ירידה של 100%-95% בהזרמת מזהמים לים בשני העשורים האחרונים
מדוח שפרסם המשרד להגנ"ס עולה כי עיקר ההפחתה נובעת מהפסקת הזרמת בוצת השפד"ן, שהיוותה המזהם הגדול ביותר בים התיכון, לצד הגברת הפיקוח והאכיפה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 07/3/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח לפיו חלה הפחתה של 100%-95% בהזרמת מזהמים לים בשני העשורים האחרונים, למרות שמספר בעלי ההיתרים גדל בתקופה זו. מהדוח  עולה כי עיקר ההפחתה נובעת מהפסקת הזרמת בוצת השפד"ן, שהיוותה המזהם הגדול ביותר בים התיכון, לצד הגברת הפיקוח והאכיפה של היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏הפסקת הזרמת בוצת השפד"ן

השיפור הדרסטי מיוחס להפסקת ההזרמה לים, בפברואר 2017, של בוצת השפד"ן שנחשב למזהם העיקרית והגדול ביותר בים התיכון. בנוסף הופסקה הזרמת השפכים וקולחי מכוני טיהור השפכים בעכו ובנהריה, וכן כתוצאה משיפור משמעותי באיכות השפכים, הקולחין, התמלחות ומצמצום הספיקות המוזרמות לים.

לצד אלו ניתן להוסיף את הגברת הפיקוח והאכיפה של המשרד, שבשנים האחרונות הטיל שורה של עיצומים כספיים משמעותיים על תאגידים גדולים שזיהמו, כמו: תנובה, פז בתי זיקוק אשדוד ונמל אשדוד.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. דוח ניטור הים התיכון 2017: ירידה במזהמים ממפעלים, 20.02.2019
 2. קנס של 300 אלף ₪ למועצה מקומית שהזרימה שפכים לים, 21.01.2019
 3. זיהום ים ברציף הכימיקלים בנמל חיפה, 10.01.2019
 4. פורסם תזכיר חוק למניעת זיהום ים, 19.02.2018
 5. למידע נוסף על זיהום ים | infospot

מקורות הזיהום בים התיכון

לאחר הפסקת הזרמת השפד"ן, מקורות הזיהום הגדולים כיום ביותר בים התיכון הם: מסופי פינוי תמלחות - רותם שבשפד"ן ומתקן אל"א שבעכו; מתקני התפלת מי ים; טיוב בארות; ופעילות קידוחים והפקת גז.

להלן מספר דוגמאות להפחתת עומסים של מזהמים שהוזרמו לים התיכון מ-1998 ל-2017:

 • שמן מינרלי: הפחתה של 99.6% מ-1,200 ל-5.2 טון לשנה.
 • אמוניה: הפחתה של 98.3%, מ-2,483 ל-41.7 טון לשנה.
 • מתכות כבדות: הפחתה של 99%, מ-207,588 ל-2,017 ק"ג בשנה, כאשר בוצת השפד"ן היוותה גורם זיהום עיקרי עד 2016. מפעלי הקישון היוו זיהום קשה במתכות בשנות ה-90.
 • זרחן כללי: הפחתה של 96.15%, מ-5,269 ל-203 טון לשנה.
 • חומר אורגני (צריכת חמצן כימית): הפחתה של 97% מ-30,861 ל-926 טון בשנה.
 • מוצקים מרחפים (TSS): הפחתה של 98.2%, מ-68,935 ל-1,235 טון לשנה.

ים המלח | נמשכת הירידה בריכוזי המזהמים

מהדוח עולה כי היקף הזיהום בים המלח קטן משמעותית מזה שמוזרם לים התיכון. אבל גם בים המלח נמשכה מגמת ההפחתה בריכוזי המזהמים ביחס של פי 10 במדד מזהמים מרחפים (TSS) בין שנת 2000 לשנת 2017 (מ-3,020 ל-310 טון מוצקים מרחפים לשנה).

ל-25 גופים יש היתר הזרמה לים המלח: מפעלי ים המלח, חברת הברום-סדום, מפעל המגנזיום, מועצה אזורית תמר (מי תהום), החברה הממשלתית להגנות ים המלח (מי תהום), מועצה אזורית תמר - מט"ש עין בוקק, מקסימה ומלונות ים המלח (16 מלונות). בנוסף, חברת הברום (אתר פריקלאס) וחיפה כימיקלים דרום הממוקמים במישור רותם ומזרימים אל ים המלח באמצעות צינור יבשתי עד לתעלת שפכי מפעל הברום.

ים סוף | מספר גופים מזהמים

ל-9 גופים יש היתר הזרמה לים סוף. מהדוח עולה כי מתקן מקורות-סבחה הוא המזהם הגדול בניטראט (73.1% מתוך 20 טון לשנה); מלון "יו סוויטס" מהווה מזהם משמעותי בחנקן כללי (26.3% מתוך 24.4 טון לשנה); מכון ערדג הוא המזהם הגדול באמוניה (91.6% מתוך 1.79 טון לשנה) ובעל הספיקה הגדולה ביותר שמוזרמת לים סוף (33% מתוך 12.7 מלמ"ק לשנה); והמכון ל"חקר ימים ואגמים" הוא המזהם הגדול בחומר אורגני (46.9% מתוך 7.06 טון לשנה).

התייחסויות:

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: ״הנתונים העולים מדוח הפחתת המזהמים בים התיכון מראים כי מדיניות שמירת הסביבה החופית שאנו מובילים הוכיחה את עצמה והובילה לירידה דרמטית של מעל 95% מכלל המזהמים המוזרמים לים התיכון. ירידה משמעותית זו הושגה בעקבות רגולציה נכונה ופעילות כוללת של היחידה הימית במשרד להגנת הסביבה ואנו מברכים על כך״.

תגובת עמותת 'צלול': "הנתונים שהתפרסמו הם הוכחה כי באמצעות עבודה קשה ובאמצעות התמדה ניתן לצמצם דרמטית את זיהום הים והסביבה בישראל. עמותת צלול הוקמה לפני עשרים שנה במטרה לעצור את זיהום הים והנחלים רחב ההיקף שהתאפשר עקב רגולציה מקילה ותעשייה חסרת אחריות. אנו גאים בעבודתנו שהיוותה גורם משמעותי בנתונים המפורסמים.

צלול מקווה שאת אותו מאמץ שהמשרד להגנת הסביבה השקיע בהסרת מזהמי הים, הוא ישקיע גם בהסרת מזהמי הנחלים, שכן בסופו של דבר הזיהום הזורם בנחלים מגיע בסופו של דבר גם לים. על המשרד להגנ"ס להשקיע משאבים ולהגביר את הפיקוח והאכיפה על מזהמי הנחלים ולהביא את האשמים לדין, בדיוק כפי שעשה למזהמי הים. רק בדרך זו ניתן יהיה להשיג את היעד של הוצאת כלל המזהמים מהים. ללא הפסקת הזרמת שפכים וקולחים לנחלים, הים ימשיך להיות מזוהם".

-----------

מסמכים רלוונטיים:

מאזן מזהמים לים 2017, המשרד להגנ"ס .1.2019


חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: