חצי ממדינות אירופה עומדות ביעדי הפחתת מזהמי אוויר. אתגר עם פליטות אמוניה
13 מתוך 26 מדינות עמדו ביעדי הפחתת פליטות של 5 מזהמים עיקריים לשנים 2029-2020. 10 מדינות לא עומדות ביעדי פליטת אמוניה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 13/11/2023

האיחוד האירופי פרסם לאחרונה את הדוח השנתי שמסכם את נתוני העמידה ביעדי הפליטות של 27 המדינות החברות בו נכון לשנת 2021. הנתונים מתייחסים ל-5 מזהמי אוויר מרכזיים המשפיעים על בריאות הציבור: תחמוצות חנקן ,(NOx) תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן ,(NMVOCs) דו תחמוצת הגופרית (SO2), אמוניה (NH3), וחלקיקים נשימים (PM2.5).

מהדוח עולה כי על אף העלייה בתוצר המקומי הגולמי, מרבית מדינות אירופה המשיכו במגמת הפחתת הפליטות שהחלה ב-2005. 13 מדינות כבר עומדות ביעדי הפחתת הפליטות לשנים 2020-2029 עבור כל אחד מחמשת המזהמים העיקריים. 13 מדינות נוספות עמדו חלקית ביעדים ומדינה אחת – קרואטיה - לא דיווחה ולכן לא ידוע מה מצבה. המזהם שלגביו ניכר הקושי הגדול ביותר לעמוד ביעד הפליטות הוא אמוניה, המשמשת באירופה בעיקר במוצרי דשן לחקלאות, כאשר 10 מדינות עדיין לא עומדות ביעד הפליטות עבורה.

המטרה העיקרית של הדירקטיבה היא להפחית את מספר מקרי המוות בטרם עת הנגרמים מזיהום אוויר ב-55% לעומת שנת 2005.

קישור לדוח פליטות האיחוד האירופאי לשנת 2021 וקישור לנוסח הדירקטיבה – מופיעים בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. התעשייה באירופה ממשיכה להפחית פליטות ולשגשג כלכלית, 14.8.2022
  2. מדינות אירופה עמדו ברוב יעדי הפליטות לשנת 2019, 11.10.2021
  3. האיחוד האירופי תובע את שבדיה, בולגריה וספרד, 6.8.2019
  4. 96% מתושבי הערים באירופה נחשפו לריכוזי PM2.5 חריגים, 26.4.2022
  5. אירופה נאבקת לצמצם מקרי מוות מזיהום אוויר, 10.1.2022

איזה מדינות כבר עומדות ביעדים לשנת 2030?

דירקטיבת NEC - National Emission reduction Commitments מציבה למדינות האיחוד האירופאי יעדי הפחתת פליטות לשנים 2020-2029, ויעדים מחמירים יותר לשנת 2030. היעדים נקבעו עבור כל האיחוד כאחוז הפחתה ביחס לשנת 2005, ומשם נגזרים היעדים לכל מדינה.

מעקב עמידה ביעדי הפחתת פליטות של האיחוד האירופאי


להגדלה לחצו כאן

כאמור, בשנת 2021 עמדו 13 מהמדינות החברות באיחוד האירופי ביעדי ההפחתה של 5 המזהמים לשנים 2029-2020, זאת בהשוואה לשנת 2019, אז רק 9 מדינות עמדו באותם יעדים.

לעומת המדינות הללו, ליטא בלטה יותר משאר המדינות באי-עמידה ביעדים כשהצליחה לעמוד ביעדים של שניים מהמזהמים בלבד – חלקיקים נשימים ותחמוצות גופרית. מספר מדינות נוספות – רומניה, פולין והונגריה - עמדו ביעדים של 3 מתוך 5 מזהמים בלבד. יתר המדינות (מלבד קפריסין) לא עמדו ביעדים רק עבור המזהם אמוניה.

באשר ליעדים המחמירים יותר, לשנת 2030, בלגיה ופינלנד הן 2 המדינות היחידות שכבר כיום עומדות בהם עבור כל 5 המזהמים. אסטוניה עומדת ביעדים של 4 מתוך 5 מזהמים. יתר המדינות עדיין רחוקות מעמידה ביעדים לשנת 2030.

האתגר הגדול לשאר המדינות יהיה בהפחתת שני מזהמים בעיקר: אמוניה וחלקיקים נשימים.

טבלה: עמידה ביעדי פליטות של מדינות האיחוד האירופאי


להגדלה לחצו כאן

10 מדינות לא עמדו ביעד פליטת האמוניה

לפי הדוח, 10 מהמדינות המדווחות צריכות להפחית עד 10% נוספים, ביניהן שוודיה, פורטוגל, דנמרק ובולגריה, כדי לעמוד ביעד הפליטות לאמוניה לשנים 2029-2020. המגזר החקלאי הוא המקור העיקרי האחראי ל-93% מסך פליטות האמוניה – בשל השימוש באמוניה במוצרי דישון שונים. האתגר של הפחתת פליטות אמוניה ניכרת גם כשבוחנים את מגמת הפחתת הפליטות בטווח ארוך יותר, מאז 2005 פליטות האמוניה פחתו באיחוד האירופאי רק ב 13%.

באשר ליעד המחמיר יותר לשנת 2030, יש 5 מדינות שכבר עומדות בו: איטליה, יוון, פינדלנד ואסטוניה.

מגמות טווח ארוך בשנים 2005 – 2021

לפי הדוח, בין השנים 2005 עד 2021, הפליטות של תחמוצות גופרית ירדו ב-80%. תחמוצות חנקן פחתו ב-47% ותרכובות אורגניות נדיפות NMVOC פחתו ב-29%. הפליטות של חלקיקים נשימים PM2.5 ו-PM10 ירדו ב-28%. לעומת זאת, פליטות האמוניה פחתו ב-13% בלבד בתקופה זו.

מגמות הפחתת פליטות באיחוד האירופאי 2005-2021


להגדלה לחצו כאן

פליטת תחמוצות גופרית SOx

פליטת תחמוצות הגופרית במדינות החברות באיחוד האירופי המשיכה במגמת ירידה. בשנת 2021 הפחתת פליטות אלה עמדה על 80% ביחס לשנת 2005. קפריסין הייתה המדינה היחידה שלא עמדה ביעד נכון ל-2021. באשר ליעד שהוצב לשנת 2030, כבר היום 19 מהמדינות השיגו את היעד.

מגזר האנרגיה הוא המקור העיקרי של פליטות תחמוצת הגופרית, והוא אחראי על 65% מהפליטות. הגורם העיקר השני היה התעשייה היצרנית, שהייתה אחראית ל-21%.

פליטת תחמוצות חנקן  NOx

לפי הדוח, 24 מדינות מתוך 26 מדווחות עמדו ביעד הפחתת פליטות תחמוצות החנקן לשנים 2029-2020. ליטא צריכה להפחית עוד כ-32% מפליטות ה-  NOxורומניה עוד 7%.

יש כיום 4 מדינות שעומדות גם ביעד ההפחתה של תחמוצות חנקן ל-2030 והן: בלגיה, אסטוניה, פינלנד ויוון. מקור הפליטה העיקרי לפליטות תחמוצות חנקן הוא ענף התחבורה שאחראי ל- 41% מהפליטות. אחריו מגזר ייצור האנרגיה עם 17%.

פליטת תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן (NMVOCs)

לפי הדוח, 22 מדינות עמדו ביעד הפחתת הפליטות של תרכובות אורגניות נדיפות לשנים 2029-2020. אירלנד, ליטא, פולין והולנד עדיין צריכות להשתפר כדי לעמוד ביעד.

באשר ליעד המחמיר יותר לשנת 2030, 8 מדינות כבר עמדו בו בשנת 2021. מגזר התעשייה היצרנית היה המקור העיקרי לפליטות תרכובות אורגניות נדיפות בשנת 2021, והוא היה האחראי ל-42%, ואחריו המגזר החקלאי היה אחראי ל-21%.

פליטת חלקיקים נשימים PM2.5

23 מדינות עמדו ביעד הפחתת פליטות  PM2.5 לשנים 2029-2020. רומניה, הונגריה ופולין עדיין צריכות להפחית את הפליטות כדי לעמוד ביעד.

הענפים שהיו אחראים לעיקר פליטת חלקיקי PM2.5 היו צריכת אנרגיה במגזר הפרטי, מסחרי ומוסדי (62%). אחריה התעשייה היצרנית הייתה אחראית ל 13.5% מפליטות החלקיקים.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה