60 מיליון ₪ בפשרה בתביעה נגד זיהום האוויר ברכבת ישראל
5 שנים לאחר תחילת ההליכים התביעה הייצוגית נגד רכבת ישראל מתקרבת לסיום. הרכבת תמשיך להתקין מערכות מפוחים ומסננים לטיפול בזיהום האוויר בתחנות הרכבת המדוברות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/4/2021

הסכם פשרה פורסם לאחרונה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד רכבת ישראל בגין זיהום אוויר חריג או בלתי סביר במספר תחנות רכבת במשך מספר שנים. ההסכם כפוף לאישור בית המשפט.

הסכם הפשרה כולל התחייבות של הרכבת להתקין מערכת מפוחים ייעודית ומיוחדת לסילוק מזהמים ברציפי 3 תחנות רכבת, פיצוי הציבור באמצעות נקיטת צעדים תפעוליים משלימים הקשורים לאיכות האוויר בתחנות וכן פיצוי התובעים ובאי כוחם, ומינוי צוות מומחים שיעקוב אחרי הטמעת הפתרונות ומצב איכות האוויר ברכבת. העלות הכוללת של יישום הסכם הפשרה לרכבת, בתנאי שביהמ"ש יאשר את ההסכם, עומדת על כ-60 מיליון ₪, מתוכם סכום מסוים כבר הושקע בשנים האחרונות.

במקביל, המשרד להגנ"ס מבהיר כי הסכם הפשרה לא מגיע במקום הליכי אכיפה שהוא מנהל או ינהל נגד הרכבת בשל חריגות מערכי הסביבה ברציפים ותחנות הרכבת השונות.

הנוסח המלא של הבקשה להסכם פשרה מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. הרכבת נקנסה ב-550 אלף ₪, 24.10.2019
  2. שימוע למנהלי רכבת ישראל בגין זיהום אוויר, 03.01.2017
  3. חקירה פלילית נגד רכבת ישראל ומנהליה, 04.04.2016
  4. חריגות רעש בעוצמת מערכת הכריזה של הרכבת הקלה, 04.08.2014
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר מתחבורה | infospot

התובעים: קיים זיהום אוויר חריג בתחנות רכבת ישראל

בשנת 2015 הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית נגד הרכבת לראשונה. לאחר מכן הוגשו 4 תביעות נוספות שאוחדו לבסוף לתביעה ייצוגית אחת.

התובעים טענו כי ב-5 תחנות רכבת, שתיים בת"א, שתיים בבת-ים ואחת בחולון, קיים זיהום אוויר חריג שחושף את באי הרכבת במשך שנים לסיכון בריאותי. מדובר בכל מי שביקר בתחנות, בעת המתנה לרכבת, בשעת ירידה מהרכבת או בשהייה בתוך רכבת שעמדה בתחנה, זאת בתקופה של 7 השנים שקדמו למועד פתיחת התביעות.

התובעים הוסיפו כי הרכבת הפרה שורת חוקים ותקנות, ביניהם חוק אוויר נקי והחוק למניעת מפגעים, וכן פעלה ברשלנות וגרמה לפגיעה באוטונומיה של הפרט ולעוגמת נפש. לטענות צורפה חוות דעת מומחה ודוחות מטעם המשרד להגנת הסביבה שהצביעו על חריגות באיכות האוויר בתחנות רכבת מסוימות.

מנגד, רכבת ישראל טענה כי לפני שהוגשו התביעות נגדה היא פעלה מול המשרד להגנ"ס למצוא פתרונות, ערכה ניטור ובקרה ונקטה פעולות לצמצום זיהום האוויר. כמו כן טענה החברה כי פרויקט חישמול הרכבת שכבר החל צפוי לתת מענה לכל הבעיות הסביבתיות שקיימות כיום ברכבת.

הפשרה: 60 מיליון ₪ לפתרונות זיהום אוויר ופיצוי

כפי שעולה מהסכם הפשרה שהוגש על ידי הצדדים לאישור בית המשפט, הרכבת תמשיך להשקיע בהתקנת מערכת מפוחים ומסנני אוויר בתחנות הרכבת שדובר עליהן בתביעה. עד כה היא השקיעה סכום הגבוה מ-23 מיליון ₪ בהטמעת מערכת מפוחים בשתי תחנות בלבד: תחנת "השלום" בת"א ותחנת "יוספטל" בבת ים.

השלמת הטמעת המפוחים ב-3 תחנות נוספות שבהן נמדד זיהום אוויר חריג, לרבות כל ההליכים שנעשו עד כה בעניין, צפויה לעלות לרכבת ישראל למעלה מ-50 מיליון ₪.

בנוסף לכך, הסכם הפשרה כולל גם סעיף של פיצוי הציבור. לפי סעיף זה הרכבת תשקיע כ-7 מיליון ₪ בצעדים תפעוליים משלימים הקשורים לאיכות אוויר בתחנות, לטובת באי התחנות, וביניהם הפעלת מערכת כריזה ייעודית, עמדת הסברה, הפעלה רציפה של מערך ניטור איכות האוויר בתחנות, שיפור השילוט בנושא איכות אוויר וכן הטמעת סל שיפורים להטבת חוויית השירות והשהייה בתחנות.

כמו כן, הרכבת תפצה את 9 התובעים בסכום כולל של 297 אלף ₪ ותשלם שכר טרחה לעורכי הדין בסכום של כ-2 מיליון ₪. בנוסף לכך תשלם 100 אלף ₪ עבור החזר עלויות של התובעים בגין חוות דעת מומחים.

לבסוף, הצדדים התחייבו על מינוי צוות מעקב של מומחים מטעם שני הצדדים שתפקידם יהיה לייעץ בנוגע להשלמת פתרון מערכת המפוחים, מעקב אחרי התקדמות הפיילוט שלה ועוד.

המשרד להגנ"ס ימשיך בהליכי אכיפה נגד הרכבת לפי הצורך

בהליכי התביעה הייצוגית מול בית המשפט המשרד להגנ"ס נדרש להציג את עמדתו מפעם לפעם בנוגע לאיכות האוויר בתחנות מסוימות של רכבת ישראל ובנוגע להליכים וההסדרים שהוא מנהל מולה.

לפני כשנה המשרד להגנ"ס עדכן את בית המשפט בנתוני ההפחתה בזיהום האוויר בתחנת רכבת השלום בת"א הודות להתקנת המפוחים. לפי הנתונים חלה הפחתה משמעותית עבור המזהמים 2NO שעתי ו-2.5PM יממתי, שיעורי הפחתה גבוהים עבור NOX חצי שעתי ונמוכים עבור NOX יממתי.

יחד עם זאת, בעמדת המשרד שצורפה להסדר הפשרה, המשרד הבהיר כי הוא ימשיך בהליכי אכיפה מול הרכבת בשל חריגות שעדיין מתקיימות.

נזכיר כי לפני שנה וחצי המשרד להגנ"ס קנס את רכבת ישראל ב-550 אלף ₪ בשל עיכוב בהתקנת מסנני חלקיקים על גבי מנועים בקרונות הכוח שלה שנועדו להפחית את זיהום האוויר.

לדברי המשרד, הוא החל לנהל אכיפה מינהלית נגד הרכבת עוד בשנת 2013 עקב חריגות שמצא בערכי איכות אוויר בתחנות מסוימות. האכיפה הובילה, לדבריו, להתחלת ניטור איכות האוויר בתחנות ולהתקנת 16 מפוחים ו-3 מסנני חלקיקים בתחנת השלום בת"א, מה שהביא בתורו להפחתה משמעותית בזיהום אוויר.

לצד זאת הרכבת לא נענתה לדרישת המשרד להתקין מסננים בכל קרונות הכוח שלה בלוח הזמנים שהוגדר ולכן נקנסה ב-550 אלף ₪, כאמור.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. בקשה להסכם