קורונה: הקלות הרגולציה ממשיכות
רוב האישורים הרגולטורים במדינה הוארכו באופן אוטומטי, ביניהם היתר רעלים ורישיונות עסק, לרבות התנאים הסביבתיים. כמו כן, אושרה דחייה בחידוש היתרי פליטה בתנאים מסוימים והמשך הקלה בדיגום שפכים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/1/2021

מספר הקלות רגולציה פורסמו בימים האחרונים על רקע הסגר השלישי בישראל בשל נגיף הקורונה.

במסגרת עדכון חקיקה רוחבי שחל על כל משרדי הממשלה, מרבית האישורים הרגולטוריים במדינה קיבלו הארכה של מספר חודשים ללא צורך לחדשם (כולל רישיון עסק, היתר רעלים, היתר פליטה לאוויר, אישורי כשירות לממונה בטיחות ועוד).

מספר אישורים המפורטים בחוק הוחרגו ולכן לא חלה עליהם הארכה אוטומטית, למשל אישור לייבא או לייצא פסולת מסוכנת. כמו כן אושר המשך הפחתה של כמות הדיגומים השנתית לשפכי תעשייה והמשך ביטול חובת הדיגום במגזרים מסוימים שנפגעו בקורונה.

תקופת ההארכה של האישורים הרגולטורים תינתן לאישורים שמועד פקיעת המקורי פג בין ה- 1 לספטמבר 2020 ל- 30 ספטמבר 2021, כדלקמן:

 • אישור רגולטורי שניתן לתקופה של שנה – מקבל הארכה של 3 חודשים ממועד הפקיעה המקורי.
 • אישור רגולטורי שניתן לתקופה של בין שנה לשלוש שנים – מקבל הארכה של 6 חודשים ממועד הפקיעה המקורי.
 • אישור רגולטורי שניתן לתקופה של 3 שנים או יותר – מקבל הארכה של 12 חודשים ממועד הפקיעה המקורי.

 


כתבות רלוונטיות:

 1. הקלות רגולציה סביבתית בגלל הקורונה, 06.10.2020
 2. קורונה: הארכה נוספת של רישיונות והיתרים, 04.10.2020
 3. צמצום חובת דיגום שפכי תעשייה, 22.7.2020
 4. 3 חודשי הארכה נוספים לתוקף ההסמכה של מקצועות הבטיחות, 28.07.2020
 5. מידע נוסף על קורונה ואיכות הסביבה | infospot

מינהל הבטיחות: הארכת אישורים רגולטורים למקצועות מסוימים

בהמשך להארכה הרוחבית של האישורים הרגולטוריים, מינהל הבטיחות במשרד העבודה פרסם הודעה בדבר הארכת תוקף האישורים רגולטורים שנמצאים בסמכותו.

לפי ההודעה, ההארכה הרוחבית תחול גם על רשימת בעלי התפקידים והפעילויות הבאה:

 • בודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה (עגורני צריח, כלי לחץ, מעליות, דרגנועים וכן בודקי פנים לאביזרי הרמה)
 • בודקי מעבדה מוסמכים לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 • בעלי תפקידים בתחום בטיחות העבודה בגובה
 • מכיני תוכניות לניהול הבטיחות
 • ממונים על הבטיחות

למשרד העבודה נשמרת הזכות, בנסיבות המצדיקות זאת, לקצר או לבטל את משך ההסמכה, במקרים מסוימים. המסמך מתייחס גם להארכה שניתנה לחלק מהבדיקות הרפואיות התעסוקתיות.

הארכת חידוש היתר פליטה לאוויר

היתר פליטה לאוויר הוא בין רשימת ההיתרים שקיבלה התייחסות ספציפית במסגרת ההארכה הרוחבית, לפיה ניתן לקבל דחייה בחידוש היתר פליטה בשני מקרים:

 1. תוקף היתר הפליטה לאוויר פג עד 20.6.21 והבקשה לחדשו הוגשה עד 31.12.20 – תאושר הארכה של 9 חודשים.
 2. תוקף היתר הפליטה לאוויר הוא עד 31.12.21 והבקשה לחדשו הוגשה עד שנה לפני מועד פקיעת התוקף – תאושר הארכה של 6 חודשים.

אין חובה להשלים דיגום שפכי תעשייה

בהמשך להנחיות מחודש יולי האחרון, אשר במסגרתן הוחלט להקל בחובת דיגום שפכי התעשייה בשל משבר הקורונה, כעת המשרד להגנ"ס ורשות המים מאריכים את תוקף ההקלות.

לפי ההודעה המעודכנת, עד לתאריך 25.3.21 תאגיד מים לא מחויב להשלים את מספר הדיגומים השנתי של שפכי התעשייה, הנדרש בהתאם לתוכנית הניטור המאושרת או התוספת השלישית לכללי שפכי מפעלים.

הפחתת מספר הדיגומים תיעשה בהתאם לצורך ולשיקול דעתו של תאגיד המים, ובלבד שמספר הדיגומים השנתי לשנת 2020 לא יפחת מ-1 דיגומים בשנה.

ביטול חובת דיגום שפכי תעשייה לאולמות, מסעדות ובתי מלון

חודשה ההקלה לחובת דיגום שפכי תעשייה במגזרים שנפגעו באופן קשה מההגבלות של משבר הקורונה: אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, בתי מלון - מיום פרסום ההנחיות (30.12.2020) ועד לתאריך 25.3.21 – בוטל הצורך לבצע דיגומי שפכים.

ההנחיות כן מאפשרות לתאגידי המים לבצע דיגומי שפכים במהלך התקופה, במקרים שבהם לדעתם קיים צורך ממשי ומיידי לדגום שפכי מפעל מהמגזרים האלה (אולמות, מסעדות, קניונים, בתי מלון) - לפי סעיף 9 לכללי שפכי מפעלים, דיגום ללא תכנית ניטור.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. חוק הארכת תקופות