התראה נוספת לעירייה עקב הזיהום בנחל
המשרד להגנ"ס הוציא התראה חוזרת לעיריית חיפה עקב אי טיפולה בזיהום המתמשך בנחל סעדיה. הנחל מזוהם בשפכים ובתשטיפי פסולת, וגם לגדותיו מתגוללת פסולת
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/1/2022

המשרד להגנת הסביבה הוציא התראה נוספת לעיריית חיפה עקב אי טיפולה במפגעים שבנחל סעדיה. לפי המשרד, שפכים מוזרמים לנחל ממוצא הניקוז העירוני ותשטיפים מגיעים אליו מאתר הפסולת הישן באזור. כמו כן, על גדות הנחל מפוזרת פסולת שהושלכה בשטח הפתוח בניגוד לחוק.

המשרד להגנ"ס כבר שלח מכתב התראה לעיריית חיפה בחודש אוגוסט האחרון. בעקבותיו העירייה נקטה פעולות אך אלה לא עזרו להפסיק את הזיהום לנחל. כתוצאה מכך דרש המשרד להגנ"ס מהעירייה להגיש לו תוכניות שיפסיקו סופית את הזיהום אך העירייה טרם הגישה את התוכניות הנדרשות.

נוסח מכתב ההתראה מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. מכתב התראה לעיריית חיפה בגין זיהום נחל, 25.8.2021
 2. זיהום שמן בנחל הקישון, 15.10.2017
 3. ראש עיריית חיפה זומנה לשימוע, 18.8.2021
 4. קנס גבוה לצה"ל כי לא הסיר אסבסט, 23.3.2020
 5. זיהום ים ונחלים | infospot

המשרד להגנ"ס דורש מהעירייה להגיש לו 4 תוכניות שונות

עיריית חיפה ערכה צילום פנימי של קו הניקוז עקב ההתראה הקודמת שקיבלה מהמשרד באוגוסט 2021.

בצילום נמצא כי יש הזרמה של ביוב וחומרים תעשייתיים מבית דפוס מסוים למערכת הניקוז העירונית. גורמי הפיקוח בעירייה ניתקו את העסק מהמערכת אך צעד זה לא הפסיק את זרימת השפכים.

בעקבות כך התקיימו סיורים של המשרד להגנ"ס באתר הפסולת הישן ובשטחים הפתוחים במרחב נחל סעדיה וכן סיורים ופגישות בין גורמי המשרד להגנ"ס, גורמים מאיגוד ערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה וגורמי עיריית חיפה.

בשל הזיהום המתמשך של הנחל, המשרד להגנ"ס דורש מהעירייה להגיש לו עד לתאריך 16 בינואר 4 תוכניות שונות:

 1. תוכנית להפסקת הזיהום ממערכת הניקוז
 2. תוכנית לפתרון משלים הכולל התקנת תשתיות נוספות להגנה על הנחל
 3. תוכנית לטיפול ולהפסקה של זיהום הנחל מתשטיפי הר הזבל
 4. תוכנית להגברת הפיקוח והאכיפה על מנת למנוע המשך השלכת פסולת ברשות הרבים על גדות הנחל.

התוכניות צריכות לכלול לוחות זמנים ליישום, לדרישת המשרד.

כדי לטפל בהזרמת השפכים לנחל דרך מערכת הניקוז יהיה על העירייה להמתין עד לסיום עונת הגשמים ולא יאוחר מחודש אפריל 2022, כך לפי המשרד. מנגד, התשטיפים מהר הזבל שזורמים לנחל יכולים להיות מטופלים כבר ברגע שהעירייה תעביר תוכנית טיפול מתאימה.

המשרד להגנ"ס הודיע כי אם העירייה לא תעמוד בדרישותיו בהתראה ששלח לה, הוא ישקול אפשרויות אכיפה נוספות, לרבות הוצאת צווים.

העונש על עבירה של זיהום מים ולכלוך: 600 אלף ₪ לפחות

במכתב ההתראה הנוכחי, המשרד להגנ"ס מציין את סוגי העונש הקבועים בחוק בשל זיהום מים ולכלוך רשות הציבור:

העונש המרבי הקבוע לעבירה של זיהום מים הוא מאסר שנה או קנס של 392,000 ₪, ואם הייתה העבירה נמשכת – מאסר 7 ימים או קנס נוסף של 25,900 ₪ לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר קבלת התראה בכתב.

במקרה של לכלוך רשות הציבור, העונש המרבי הוא מאסר שנה או קנס של 226,000 ₪ במקרה של פסולת לא מסוכנת.

נחל סעדיה ספג זיהום גם ב-2017

נחל סעדיה כבר ספג פגיעה בשנים האחרונות: לפני כ-4 שנים התגלה זיהום שמן בנחל סעדיה לאחר הגשם הראשון של עונת החורף. ככל הנראה גשמי היורה העזים שירדו סחפו שמנים ממערכת הניקוז ובכך זיהמו את הנחל.

באותו אירוע, אנשי רשות נחל הקישון פרסו סופגי שמנים שסופקו ע"י היחידה הארצית לזיהום הים במשרד להגנ"ס, וביובית של עיריית חיפה זומנה לשאוב את השמן שצף על פני מי הנחל.

אנשי רשות הקישון זיהו שהמדובר בזיהום קודם של שמן משומש שזרם למערכת הניקוז וככל הנראה הגיע ממוסכים באזור או משפיכה ישירה למערכת הניקוז וממנה זרם לנחל סעדיה. למרות פעולות השאיבה שעיריית חיפה ביצעה לקראת החורף הגשמים העזים סחפו את שיירי הזיהום אל הנחל.

התייחסויות

סגנית מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה יוליה גינזבורג: "המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה את המשך זיהום נחל סעדיה מתשטיפי 'הר הזבל' ומתעלת הניקוז אשר באחריות העירייה וכן את השלכות הפסולת על גדות הנחל. על אף ההזדמנויות שניתנו לעיריית חיפה, טרם הועברו ליד המשרד תוכניות להפסקת זיהום ושיקום הנחל, צעדים לפיקוח ואכיפה על גורמי השלכת פסולת. המשרד ימשיך בהליך האכיפה עד לסיום המפגעים".

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. מכתב התראה