שינוי הקריטריונים לתמיכה כספית בעמותות סביבתיות
המשרד להגנ"ס מפרסם להערות הציבור עדכון של הקריטריונים לתמיכה כספית בארגונים סביבתיים. אין שינוי מהותי מהטיוטה הקודמת שפורסמה באוגוסט 2019
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/5/2021

המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור פעם נוספת טיוטה של הקריטריונים לתמיכה כספית בעמותות סביבתיות – המפרטת את אמות המידה לפיהם מחולקים הכספים מדי שנה.  תקציב סבב התמיכות האחרון, שהבקשות אליו הוגשו בסוף שנת 2020, עמד על כ- 5 מיליון ₪.

התמיכה ניתנת לעמותות סביבתיות עבור ארגון פעילויות שמטרתן העשרה והעלאת המודעות בנושאי תוכן סביבתיים מסוימים באמצעות ימי עיון, כנסים, הכנת מחקרים, פיתוח תוכנית לימודים והקמת אתר אינטרנט.

טיוטה של הקריטריונים פורסמה בפעם האחרונה באוגוסט 2019 אך הליך ההערות לא הושלם והיא מפורסמת כעת שוב עם מספר שינויים.


כתבות רלוונטיות:

 1. המשרד להגנ"ס מציע תמיכה כספית לעמותות, 10.11.2020
 2. המשרד להגנ"ס ישלם 4 מיליון ₪ לארגונים סביבתיים, 11/03/2019
 3. הירוקים רוצים נציגות בקרן ממשלתית של חצי מיליארד ₪, 06/05/2020
 4. המשרד להגנ"ס מפרסם קריטריונים לתמיכה בעמותות סביבתיות, 5.11.2018
 5. עמותת 'ירוק עכשיו' קיבלה רישיון לתבוע בגין מפגעים סביבתיים, 15.02.2018

הפעם גם אנרגיות מתחדשות ברשימה

למסמך הקריטריונים לחלוקת כספי התמיכה לעמותות סביבתיות שמפורסם כעת הוכנסו מספר שינויים קטנים לעומת הגרסה של אוגוסט 2019. אחד מהם הוא הוספת תחום האנרגיות המתחדשות לרשימת הנושאים הסביבתיים שרלוונטיים לבקשת תמיכה כספית.

להלן רשימת הנושאים המעודכנת:

 • מניעת פסולת במקור, קידום מחזור והשבה
 • צמצום והפחתת זיהום אוויר מתחבורה, תעשייה וחשמל, מניעת שריפות בשטחים פתוחים
 • מניעת סיכונים מחומרים מסוכנים, קרינה ורעש
 • שמירה על שטחים פתוחים ומגוון הביולוגי;
 • שמירה על ניקיון הימים, החופים ומקורות המים
 • שינוי אקלים, הפחתת פליטות גזי חממה (מיטיגציה) והסתגלות (אדפטציה), לרבות המעבר לאנרגיות מתחדשות.
 • הפחתת השימוש במשאבי טבע, קידום עירוניות, בניה ירוקה, חדשנות סביבתית, וקידום כלכלה מעגלית

שינויים נוספים

 • מהגרסה הנוכחית עולה כי מוסדות של חינוך לא פורמלי עד גיל 18 יוכלו להגיש בקשה לתמיכה, בניגוד למוסדות החינוך הפורמלי או תנועות נוער.
 • שינוי בניקוד: בגרסה הנוכחית הוחלט לשנות מעט את הניקוד שיינתן עבור כל קריטריון. למשל, הוחלט להעלות את הניקוד המרבי עבור פעילות סביבתית שתועבר ביישובים חלשים מ-5 נק' ל-15 נק'. כמו כן, נוסף ניקוד אפשרי של 2 נק' עבור פעילות שתועבר באופן מקוון.
 • יש הקלה לעניין הוכחת העברת פעילויות סביבתיות בשנת 2020 – בשל הקורונה.
 • 13 הנקודות שיועדו בפעם הקודמת לניקוד שיווק והפצה של תוצרי הפעילות הסביבתית על ידי מקבל התמיכה – הוסרו. לא יינתן ניקוד עבור שיווק הפעם.
 • מוסד יהיה רשאי הפעם לבקש תמיכה עבור 5 פעילויות פרטניות במקום עבור 3 פעילויות בלבד בפעם הקודמת.
 • בוטל הסעיף שקבע כי אם תישאר יתרה כספית לאחר חלוקת התמיכות הכספיות, תתבצע הקצאה נוספת גם למוסדות שיימצאו זכאים לתמיכה בסכום מזערי של 50 אלף ₪.
 • נוסף התנאי הבא: "גובה התקורה שתוכר לתמיכה לא תעלה על 5%.".

אלה עיקר השינויים בקול הקורא לעומת הפעם הקודמת. לפירוט כלל השינויים יש לקרוא את המסמך המלא.

מי יכול להגיש בקשה לתמיכה כספית?

להלן תמצית התנאים בהם נדרש לעמוד הגוף מבקש התמיכה:

 • מוסד הפועל ללא מטרות רווח, מאוגד ורשום כעמותה או כחברה לתועלת הציבור
 • עיקר פעילותו בנושאי תוכן סביבתיים
 • אינו מוסד חינוכי פורמלי לתלמידים עד גיל 18 ואינו תנועת נוער
 • הפעילות הנתמכת אינה מתוקצבת מתקציב המדינה

סוגי הפעילויות שיקבלו תמיכה

להלן תמצית רשימת סוגי הפעילויות הרלוונטיים לתמיכה של המשרד להגנ"ס בעמותות, כאשר הנושא העיקרי של הפעילות צריך להיות מבין הנושאים הסביבתיים הרלוונטיים (לעיל):

 • ארגון של פעילות (יום עיון, כנס, סמינר וכו') שמטרתה העלאת מודעות בציבור הרחב.
 • הכשרה, התמקצעות ופיתוח ידע ויכולות ארוכות טווח בקרב מתנדבים ועובדים באמצעות ימי עיון וכו'.
 • הכנת מחקרים, דו"חות ומסמכי מדיניות בנושאים הרלוונטיים
 • פיתוח תכנית לימודים, תוכניות העשרה ואמצעים להטמעתם בקהלי יעד שונים
 • הקמה של אתר אינטרנט או שיפור של אתר קיים, העוסק בנושאים הרלוונטיים

הערות ציבור חדשות (שלא הוגשו באוגוסט 2019) ניתן להגיש עד 6.5.2021.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטת מבחני