פורסמה תוכנית השתלמות בנושא גיהות ובריאות תעסוקתית
משרד העבודה פרסם תוכנית השתלמות בנושא גיהות ובריאות תעסוקתית לטובת מוסדות שירצו לקיים השתלמות בנושא עבור ממוני בטיחות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/2/2021

מינהל הבטיחות במשרד העבודה פרסם תוכנית השתלמות בהיקף של 32 שעות בנושא גיהות ובריאות תעסוקתית, לטובת מוסדות הכשרה מקצועית שירצו לקיים השתלמות מקצועית בנושא. כדי לעשות זאת, המוסדות יידרשו לעמוד בהוראות "נוהל הכרה בימי השתלמות" שפורסם בחודש יולי האחרון. ההשתלמות תזכה את משתתפיה ב-4 ימי כשירות של ממונה בטיחות.


כתבות רלוונטיות:

 1. בוטלה חובת חידוש כשירות לממוני בטיחות, 31.12.2020
 2. קורונה: הקלות הרגולציה ממשיכות, 19.1.2021
 3. חדש: טופס דיווח דיגיטלי על ימי השתלמות, 15.11.2020
 4. עדכון לנוהל הכשרה וקורסים בתחום הבטיחות, 16.08.2020
 5. עדכון נוהל הכרה בימי השתלמות לממונה בטיחות02.8.2020

נושאי ההשתלמות לגיהות ובריאות תעסוקתית

הנושאים שכלולים בהשתלמות הם:

 • מבוא לגיהות תעסוקתית
 • חשיפות לגורמי סיכון והשפעתן.
 • סיווג של סיכונים וחומרים.
 • שיטות מניעה, צמצום ובקרת חשיפה.
 • מסירת מידע לעובדים.
 • ציוד מגן אישי.
 • סיכוני בריאות ע"פ ענפים ותהליכים שונים.
 • הערכה ומדידת החשיפה.
 • רפואה תעסוקתית.
 • פקיד בטיחות ותקנות גיהות.
 • גיהות אישית ורווחת העובדים.

ממוני בטיחות יוכלו לעבור הכשרות מקוונות

על רקע מגיפת הקורונה החליט מינהל הבטיחות לאפשר מתן הכשרות מקוונות בקורסים שבפיקוחו עד לתאריך 30.6.2021, זאת בהתאם לעמידה בתנאים מסוימים של מוסדות הלימוד על מנת להבטיח את איכות ההכשרות. לקראת מועד זה אף תישקל הארכה נוספת.

שנה של התייעלות ברגולציה של ממוני בטיחות

בשנה האחרונה ניכר כי מינהל הבטיחות במשרד העבודה מתאמץ לשפר את הרגולציה בנושא ממוני הבטיחות. כך, במרץ 2020 הוא הוסיף מנוע חיפוש חדש לאיתור אנשי שירות ומוסדות מתחום הבטיחות. לאחר מכן, בחודש נובמבר האחרון הושק טופס דיווח דיגיטלי לאישור ימי השתלמות לאישור כשירות ממונה בטיחות. כמו כן, נהלי ההכשרה וההכרה בימי השתלמות לממוני בטיחות עברו רענון.

אחד הצעדים המשמעותיים ביותר לאחרונה היה שממוני הבטיחות לא יידרשו לחדש את כשירותם אחת ל- 3 שנים מול משרד העבודה, ויספיק דיווח שוטף מצידם אודות השתתפותם בלפחות 8 ימי השתלמות מדי שנה, לפי נוהל ההכרה בימי השתלמות. כאמור את הדיווח הנ"ל, ניתן להגיש באמצעות טופס דיגיטלי.

ביטול חובת חידוש אישור הכשירות לממוני בטיחות תחסוך זמן למאות ממוני הבטיחות בישראל ולאנשי מינהל הבטיחות במשרד העבודה, שנדרשו לבדוק ולאשר את בקשות החידוש.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. הודעה בדבר קיום