עדכון מסמכי ייחוס לטכניקה מיטבית זמינה [BAT]
העדכון של האיחוד האירופי נוגע לענף המתכות הפעם. באירופה הוא יחול על כ-1400 מפעלים. עשרות בודדות של מפעלים בארץ יושפעו מהעדכון
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/11/2022

האיחוד האירופי פרסם עדכון הקשור למסמכי הייחוס הסביבתייםBREF – BAT Reference Document  אשר מגדירים את הדרישות הסביבתיות ממפעלי מתכות באירופה.

לפי העדכון כ-1,400 מפעלי עיבוד מתכות ברזל (ferrous metals processing plants) באיחוד האירופי יצטרכו ליישם את הדרישות הסביבתיות החדשות בתוך 4 שנים. מפעלים חדשים שיקומו בענף יידרשו לעמוד בדרישות המחמירות באופן מיידי. הדגש הוא על צמצום הפליטות לאוויר ולמים, אולם דרישות מסוימות נוגעות גם ליעילות אנרגטית וליעילות צריכת המשאבים.

בין היתר, הדרישות מקדמות ייצור תעשייתי בן-קיימא באמצעות החלפה של חומרי גלם מסוכנים, מזיקים או בעלי השפעה סביבתית גבוהה בחומרים אחרים. הן גם מקדמות שימוש בדלקים לא מאובנים בתהליכי החימום במטרה להפחית פליטת גזי חממה מענף המתכות.

קישור למסמך ההנחיות החדש בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון מסמכי ייחוס לטכניקה מיטבית זמינה [BAT], 13.2.2022
 2. אירופה מחמירה את הדרישות הסביבתיות ממפעלי כימיה, 08.8.2021
 3. פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, 08.2.2022
 4. גרסה סופית של BREF לשימוש בממיסים אורגניים, 08.2.2021
 5. טיוטה סופית ל-BREF  לשימוש בממיסים אורגניים, 20.8.2019
 6. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

לאילו תהליכים בענף המתכת נוגעות הדרישות?

הדרישות החדשות נוגעות בין היתר לתהליכי ייצור פלדה, כלומר מוצרי פלדה מוגמרים למחצה, כגון לוחות שעוברים טרנספורמציה נוספת באמצעות תהליכי גלגול חם או קר לייצור מגוון מוצרים סופיים. מוצרים אלה כוללים:

 • סלילים מגולגלים חמים וצלחות כבדות
 • קורות, מסילות, סורגים, מוטות, צינורות וטבעות
 • סלילים מגולגלים קרים

גם מתקנים לייצור חוטי פלדה ומפעלי גילוון יידרשו לעמוד בדרישות. כמו כן, להלן כמה פעילויות רלוונטיות נוספות:

 • טיפול עצמאי במי שפכים עם עומס מזהמים הנובעים מפעילויות מסוימות
 • תהליכי בעירה מסוימים, בין היתר אלה שמתקבלים מהם תוצרי בעירה שבהם הגזים מוכנסים במגע ישיר עם החומר, כגון חימום ישיר של חומרי גלם או ייבוש חומר הזנה ישיר, או כאשר החום מוקרן ו/או המוליך מועבר דרך קיר מוצק ויוצר חימום עקיף

לצד זאת, יש פעילויות מסוימות המוחרגות מהדרישות, ביניהן ציפוי מתכת על ידי ריסוס תרמי, ציפוי חשמלי ולא חשמלי במקרים מסוימים, פלסטיק ועוד.

41 מפעלים בענף המתכת בארץ

המשרד להגנת הסביבה באופן כללי מאמץ את הדרישות האירופיות הנוגעות לטכניקה המיטבית הזמינה (BAT) ומחיל אותן על התעשייה בארץ. לכן גם הדרישות האירופיות הנוכחיות צפויות להשפיע על חלק מכ-40 מפעלים מענף המתכות בארץ המחויבים בהיתר פליטה לאוויר. המפעלים בענף עוסקים בייצור ברזל ופלדה, בעיבוד מתכות, ביציקת מתכות ברזליות, בעיבוד מתכות לא ברזליות ובציפוי מתכות. חלקם יושפע מהעדכון.

בפברואר האחרון האיחוד האירופי פרסם את טיוטת הדרישות הנוכחיות. בין היתר המסמך כולל את רמות הפליטה המושגות באמצעות יישום טכניקות שונות, דרישות ניטור והצגת מידע על טכנולוגיות מיטביות וטכניקות תפעוליות מיטביות הנדרשות ליישום.

תזכורת | מה זה BAT?

המונח טכנולוגיה/טכניקה מיטבית זמינה – BAT מתייחס לטכנולוגיה ולאמצעים האחרים המתקדמים ביותר, המשמשים בתכנון, בבנייה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה ושל פעילות המתבצעת בו, או טכנולוגיה ואמצעים שייעודם מניעה או צמצום של פליטות לאוויר, למים ומדיות נוספות.

המלצות ה-BAT לא מביאות בחשבון רק את ההיתכנות הטכנולוגית להפחתת פליטות מרבית אלא משלבות גם שיקולי זמינות והיתכנות כלכלית.

מסמכי ייחוס המגדירים את הטכניקות הזמינות הטובות ביותר נקראים BREF.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. מסמך BREF – עיבוד מתכות ברזליות, האיחוד האירופי, 12.2022

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>