קנס של 340 אלף ₪ על הזרמת שפכים לים
בית המשפט החליט לגזור את הקנס על חברת בית הקישלה המפעילה מלון ביפו בשל הזרמת השפכים לים ללא היתר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/1/2022

בעקבות כתב אישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה, בית המשפט גזר קנס של 340 אלף ₪ בגין הזרמת שפכים לים ללא אישור. הקנס הוטל על חברת בית הקישלה שמפעילה את מלון "סטאי" ביפו. מתוך הקנס שנגזר, 20 אלף ₪ נגזרו על נושא תפקיד בחברה. כך לפי הודעת המשרד להגנת הסביבה.

המשפט התנהל נגד החברה עקב כתב אישום שהגיש נגדה המשרד להגנ"ס. כתב האישום הוגש בעקבות הזרמת שפכים לים במאי 2018. מדובר במי תהום שנשאבו מבארות הנמצאים במקום ונעשה בהם שימוש במערכת המיזוג של המלון.


כתבות רלוונטיות:

  1. עיצום כספי בסך 1.6 מיליון ₪ לחברת החשמל, 19.10.2021
  2. כתם שמן אותר בנמל אשדוד, 29.7.2018
  3. חקירה פלילית על דליפת צינור הדלק לים באשדוד, 18.01.2017
  4. שמן דלף מהאוניה שנסחפה לחוף צפונית לקריית ים, 25.01.2018
  5. מידע נוסף על זיהום ים | infospot

הטלת קנס גם על בעל תפקיד בחברה

לא בפעם הראשונה, בסוגיה סביבתית בית המשפט מטיל אחריות ועונש גם על בעל תפקיד בחברה ולא רק על החברה עצמה.

במסגרת הסדר טיעון, הרשיע בית המשפט שני בעלי תפקידים בחברה שהודו בהפרת אחריותם כנושאי משרה על שלא פעלו למנוע את הזרמת השפכים לים ללא היתר.

על חברת "בית הקישלה" הוטל קנס בסך 320 אלף ₪ והתחייבות בסך 850 אלף ₪ להימנע בשלוש השנים הבאות מביצוע עבירה דומה. על אחד מנושאי המשרה בחברה הוטל קנס בסך 20 אלף ₪ והתחייבות על סך 80 אלף ₪ להימנע מהעבירה שהורשע בה במשך שלוש שנים. נושא משרה נוסף בחברה הודה באשמה בלא הרשעה והוטלה עליו התחייבות בסך 60 אלף ₪ להימנע מהעבירה שביצע במשך שנה.

התייחסויות

רני עמיר, מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית: "הזרמת שפכים לים ללא היתר היא עבירה חמורה ומסוכנת, בעלת השפעה על האדם והסביבה הימית. היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה מתייחסת בחומרה למקרים כאלו ותמשיך לבצע פעילות אכיפה מול אי ציות לחוק למניעת זיהום ים".


חברות ומעבדות לטיפול ובדיקה של שפכים תעשייתיים: