רק לאחר שימוע וצו פינוי מיידי, החלו בפינוי האסבסט במוסד החינוכי. המחיר: 2 מיליון ₪
לפני שנה שלח המשרד להגנ"ס הנחיות לאיטום המבנה הישן של מדרשיית נועם בפרדס חנה, בשל הימצאות אסבסט פריך. ההנחיות לא מולאו, לכן ניתן צו פינוי וטיפול מיידי בעקבותיו החלו לאחרונה עבודות הפינוי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/7/2020

לאחר שזומנו לשימוע וקיבלו צו פינוי וטיפול מיידי, החלו בתהליך הסרה ופינוי אסבסט פריך מהמבנה הישן של מדרשת "נועם" בפרדס חנה. מלבד הפיקוח שמלווה את העבודות, מתבצע סביב המדרשייה דיגום אוויר פעמיים בשבוע, בכל שבוע, עד גמר הפרויקט. התוצאות מתפרסמות באתר המשרד להגנת הסביבה.

הנחיות לטיפול במפגע האסבסט שנשלחו למדרשיית נועם ביולי 2019 לא מולאו, לכן המשרד להגנ"ס ביצע אכיפה שכללה שימוע וצו פינוי וטיפול מיידי, שהוביל לתחילת העבודות במקום. עלות פינוי האסבסט עבור בעל הנכס מוערכת בכ- 2 מיליון ₪.


כתבות רלוונטיות:

  1. שבעה עוסקים באסבסט הושעו זמנית מתפקידם, 29/6/2020
  2. שלילת רישיונות ונזיפות ל-14 עוסקים מורשים באסבסט, 11/11/2019
  3. נשלל רישיונם של מספר עוסקים בתחום האסבסט, 13/2/2019
  4. מידע נוסף על אסבסט | Infospot

סכנת התפוררות אסבסט פריך

אסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. אסבסט מסוכן רק כאשר הוא מפורר, לכן יש לפעול להסרת אסבסט פריך שהוא בעל נטייה להתפוררות ולפיזור חלקיקים מסוכנים לאוויר.

ביולי 2019 שלח המשרד להגנ"ס הנחיות לבעלי המדרשייה לאטום את החלל המזוהם, לסגור את החלונות ולהציג שלטי אזהרה שימנעו כניסת מבקרים למבנה. לפי הודעת המשרד להגנ"ס, בעלי המדרשייה לא מילאו אחר הדרישות, לרבות כניסת בני אדם למבנה המזוהם.

על-פי החוק, מבני ציבור אשר יש בהם אסבסט פריך המשמש חומר בידוד אקוסטי מחויבים להסירו עד חודש אוגוסט 2021. עוד נקבע כי בכל מקום שהאסבסט גלוי, אין לעשות כל שימוש במבנה ואין לאפשר כניסת אנשים, למעט לעוסקים מורשים באסבסט עד להסרתו.

עלות פינוי האסבסט: כ־2 מיליון ₪קל

בנובמבר 2019 הוציא המשרד צו לטיפול מיידי במפגע האסבסט, המחייב את בעלי המדרשה לפעול לאלתר להסרת המפגע. רק לאחר ביצוע אכיפה שכללה הוצאת צו פינוי ושימוע, פעלו בעלי המדרשייה לקבלת היתר לעבודה באסבסט מאת המשרד להגנ"ס. לפי תנאי החוק וההיתר, עבודת האסבסט מתבצעת על ידי מפקח אסבסט פריך וקבלן אסבסט פריך.

המשרד אישר את התחלת עבודות הפינוי להסרת המפגע, ועלותן מוערכת בכ־2 מיליון ₪. לקראת תחילת עבודות פינוי האסבסט התבצע על-פי דרישת המשרד ובהתאם לכללי ההיתר איטום המבנה, גידור ושילוט המתחם.

באחרונה החלו הפעולות הראשונות לקראת הסרת מפגע האסבסט, ובמסגרתם בוצע ניטור אוויר לפני פירוק האסבסט שבו נמצא כי אין כל חריגה מהערך המותר, כפי שנקבע על-פי הוועדה הטכנית לאבק מזיק של המשרד להגנת הסביבה.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, ח"כ גילה גמליאל: "זהו מקרה נוסף של פעולת פיקוח יעילה שביצע המשרד להגנת הסביבה, המביאה לסיום ולהסרה מלאה של הסיכון מאסבסט פריך מסרטן שנמצא בקרבה מיידית של הציבור. נמשיך לפעול במלוא הכוח לנקות את ישראל מאסבסט - לאזרחי המדינה מגיע לחיות בסביבה נקייה מאסבסט."


חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: