אושר סופית שינוי הקריטריונים לתמיכה בעמותות סביבתיות
לאחר פרסום להערות הציבור בחודש אפריל, פורסם הנוסח הסופי של הקריטריונים לתמיכה כספית בעמותות סביבתיות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/6/2021

אושרו באופן סופי הקריטריונים המעודכנים לתמיכה כספית בעמותות סביבתיות על ידי המשרד להגנת הסביבה. טיוטה ראשונה של עדכונם פורסמה באוגוסט 2019 אך לא התגבשה לכדי אישור. לפני כחודש וחצי פורסמה שוב טיוטה להערות הציבור, בשינויים קטנים, וכעת העדכון אושר סופית ונכנס לתוקף.

התמיכה הכספית ניתנת לעמותות סביבתיות עבור ארגון פעילויות שמטרתן העשרה והעלאת המודעות בנושאי תוכן סביבתיים מסוימים באמצעות ימי עיון, כנסים, הכנת מחקרים, פיתוח תוכנית לימודים והקמת אתר אינטרנט.

לפני שבועיים דיווחנו כי המשרד להגנ"ס אישר תמיכות של 4.5 מיליון ₪ לארגונים הסביבתיים, בסבב הבקשות האחרון.


כתבות רלוונטיות:

 1. המשרד להגנ"ס מחלק 4.5 מיליון ₪ לארגונים סביבתיים, 31.05.2021
 2. שינוי הקריטריונים לתמיכה כספית בעמותות סביבתיות, 03.5.2021
 3. המשרד להגנ"ס מציע תמיכה כספית לעמותות, 10.11.2020
 4. המשרד להגנ"ס ישלם 4 מיליון ₪ לארגונים סביבתיים, 11/03/2019
 5. המשרד להגנ"ס מפרסם קריטריונים לתמיכה בעמותות סביבתיות, 5.11.2018

הפעם גם אנרגיות מתחדשות ברשימה

למסמך הקריטריונים הוכנסו מספר שינויים קטנים לעומת הגרסה של אוגוסט 2019. אחד מהם הוא הוספת תחום האנרגיות המתחדשות לרשימת הנושאים הסביבתיים שרלוונטיים לבקשת תמיכה כספית. בין הנושאים הנוספים ברשימה: מניעת פסולת במקור, קידום מחזור והשבה, מניעת סיכונים מחומרים מסוכנים, מקרינה ומרעש, שמירה על ניקיון החופים ומקורות המים ועוד.

לצד ההתייחסות החדשה לאנרגיות מתחדשות, שינויים נוספים שנעשו הפעם הם, בין היתר, הוספת אפשרות למוסדות של חינוך לא פורמלי עד גיל 18 להגיש בקשה לתמיכה, שינוי בגובה הניקוד או בפעילויות הזכאיות לניקוד, רשאות לבקש תמיכה עבור יותר פעילויות מבעבר ועוד.

לפירוט כלל השינויים יש לקרוא את המסמך המלא.

מי יכול להגיש בקשה לתמיכה כספית?

להלן תמצית התנאים בהם נדרש לעמוד הגוף מבקש התמיכה:

 • מוסד הפועל ללא מטרות רווח, מאוגד ורשום כעמותה או כחברה לתועלת הציבור
 • עיקר פעילותו בנושאי תוכן סביבתיים
 • אינו מוסד חינוכי פורמלי לתלמידים עד גיל 18 ואינו תנועת נוער
 • הפעילות הנתמכת אינה מתוקצבת מתקציב המדינה

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. להמשך קריאת הכתבה המלאה