האם התחנה המרכזית בת"א תהיה הראשונה בישראל שתוכרז כ'אזור נפגע זיהום אוויר'
חריגות בזיהום האוויר באזור בשנים האחרונות גרמו להגשת עתירה ובה דרישה להכריז על האזור כנפגע זיהום אוויר. השרה להגנ"ס הודיעה כי בכוונתה לעשות כן אלא אם עיריית ת"א לא תפתור את הנושא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/6/2022

בעקבות עתירה שהגישה עמותת אדם טבע ודין בתחילת השנה כנגד המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ועיריית תל אביב, הודיעה אמש השרה להגנ"ס תמר זנדברג כי בכוונתה להכריז על התחנה המרכזית בתל אביב כ'אזור נפגע זיהום אוויר'. זאת במידה ומשרד התחבורה ועיריית תל אביב לא יציגו בהקדם תוכנית מפורטת לצמצום זיהום האוויר עם לוחות זמנים ברורים ומחויבות ליישום.

במידה ואזור התחנה המרכזית יוכרז כ'נפגע זיהום אוויר' זו תהיה הפעם הראשונה שנעשה שימוש בסעיף המדובר בחוק אוויר נקי, שהמשמעות שלו היא קודם כל תדמיתית, אך גם ביצועית מכיוון שהמשרד להגנ"ס יוכל להורות לעיריית ת"א באיזה צעדים לנקוט כדי להפחית את זיהום האוויר.

אלא שבאדם טבע ודין (אט"ד) מדגישים כי הם לא ימשכו את העתירה עד שהשרה לא תפרסם צו רשמי המורה על האזור כ'נפגע זיהום אוויר'.

בעיריית תל אביב מסבירים כי יש שיפור באיכות האוויר באזור בשנים האחרונות וכי בשנת 2021 נמדדו חריגות ספורות שמקורן לא בתחבורה. לדברי העירייה, הפתרון המיטבי להפחתת זיהום האוויר בתחנה המרכזית הוא הסבת צי האוטובוסים להנחה חשמלית – צעד שנמצא בסמכות המדינה, ולא העירייה. במקביל העירייה משתמשת בכלים שבידיה לטפל בנושא.

העתירה הוגשה על ידי אט"ד בתחילת השנה לאחר שנמדדו בשנים האחרונות חריגות מערכי איכות האוויר בתחנות הניטור שבאזור, ומאחר ולדברי אט"ד הרשויות הרלוונטיות לא פעלו למניעת החריגות בזיהום האוויר.

בשבועות האחרונים התקיימו דיונים וחילופי מכתבים בין המשרד להגנ"ס, משרד התחבורה ועיריית ת"א, כאשר השתיים האחרונות אף הגישו למשרד להגנ"ס תוכנית פעולה להפחתת זיהום האוויר באזור, אך השרה להגנ"ס השיבה במכתבה מאמש כי התכנית שהוצגה יכולה להביא לשיפור איכות האוויר באזור התחנה המרכזית. אולם חסר בה פירוט נוסף, וכן מחויבות ברורה של הצדדים להביא למימושה.

קישור לנוסח מכתב השרה להגנת הסביבה ומסמך ההמלצה להכרזה על אזור נפגע זיהום אוויר – בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. קנס של חצי מיליון ₪ בגלל מכלית דלק שנסעה עם מכסה פתוח, 23.05.2022
  2. בוטל קנס בסך 2.7 מיליון ₪ בגין זיהום אוויר, 09.3.2022
  3. "אפיקים" נקנסה ב-1.6 מיליון ₪ בגין זיהום אוויר, 30.12.2020
  4. קנס של 275,000 ₪ ל'פז' בגין זיהום אוויר מתחנת דלק, 11.9.2019
  5. קנס של יותר מחצי מיליון ₪ לתחנת דלק, 12.4.2022
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

חריגות בזיהום האוויר באזור התחנה המרכזית ת"א

המשרד להגנ"ס טוען כי זיהום האוויר באזור התחנה המרכזית בתל אביב גבוה ונרשמות בה חריגות מהתקנות כתוצאה מפליטות משמעותיות של רכבי דיזל הפולטים חלקיקים ותחמוצות חנקן – אוטובוסים בעיקר ומוניות שירות.  חלקיקי דיזל הוגדרו על ידי ארגון הבריאות העולמי מסרטנים ודאיים לאדם.

המשרד ממשיך ומסביר כי לנוכח המצב ומאחר שהצעדים שנקטו עד כה עיריית תל אביב ומשרד התחבורה אינם צפויים, להערכת גורמי המקצוע במשרד, להפחית את זיהום האוויר ולהביא לסיום החריגות והערכים הגבוהים – שקלה בחודשים האחרונים השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג להכריז על אזור התחנה המרכזית בתל אביב אזור נפגע זיהום אוויר, לפי הסמכות הקבועה בחוק אוויר נקי.

התוכנית שהוצעה לא מספיק מפורטת ומחייבת

כאמור בשבועות האחרונים התקיימו מספר דיונים בין הגורמים הרלוונטיים ואף הוגשה למשרד להגנ"ס תוכנית להפחתת זיהום האוויר, אלא שהמשרד להגנ"ס טוען כי מסמך זה לא כלל תוכנית מחייבת ומפורטת, ולא היה בו כדי לשכנע את השרה שיש מקום להימנע מהכרזה לפי חוק אוויר נקי

המשרד להגנ"ס דורש כי בתוכנית יפורטו בין היתר: אבני דרך מפורטות וישימות להגעה ליעדים המצוינים בתוכנית, לרבות מתווה לחישמול התחבורה העוברת בסביבת התחנה, תכנית ברורה למסופים חלופיים והיקף התחבורה בהם, וכן קביעת הגורמים האחראים ליישום כל אחד מהשלבים, לוח הזמנים ופירוט התקציבים הנדרשים ומקורם.

הכרזה על אזור נפגע זיהום אוויר

סעיף 11 בחוק אוויר נקי מאפשר לשרה להגנ"ס להכריז בצו על אזור כנפגע זיהום אוויר במידה וקיימת חריגה מתמשכת או חוזרת ונשנית מערכי סביבה או זיהום אוויר חריג. ניתן להכריז על אזור כנפגע זיהום אוויר רק לאחר קבלת חוות דעת ממשרד הבריאות היות והכרזה על אזור כנפגע זיהום אוויר נובע מחשש לפגיעה חמורה בבריאות הציבור.

רשות מקומית שבתחומה אזור שהוכרז כנפגע זיהום אוויר, מחויבת להכין תוכנית פעולה לשיפור איכות האוויר ומניעת החריגות מערכי הסביבה, הכוללת יעדים בפרק זמן שייקבע והאמצעים לעמידה ביעדים.

במידה ורשות מקומית לא מכינה תוכנית לשיפור איכות האוויר כנדרש או לא מבצעת אותה, המשרד להגנ"ס רשאי להורות לרשות על הצעדים שאליה לנקוט לצמצום זיהום האוויר.

אלא שנראה שההכרזה על אזור נפגע זיהום אוויר, היא בעיקר תדמיתית, מכיוון שלפי נוסח החוק המשרד להגנ"ס לא יכול להטיל על סנקציות על רשות מקומית שלא פועלת בהתאם.

התייחסויות

עיריית תל אביב: "ראשית נציין כי האחריות על התחבורה בישראל, על כל היבטיה, מוטלת על משרד התחבורה, ולכן הוא זה אשר צריך לספק את הפתרונות.

עם זאת, נציין כי מהנתונים העדכניים לשנת 2021 ניתן לראות כי לא הייתה אף חריגה ב-NO2, שהוא מזהם שמקורו בכלי רכב. באותה שנה הייתה חריגה קטנה ולא משמעותית של חלקיקי   pm2.5  מזיהום אבק- של 13 ימים בלבד, המהווה 3.5% בלבד מסך ימי השנה מעבר לתקן המותר.

נדגיש כי נתוני תחנת הניטור של המשרד להגנת הסביבה, הסמוכה לתחנה המרכזית, והנמצאים בידי העירייה, דווקא מצביעים על ירידה עקבית בערכי זיהום האוויר ב-6 השנים האחרונות.

נוסיף כי הדרך הטובה ביותר להפחתת מזהמים באוויר היא החלפת צי האוטובוסים לחשמליים - נושא שנמצא בסמכות הממשלה. העירייה מצדה פועלת להורדת זיהום האוויר בעיר בכלל ובאזור התחנה המרכזית החדשה בפרט, בין היתר באמצעות מעורבות בתכנון הקווים והפחתת מספר יציאות  האוטובוסים היומיות, קידום תכנית 'עיר אויר נקי', להגבלת כניסת כלי רכב מזהמים לעיר, סלילת שבילי אופניים, סגירת רחובות לכלי רכב, הפעלת מערך שיתוף כלי רכב, שתילת עצים  ועוד."

אדם טבע ודין: "בזכות הבג״ץ שהגשנו כנגד השרה להגנת הסביבה, שמחייב אותה להכריז על אזור התחנה המרכזית בת״א כאזור נפגע זיהום אוויר, הודיעה השרה היום, כי אם עיריית ת״א לא תציג תוכנית לצמצום זיהום האוויר, היא מתכוונת להכריז על האזור כעל נפגע זיהום אוויר.

אולם הודעה זו אינה מספקת! שכן, השרה מחויבת להכריז על אזור התחנה המרכזית כעל אזור נפגע זיהום אוויר וזאת ללא קשר לבקשה להפחית את זיהום האוויר מעיריית ת״א.

לכן עד שהשרה לא תכריז על כך בצו רשמי, העתירה שלנו לבג"ץ תעמוד בעינה.

נזכיר כי במשך השנים, המשרד להגנ"ס מאיין, גורר רגליים ואינו מסכים להכרזה על האזור כנפגע זיהום אוויר - ורק בזכות הבג״ץ שהגשנו, נופל האסימון כי הגיע הזמן לדאוג לבריאות והגנה על הציבור."

------

מסמכים רלוונטיים:

  1. מכתב השרה