכר של פסולת אלקטרונית

נזכיר כי מיום כניסת חוק פסולת אלקטרונית לתוקף לפני כ-5 שנים, בלט היעדרו של תקן המגדיר אמות מידה מוסכמות למיחזור פסולת אלקטרונית. אמנם בתוספת השנייה לחוק פסולת אלקטרונית מוגדרות 'פעולות טיפול בפסולת אלקטרונית' ובהן יש פירוט של חומרים ומרכיבים שיש להוציא מהפסולת, אך למרות שמדובר בדרישות בסיסיות ונמוכות מהמקובל באירופה, מאחר והמשרד להגנ"ס לא אוכף את הנושא, לא ברור האם אתרי המיחזור מיישמים במלואו את הסטנדרט.

לפני כחצי שנה, המשרד להגנ"ס ניסה לפתור את היעדר אמות המידה, על ידי שינוי בתנאי ההכרה שחודשו לשני גופי היישום אקומיוניטי ומ.א.י על פי תנאי ההכרה החדשים, מה-1 בינואר 2020, מיחזור מוכר של מקררים, מזגנים ומסכים לטובת עמידה ביעדי המיחזור המוכרים בחוק, יתבצע לפי ההוראות המופיעות בתוספת השנייה לחוק.

כלומר, המשרד להגנת הסביבה העביר את האחריות ליישום אמות המידה למיחזור מוכר – לגופי היישום המוכרים שביכולתם להחליט לאיזה אתרי מיחזור תפונה הפסולת האלקטרונית, כך שרק אתרי המיחזור שעומדים בדרישות, יקלטו פסולת אלקטרונית.

אלא שמסתבר שאתרי המיחזור לא ערוכים לעמוד בסטנדרט המיחזור והם נדרשים לרכישת ציוד מכאני והקמת קווי מיחזור ייעודיים למקררים, מזגנים ומסכים. אתרי המיחזור מהססים להשקיע מיליוני שקלים בקווי מיחזור חדישים, ללא התחייבות (מצד גופי היישום המוכרים) לכמות וסוג הפסולת האלקטרונית שתגיע לכל אתר.

אחת הסיבות העיקריות לכך שגופי היישום מהססים להתחייב על כמות וסוג פסולת אלקטרונית שתגיע למפעלי המיחזור, היא שכ-50% מהפסולת האלקטרונית הישראלית זולגת לטיפול פיראטי בשטחים וכי אין יעדי איסוף פרטניים המחייבים איסוף סגמנט מסויים של פסולת חשמלית ואלקטרונית כפי שנהוג בתחום הסוללות או האריזות.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. האם דמי הטיפול בפסולת אלקטרונית יעלו ב-1 בינואר 2020?, 29.07.2019
  2. משרד הביטחון קיבל פטור חלקי מיישום חוק פסולת אלקטרונית, 16.05.2019
  3. עיכוב סחורה של ענקיות הטכנולוגיה בשל אי ציות לחוק, 29.04.2019
  4. קנס של 270,000 ₪ לתאגידי המיחזור המוכרים, 19.02.2019
  5. חודשה ההכרה ב-2 גופי היישום בענף הפסולת האלקטרונית, 14.01.2019
  6. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

הקמת מתקן מיחזור למקררים

לפי מסמכי ההתמחרות שאותם פרסם תאגיד המיחזור מ.א.י, מתקן המיחזור שיוקם אמור לטפל במקררים בסטנדרט המיחזור CENELEC החל מה-1 בינואר 2020 או מועד אחר שיקבע על ידי המשרד להגנת בסביבה. על המקררים לעבור טיפול סביבתי מוכר וסילוק הגז לפי התקן החדש של המשרד להגנ"ס, כאשר התשלום יהיה אחיד לפי מקרר, ללא קשר לסוג, גודל או משקל.

בסיום הטיפול הסביבתי בציוד הקירור יפעל המציע למיחזור כל חומרי הגלם, ויצרף להצעתו את תמורת חומרי הגלם המוצעת על ידו לתשלום למאי בעבור ציוד קירור ומקררים. בנוסף בהתמחרות המוצעת מרכיב לוגיסטי משמעותי של שינוע עשרות אלפי מקררים בשנה אל מיתקן הטיפול הייעודי.

הצעות ניתן להגיש עד ה-1 בנובמבר 2019. עדכון: הצעות ניתן להגיש עד ה 17.11.2019. בשעה 12:00 בצהריים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לתאגיד מ.א.י - קישור.


גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>