הרכבת נקנסה ב-550 אלף ₪ בשל אי התקנת מסנני חלקיקים
זיהום אוויר שהתגלה במספר תחנות רכבת לפני 3 שנים הוביל לדרישה להתקנת מסנני חלקיקים על הקטרים. ככל הנראה השלמת העבודה התעכבה והרכבת נקנסה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/10/2019

רכבת ישראל מדווחת, כי המשרד להגנת הסביבה הטיל עליה קנס בסך כ-550 אלף ₪, בשל אי השלמת התקנת מסנני חלקיקים להפחתת זיהום אוויר על גבי המנועים בקרונות הכוח שלה. רכבת ישראל, שהינה חברה ממשלתית, מוסיפה כי היא שוקלת את המשך צעדיה.

דרישה למסננים בעקבות זיהום אוויר בתחנות הרכבת

נזכיר כי לפני כ-3 שנים זומנו מנהלי רכבת ישראל לשימוע בגין זיהום אוויר, זאת לאחר שניסיונות הרכבת להפחית את זיהום האוויר לא צלח ובחלק מתחנות הרכבת, השלום ויוספטל, התגלו חריגות מערכי איכות האוויר הנדרשות (ערכי סביבה).

המשרד להגנ"ס  ציין אז כי פעל מול רכבת ישראל להפחתת זיהום האוויר בתחנות ולעמידה בערכי סביבה (הערכים המחייבים לפי החוק). בין היתר, דרש המשרד מהרכבת לנטר את איכות האוויר בתחנות, ובנוסף דרש לנקוט בפעולות לצמצום זיהום האוויר ולעמוד בהוראות חוק אוויר נקי.

בהמשך לכך, בסוף דצמבר 2017, קיבלה הרכבת דרישה מהמשרד להגנת הסביבה להתקנת מסננים בכל קרונות הכוח של צי הרכבת. כבר בתחילת 2019 נרכשו על ידי החברה כלל המסננים הנדרשים והובאו ארצה והתקנתם בקרונות הכוח החלה, אך נראה שהעבודה טרם הושלמה ולכן המשרד להגנ"ס מטיל את הקנס האמור.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. שימוע למנהלי רכבת ישראל בגין זיהום אוויר, 03.01.2017
  2. חקירה פלילית נגד רכבת ישראל ומנהליה, 04.04.2016
  3. חריגות רעש בעוצמת מערכת הכריזה של הרכבת הקלה, 04.08.2014
  4. מידע נוסף על זיהום אוויר מתחבורה | infospot

מערכת לשיפור איכות האוויר בכ-15 מיליון ₪

מלבד התקנת מסננים על הקרונות, בוצעו פעולות נוספות על ידי רכבת ישראל בהמשך לדרישות המשרד להגנת הסביבה.

על פי דוח שפורסם לפני מספר חודשים על ידי רכבת ישאל, בשנת 2018 הוצבו מערכות ניטור איכות אוויר ניידות ב-2 תחנות רכבת בנוסף ל-2 תחנות ניטור אוויר קבועות בציר איילון ובתחומי ת"א.

בנוסף מציינת הרכבת בדוח, כי בשנת 2018 תוכננה התקנת מערכות לשיפור איכות האוויר בתחנת השלום, הכוללת התקנת 16 מפוחים, שעלותה כ-15 מיליון ₪. שלב התכנון הסתיים בשנת 2018 ובמהלך 2019 החל שלב הביצוע.

כמו כן במהלך 2019 הרכבת אמורה הייתה להתקין מערכת ניטור איכות אוויר חיצונית, מערכות סינון, לוחות חשמל ומערכות תאום ובקרה.


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: