קורונה: השרה גמליאל חלתה, הארכה נוספת של רישיונות והיתרים
השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל חלתה בקורונה. אושרה הארכה של 3 חודשים נוספים להיתרים ורישיונות של בתי עסק. פורסמו הנחיות להכרה בהכשרה מקוונת לענף הבטיחות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/10/2020

מספר עדכונים על רקע התפרצות הגל השני של נגיף הקורונה בישראל:

 • השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, חלתה בקורונה.
 • אושרה הארכה של 3 חודשים נוספים להיתרים ורישיונות של בתי עסק, כולל היתרים ורישיונות סביבתיים.
 • פורסמו הנחיות להכרה בהכשרה מקוונת לענף הבטיחות.

פרטים נוספים לפניכם.


כתבות רלוונטיות:


הארכת רישיונות רגולטוריים ל- 3 חודשים נוספים

על רקע התפרצות הגל השני של הקורונה, הממשלה והכנסת אישרו בשבוע שעבר הארכה אוטומטית של 3 חודשים נוספים לרישיונות והיתרים של בתי עסק, ללא צורך בהנפקת רישיון או תשלום אגרה, בשל משבר הקורונה. זאת כדי לחסוך את הבירוקרטיה לבעלי העסקים והרשויות המקומיות ולהבטיח את הרציפות התפקודית של המשק.

אין בחוק התייחסות ספציפית לרישיונות והיתרים סביבתיים (היתר רעלים, היתר פליטה, היתר הזרמה, תנאים סביבתיים לרישיון העסק וכו'), אך גם הם כלולים בו, היות והם לא מופיעים ברשימת ההיתרים שהוחרגו מהחוק, כפי שמצוין בתוספת השנייה לחוק.

רשימת ההיתרים הסביבתיים שבכל זאת הוחרגו מהחוק, ולכן לא תחול עליהם ההארכה, לפי הרשימה המופיעה בתוספת השנייה, הינם:

 • היתר לפי תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד – 1994.
 • היתר לפי תקנות 3,4 או 5 לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) התש"ם – 1980, וכן היתר למתן שירות קרינה לפי תקנה 8 לתקנות האמורות לעניין שירות המנוי בפרטים 5,6 ו-7 לתוספת השנייה לאותן תקנות;
 • היתר לייבוא או לייצוא של ערך טבע מוגן לפי סעיף 33 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1988

תמצית משמעות ההארכה היא כדלקמן:

 • רישיון או היתר שתוקפם פג בין ה-1 יולי 2020 ועד ה-30 בספטמבר 2020 – יוארך ב־3 חודשים ממועד פקיעתו.
 • רישיון או היתר שתוקפם פג בחודשים אוקטובר ונובמבר – יוארך ב־10 שבועות נוספים ממועד פקיעתו.

הארכת התוקף תהיה רטרואקטיבית עבור מי שרישיונו פג בתקופה הזו, והיא תתבצע באופן אוטומטי ללא תשלום, וללא הנפקת רישיון חדש. הרשות צריכה לעדכן את תאריך פקיעת התוקף החדש בתוכנה הרלוונטית.

לרשות ציבורית (משרדי ממשלה, רשות מקומית או תאגיד) יש זכות לשלול את ההארכה של הרישיון או ההיתר או לקצר אותה עבור עסקים מסוימים, ומחובתה להודיע על כך לבעל העסק מראש.

ימי הכשרה דיגיטליים בתחום הבטיחות

לאור התפשטות נגיף הקורונה החליט מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה לאפשר מתן הכשרות מקוונות בקורסים שבפיקוחו.

מוסדות לימוד המעוניינים לקיים הכשרות מקוונות, יפעלו על פי ההנחיות שפרסם משרד העבודה בנושא (מופיעים בתחתית הכתבה). ההוראה חלה מיום 21.9.20 ותקפה עד ליום 30.11.2020. המינהל יבחן שוב את הנושא לקראת סוף נובמבר ויעדכן את מוסדות ההכשרה בדבר המשך מתן אישור לביצוע הכשרות מקוונות.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, חלתה בקורונה

עם התגברות ההתפרצות של נגיף הקורונה ברחבי העולם ובישראל, ועל רקע ההודעה כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ נדבק בקורונה, הלילה נודע כי השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, בת 46, חלתה בקורונה. בהודעה שפרסמה כתבה: "אובחנתי כחיובית לקורונה. אני חשה בטוב ומקווה להחלים במהירות בעזרת השם. שבוע טוב ורפואה שלמה לכל חולי ישראל".

----------

מסמכים רלוונטיים להארכת רישיונות והיתרים:

 1. הודעה על הארכת חוק