סבב תמיכה נוסף בטכנולוגיות קלינטק
רשות החדשנות פרסמה סבב נוסף של הקול הקורא לתמיכה במו"פ ופיילוטים של טכנולוגיות קלינטק והגנת הסביבה, בסכום הנע בין 50%-20% מעלות הפרויקט, ובמקרים מיוחדים עד 75%
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/6/2022

חצי שנה לאחר סבב התמיכות הקודם בפיילוטים של קלינטק, רשות החדשנות פרסמה סבב נוסף של הקול הקורא לתמיכה בתוכניות מחקר ופיתוח ובהרצה (פיילוטים) של טכנולוגיות קלינטק והגנה על הסביבה.

הסבב הקודם פורסם לפני כחצי שנה וטרם פורסמו הפרויקטים הזוכים. בנוסף לכך, לפני כחודשיים פורסם קול קורא לתמיכה במו"פ ובפיילוטים של פרויקטים שייתנו מענה לצרכים של חברות ממשלתיות – בהם גם נושאים סביבתיים.

היקף התמיכה בקול הקורא הנוכחי, השמיני בסדרה של תמיכות במו"פ ופיילוטים של קלינטק, נע בין 20%-50% מההשקעה, אך יכול להגיע עד 75% במקרה שהתוכנית בעלת פוטנציאל יוצא דופן להגנה על הסביבה.

בנוסף, יש אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו. אפשר להגיש הצעות בנושאים כגון: שינוי אקלים, זיהום אוויר מתעשייה ותחבורה, חומרים מסוכניםפסולת מסוכנתשפכי תעשיהקרקעות מזוהמות, דלקים, הגנה על הסביבה הימית ועוד

מדובר בתוכנית של רשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה שנוצרה כדי לעודד פיתוח ויישום של טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה (קלינטק). התוכנית מאפשרת לבחון את היתכנותן של הטכנולוגיות המפותחות בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות פוטנציאלים.


כתבות רלוונטיות:

  1. סבב נוסף למענקי תמיכה בטכנולוגיות קלינטק, 13.12.2021
  2. מענק לפיילוטים של קלינטק בחברות ממשלתיות, 29.3.2022
  3. סבב נוסף של תמיכה בטכנולוגיות קלינטק, 06.7.2021
  4. הסבב החמישי לתמיכה בטכנולוגיות קלינטק, 06.12.2020
  5. תמיכה בקלינטק: רחפני ניטור, טיפול בתמלחת27.1.2019

הנושאים הסביבתיים הרלוונטיים למענק

אפשר לקבל מענק תמיכה מהרשות לחדשנות והמשרד להגנת הסביבה במגוון נושאים במסגרת הקול הקורא הנוכחי. יש 10 תחומי-על שהפרויקטים שיבקשו תמיכה יצטרכו לנגוע לאחד מהם לפחות: שינוי אקלים, זיהום אוויר מתעשייה, זיהום אוויר מתחבורה, חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת ופסולת מיוחדת,  פסולת, כלכלה מעגלית והתייעלות במשאבים​, שפכי תעשייה, קרקעות מזוהמות, דלקים והגנה על הסביבה הימית.

בתחום שינוי האקלים, אפשר להגיש בקשה לתמיכה בפרויקטים שמטרתם להפחית פליטות גזי חממה ונוגעים לאגירה, להתייעלות אנרגטית ולאנרגיה מתחדשת. תחת 'שינוי אקלים' אפשר גם להגיש פרויקטים של ניהול משאבי מים, אורח חיים בתנאי מידבור, הצללה במרחב העירוני וכו'.

בתחום זיהום האוויר מהתעשייה, אפשר להגיש בקשה לתמיכה בפרויקטים שמטרתם הפחתה במקור של פליטות מזהמים וגזי חממה לאוויר, צמצום מפגעי ריח מתעשייה וניטור סביבתי.

בתחום הפסולת, הפרויקטים יכולים להיות כאלה המציעים פתרונות טיפול שמביאים לעלייה בהיררכית הטיפול בפסולת מסוכנת, או פרויקטים המתמקדים בצמצום והפחתה במקור בדרך של שינויים בתהליכי הייצור למשל ועוד.

לרשימת הנושאים המלאה ניתן להיכנס לקישור הבא של אתר רשות החדשנות.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 25 ליולי 2022 בשעה 12:00 לפי הפרטים באתר האינטרנט של הרשות לחדשנות. תשובות יימסרו בסוף אוקטובר, 2022.

הקריטריונים להגשת בקשה למענק תמיכה

הפרויקטים המוגשים לתמיכה בפיילוטים של טכנולוגיות קלינטק נדרשים לעמוד ב-2 קריטריונים מרכזיים:

  • פוטנציאל טכנולוגי–כלכלי: חדשנות טכנולוגית, פוטנציאל עסקי בארץ ובעולם ויכולת ליישם את הפרויקט.
  • פוטנציאל לערך סביבתי: רמת ההגנה על הסביבה לעומת טכנולוגיות קיימות, בהתחשב בהשפעה על הסביבה כמכלול.

בהערכת הבקשות יבחנו השופטים בין היתר את רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית, רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת, איכות תוכנית ההרצה ועוד.

המספרים: 6 סבבים, 113 בקשות, 38 זוכים, 42 מיליון ₪

כאמור הסבב הנוכחי הוא ה-8 של הקול הקורא לתמיכה במו"פ ופיילוטים בתחום הקלינטק והגנת הסביבה, ועדיין לא התפרסמו הזוכים מהסבב הקודם, השביעי. אנחנו כן יודעים לומר שב-6 הסבבים הראשונים הוגשו סה"כ 113 בקשות, מתוכן אושרו 38 ונתמכו בסכום כולל של 42.7 מיליון ₪. הבקשות זוכות לתמיכה ממוצעת של 1.1 מיליון ₪.

לפני כחודשיים: מענק לפיילוטים של קלינטק בחברות ממשלתיות

בסוף מרץ האחרון דיווחנו כי רשות החדשנות פרסמה גם קול קורא לתמיכה במו"פ ובפיילוטים של פרויקטים שייתנו מענה לצרכים של חברות ממשלתיות.

בקול הקורא הופיעו 24 חברות ממשלתיות שאפשר להגיש פרויקט אשר מיועד להתבצע בשטחן או להסתמך על נתונים, מידע ויכולות שלהן. בין החברות הללו היו: חברת החשמל, רכבת ישראל, נת"ע, נמלי חיפה ואשדוד, החברה לשירותי איכות סביבה, חברת נגה ועוד.

לכל אחת מהחברות האלה הייתה רשימת תחומים שונה, של נושאים שהיא מעוניינת לקדם ושאפשר להגיש במסגרתם הצעות לפרויקטים, חלקם בתחום הסביבה והאנרגיה. על המוצרים המוגשים להיות יחסית בשלים להרצה ולא להידרש למחקר ופיתוח רבים לפני הרצתם.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. פרטי התוכנית