דוח ניטור של הים התיכון 2017: ירידה במזהמים המוזרמים ממפעלים
מהדוח עולה כי קיים ריכוז גבוה של מתכות וחיידקי ביוב בנחלי החוף ונרשמה ירידה בריכוז הכספית בדגי המאכל במפרץ עכו, אך היא עדיין גבוהה ביחס לתקן למאכל
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/2/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם את דוח הניטור השנתי בים התיכון לשנת 2017. לפי הדוח נרשמה ירידה בכמות המזהמים המוזרמים מהמפעלים לים, באישור המשרד להגנת הסביבה. יחד עם זאת קיים ריכוז גבוה של מתכות וחיידקי ביוב בנחלי החוף, וכי למרות שנרשמה ירידה בריכוז הכספית בדגי המאכל במפרץ עכו, היא עדיין גבוהה ביחס לתקן למאכל וביחס לחופים אחרים.

תכנית הניטור פועלת במימון המשרד להגנ"ס משנת 1978 ומבוצעת ע"י החברה לחקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל), בהתאם למחויבותה של ישראל לאמנת ברצלונה. הניטור נועד לקבל הערכת מצב של הסביבה הימית ויצירת בסיס מדעי ארוך טווח לקבלת החלטות בנוגע להגנה על הסביבה הימית, כולל אכיפה, שמירה על המערכת האקולוגית וניהול הסביבה הימית.

נזכיר, כי בדצמבר 2018 אישרה הממשלה החלטה משותפת של משרדי הגנ"ס, האנרגיה והמדע  להרחבת התמיכה בתוכנית הניטור בים התיכון בהשקעה של 55.2 מיליון ₪, זאת לאור הפעילות הגוברת של תעשיית הגז במים הכלכליים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. 55 מיליון ₪ יושקעו בניטור הים התיכון, 25.12.2018
 2. תרגיל לאומי לטיפול בזיהום ים מנפט בצפון הים התיכון, 12.11.2018
 3. ישראל, יוון וקפריסין חתמו על הסכם תגובה לאירועי זיהום ים, 13.05.2018
 4. פורסם תזכיר חוק למניעת זיהום ים, 19.02.2018
 5. למידע נוסף על זיהום ים | infospot

ריכוזי מתכות בנחלי החוף

להלן הממצאים העיקריים של דוח הניטור לשנת 2017:

 • ירידה במזהמים ממפעלים: עומסי מזהמים מהזרמות של מפעלים לנחלים ולים צומצמו משמעותית לאורך השנים ומהווים מקור זניח לזיהום ים.
 • ירידה בכספית בדגי מאכל בעכו: נרשמה ירידה בריכוז הכספית בדגי המאכל במפרץ עכו, אך הוא עדיין גבוה ביחס לתקן למאכל וכן ביחס למצב בשאר החופים. הירידה בריכוז הכספית נובעת כנראה ממחסור במשקעים בשלוש השנים האחרונות, שהאטו את תנועת מי התהום המזוהמים אל הים.
 • ריכוזי מתכות בנחלי החוף: הנחלים ממשיכים להכיל ריכוזים חריגים של מתכות וחומרי הזנה. במרבית המקרים הזיהום נובע מהזרמה של עודפי קולחין באיכות ירודה מהמט"שים בישראל וברשות הפלסטינית ומהזרמות לא חוקיות של ביוב לחלק מנחלי החוף.
 • חיידקי ביוב במוצאי נחלי החוף: נוכחות חיידקי הביוב נמשכת ולכן ישנה המלצה לבצע בדיקות בקטריאליות גם בחופים הבלתי מוכרזים, במקביל לבדיקות בחופים המוסדרים המבוצעות ע"י משרד הבריאות.
 • הזרמת הביוב הגולמי לים מרצועת עזה: הזרמת הביוב נמשכת וגורמת לירידה באיכות המים המיועדים להתפלה.

התייחסויות

מרכז מדעי לניטור ומחקר בים במשרד להגנ"ס, ד"ר דרור צוראל: "ממצאי הדוח מעידים על חשיבות הניטור הלאומי ככלי לתמיכה בקבלת החלטות בסביבה הימית, וכן על הקשר ההדוק בין שמירה על הסביבה הימית לבריאות הציבור. מהממצאים עולה אפקטיביות הפיקוח והרגולציה הנעשית כיום על-ידי המשרד, לצד האתגרים הרבים בסביבה הימית. החלטת הממשלה להרחיב את תוכנית הניטור בסביבת הים התיכון תסייע רבות לשיתוף פעולה רחב הנדרש להתמודדות בהמשך".

----------

מסמכים רלוונטיים:

דו"ח ניטור ים תיכון לשנת 2017 (המשרד להגנ"ס):

להמשך קריאת הכתבה המלאה