קנס של 2.2 מיליון ₪ ל"תדביק" בגין הפרת היתר הפליטה
העיצום הכספי הוטל לאחר שבבדיקות פתע התגלה כי המפעל פלט חומרים אורגניים נדיפים מעבר למותר והפר את היתר הפליטה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 05/2/2020

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי הטיל עיצום כספי בסך 2.2 מיליון ₪ על מפעל תדביק מאזור התעשייה תרדיון במשגב, המייצר אריזות ומדבקות, בעיקר לתעשיית המזון והשתייה. העיצום הוטל בגין 3 הפרות של היתר פליטה:

  1. חריגה מערך הפליטה של TOC (חומרים אורגניים נדיפים) מהארובה
  2. אי-דיווח על דיגום ארובה שחרג
  3. אי-תפקוד מערכת הבקרה וההתראה.

ההפרה הראשונה, חריגה מערך הפליטה, התגלתה בבדיקת פתע למזהמים הנפלטים לאוויר מהארובה שערך המשרד להגנת הסביבה באמצעות מעבדה מוסמכת, שהייתה גבוהה ב-500% מערך הפליטה המרבי המותר ל-TOC.

ההפרה השנייה, אי-דיווח על הדיגום בארובה, התגלתה באירוע שבו נציגי המשרד, המפעל והמעבדה הדוגמת ראו ערכים גבוהים ביחס ל-TOC במכשיר המדידה - ואולם המפעל לא העביר את דוח הדיגום כנדרש ובו החריגות, ובכך הפר את ההיתר.

ההפרה השלישית, של חוסר תפקוד מערכות הבקרה וההתראה, התגלתה באותה בדיקת פתע שנערכה במפעל, במהלכה התברר כי מפוח היניקה למתקן הפחם הפעיל לא עובד. אלא שמערכות הבקרה וההתראה לא גילו זאת ולא התריעו על החריגה, וגם בכך הפר המפעל את הוראות היתר הפליטה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. בז"ן תרכוש מערכת לטיפול בפליטות הביטומן, 28.01.2020
  2. היתר הפליטה לאסדת לווייתן נכנס לתוקף, 7.11.2019
  3. עודכן פורמט הדיווח השנתי להיתר פליטה לאוויר, 31.07.2019
  4. טיוטת היתר פליטה לאוויר לאסדת תמר, 16.04.2019
  5. מידע נוסף על היתרי פליטה לאוויר | infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: