לקראת מס פחמן: הממשלה בודקת כיצד להקל על אוכלוסיות מוחלשות
פורסם סיכום של הערות והצעות בינהן: קצבת חשמל מינימלית בחינם לכל משק בית, תמריצים ליצרני חשמל להתייעל אנרגטית בכדי להוזיל את החשמל לצרכנים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 18/5/2022

משרד האנרגיה פרסם מסמך המסכם את ההמלצות שהתקבלו במסגרת קול קורא להתייעצות כיצד להקל על אוכלוסיות מוחלשות להתמודד עם מס הפחמן שצפוי להיכנס לתוקף ב-2023.

המס צפוי להשפיע על כל המשק, ובאופן עקיף גם על צרכנים פרטיים, למשל על ידי העלייה בתעריף החשמל. בין ההצעות: חלוקת מענק ישיר למשקי בית המוגדרים כזכאים, חיוב/עידוד יצרניות חשמל להתייעל אנרגטית במטרה להוזיל את המחיר לצרכני הקצה והטלת מס פחמן על גורמים מזהמים בלבד.

אגב, אמנם יש החלטת ממשלה לגבי יישום מס הפחמן, אלא שהצו של משרד האוצר פקע לאחר שלא קיבל את אישור ועדת הכספים בדיון שהתקיים בדצמבר. באותו דיון נאמר שרק לאחר אישור וועדת הכספים יפורסם הצו מחדש. כרגע לא ברור מתי הדיונים על הנושא יתחדשו.


כתבות רלוונטיות:

 1. מס הפחמן: האם הוא אפקטיבי בהיעדר חלופות?, 13.12.2021
 2. מאחורי הקלעים של התוכנית הלאומית לכלכלה דלת פחמן, 07.10.2021
 3. ממשלת ישראל אישרה מס פחמן, 03.8.2021
 4. אירופה: מס פחמן בגבול, מכסות פליטה לתעשייה, 12.10.2021
 5. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

פטור ממס פחמן או התייעלות אנרגטית של חברת החשמל?

בדצמבר האחרון פורסם קול קורא שהזמין אזרחים וארגונים להגיש הצעות כיצד להקל על אוכלוסיות מוחלשות להתמודד עם מס הפחמן הקרב ובא. ההצעות הוגשו לצוות בין-משרדי ממשלתי שהוקם במטרה לגבש המלצות ודרכים להקל על אוכלוסיות אלה. בצוות חברים משרד האנרגיה, אגף תקציבים והכלכלנית הראשית ממשרד האוצר, משרד הרווחה, המשרד להגנת הסביבה, בנק ישראל והביטוח הלאומי.

במסגרת החלטת הממשלה לפיה יוטל מס פחמן משנת 2023, צוין שיש לקבוע מנגנונים שיקלו על אוכלוסיות חלשות. בין היתר, תעריף החשמל צפוי להתייקר ב-5% כתוצאה ממס הפחמן. כל מי שפעילותו גורמת לפליטת פחמן אמור לשלם על כך – הן יצרני אנרגיה והן צרכנים. אולם אוכלוסיות מוחלשות צפויות לקבל הקלה.

15 גופים שונים נענו לקול הקורא, ביניהם אדם טבע ודין, האגודה לצדק סביבתי ועיריית תל אביב. משרד האנרגיה פרסם מסמך המסכם את ההצעות שהתקבלו כאמור.

להלן כמה מהן:

 • חיוב/תמרוץ של יצרניות האנרגיה להתייעל, בכדי שיוכלו להוזיל מחירים לצרכני האנרגיה
 • ניתוב הכנסות מס פחמן לקרן ייעודית לייצור אנרגיות מתחדשות
 • הטלת המס על גורמים מזהמים בלבד
 • מתן קצבת חשמל מינימלית בחינם למשקי בית
 • מעבר לתעריף חשמל מדורג לפי כמות הצריכה
 • פטור לאוכלוסיות מוחלשות מתשלום מס פחמן
 • חלוקת מענק כספי ישיר למשקי בית המוגדרים כזכאים
 • עידוד וסבסוד החלפת מכשירים חשמליים

מס פחמן: סיבות, מטרות, אופן פעולה

החל משנת 2023 יופעל מנגנון של תמחור פחמן על דלקים מזהמים באמצעות מס הבלו על הדלקים. על גז טבעי המס יהיה מופחת משום שהוא מהווה 'פתרון ביניים' עד למעבר לאנרגיות מתחדשות.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, נדרש מס פחמן כדי להפחית את פליטות גזי החממה ולעמוד ביעדי האקלים שישראל התחייבה אליהם (27% עד 2030 ו- 85%-100% עד 2050). תמחור פליטות הפחמן באמצעות מיסוי דלקים פוסיליים מזהמים יכסה כ-80% מפליטות גזי החממה של ישראל. מיסוי הפחמן יבטיח שהמזהמים יישאו בעלויות החיצוניות של המשך פליטת גזי החממה וחומרים אחרים המזיקים לבריאות.

המשרד להגנ"ס הוסיף כי מעבודה מאקרו-כלכלית שנערכה בהנחייתו עלה כי מיסוי פחמן בישראל יוביל להפחתה של כ-70% בפליטות גזי החממה עד 2050, זאת תוך השפעה זניחה על הצמיחה במשק. נוסף על כך, הפחתת פליטות גזי החממה באמצעות צמצום השימוש בדלקים פוסיליים תביא גם להפחתה בפליטות מזהמי אוויר מקומיים הפוגעים בבריאות התושבים, ותועלת זו מוערכת בכ-20 מיליארד שקל בשנת 2050.

עוד נקבע שהתעשייה תקבל תמיכה כספית בסך כולל של 350 מיליון ₪ לטובת התייעלות אנרגטית. כמו כן, סקטור התחבורה יוחרג ולא יוטל עליו מס פחמן כי כבר כיום מיסי הבלו על דלקים אלה הם מהגבוהים במדינות ה-OECD.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה